تفاوت گفتار با آروغ بودار! — محمد عزیز عزیزی

 

تفاوت گفتار با آروغ  بودار!


محمد عزیز عزیزی

 

هر صدای کـز دهن بیرون  شود گفتار نیست

آرُوغ و بــــاد شکم را قیمت  ومقــدار نـیست

با حریفـی کــو نــدارد مایـــه از لاف سخــن

لب فروبستن به نزدش کار بس دشوار نیست

گـوش جان را مینـوازد در چمن صـوت هــزار
 لیک زاغان را هنر ،جزغَرغَر وغارغار نیست

آدمی را منزلت ازعقل ودین و دانش است

ورنه فــرقی بین او، وصـاحب افسار نیست


در درون قعــــر دریا میشود پیــدا صدف
هر لجنزاری مکانِ ، لو لوی شهوار نیست

 

عشق میهن ،خدمت ِدین ووطن داران بُـَود
این هــنر بررهــروانِ ابلیسِ مَکــّار نیست

 

بنـــدگی بر درب کاخ سرخ ویا قصر سفیــد

نوکران روس واستعماررا، زان عــار نیست


 گفتن حق بیش سخت است و، شنیدن سخت تر

گنگ وکر را هیچگاهی  قدرتِ  اظهار نیست

 چـون علی از دین وناموسش دفاع باید نمود
خصلت ِ بی غــیرتی از حیــدر ِکـَـّرار نیست

شیر مردان در رۀ دین و وطن خون میدهند
 بـُزدل ونامرد میــدان ، جعفر طَیـّـار نیست

 

افتخار است  سر سپردن در طریق حریت
این صفت  در مردم بدکاره وطــرّار نیست

ای خوشــا بر آنکه از مال وسرش در راه حق
بگذرد ، چون در جهان بهتر ازین شهکارنیست

در جهـــان هر چند گلستان بیشماروپرگل اند
لیک هیچ جائی چو میهن گلشن وگلــزار نیست


  دل ربایان  جهان مکار وبس افسونگراند
   جزوطن اندر خیالـم ، دلبر ودلدار نیـست

از خطا جزغیر پیغمبر کسی عصمت نداشت
   بس حماقت هر کِرا، برکرده اش  اقرار نیست

 

از فروغ علم   سیر آسمان حاصل  شــود

قـــدرت پرواز بالا را به هر خرکار نیست

 

آن عقـــابی را که اوج آسمان منـــزل گـَهَست

هیچـــگاهی طعمه اش از لاشۀ مـُردار نیست

 

آنکه سر   بر درگهی  خالق بساید  هیچگــاه

کله اش خَم بر درِ ، هـرکـُفر واستعمار نیست

 

آنکه عزت را ز رَبُّ العـِزَّتش خواهـد  بعمر

چشم او بر  پیسه  وبرچوکی  و دربار نیست

 

بنـــدگی بر درب کاخ سرخ ویا قصر سفیــد
نوکران روس واستعمار را، زان عــار نیست

 

در جبین از سجده اش ،آنکس که دارد نورحق

هیچـــگاه بر صورتش ، آثاری از زنّار نیست


پاس حرمت  را رعایت  گر همی دارد حریف
هیچکس را در طریق ومسلکش هیچکار نیست

جنگ با اندیشه های باطل وفکــر سخیف
بهتر از جنگ قلم  اکنون بمن پیکار نیست

حرف حق  دارد اثر بر آنکه عقلش کامل است

یا بر آن  آدم که قلبش  تاریک وبیمــــار نیست

 

ای « عزیزی» ! درعمل می کوش واز صحبت ملاف

هیــچگاهی گفتــــــه هـــــارا ارزش  کـــــردار نیـست

پایان
———————–

جمعه – ساعت 08:45

بیست وپنجم حوت  سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : سوم جمادی الاول سال 1434 هجری قمری

15-03-2013ویا برابر به : میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *