حفظ حرمت اُمَّهات المومنین ویاران رسو ل الله (ص) وعشرۀ مبشره از علایم ایمان داری هر مسلمان است — محمد عزیز عزیزی

 

 

حفظ حرمت اُمَّهات المومنین ویاران رسو ل الله (ص)

وعشرۀ مبشره از علایم ایمان داری هر مسلمان است

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ .)قرآنکریم سورۀ احزاب – 33(

ترجمه : (پیامبر نسبت به مومنان( از جهت محبت  ودوستی ) از خود شان او لا تر وسزاوار تراست وهمسران آن مـادران ایشان اند (یعنی مادران مسلمانان اند(

 

هر کسی بر ازواج  رسو ل الله (ص) ویاران بزرگوار پیغمبر وبر عشرۀ مبشره (رضوا ن الله تعالی علیهم اجمعین ) توهین نماید با قرآنکریم  وشخص حضرت رسو ل الله (ص)  به دشمنی بر خواسته است واز دایرۀ اسلام خارج است .

 

 


محمد عزیز عزیزی

 

سپـاس از ما بذات حضرت بیچـون وسبحان را

که با لطف خودش پیدا نمود،اِنسان وهم جان را

 

سپس از ما درود گـرم بر آن سیـّدِ کونین

که باشد خاتم پیغمبران ، شاه رسولان را

 

سـلامِ بیشمـار از ما برای جملـــه اصحابش

خصوصا برروانِ،هریکی از چهار یاران را

 

«ابوبکــر» و«عمـر»« عثمان»« وحیدر» چهار یارپاک

خـــداوند ورســـول راضی شـــدند هر یک ازایشـــان را

 

به «سعد» هم «سعید» «بوعبیده» «طلحه» و«زبیر»

بهشت آمد بشـــارت جملــه را هـم «عبــدالرحمـن »را

 

خـدا راضی شد از ایشان وایشان از خدا خشنود

به قرآن بهر شان تکرار بینی لطف واحسان را

 

بشـارت بر بهــشتــی بودن این ده نفـرآمــد

به قولِ پاک پیغمبرکه تصدیق است قـرآن را

 

کسی گر سبّ یاران پیـامـبر میکند میدان!

بقرآن وپیامبر دشمن است ، هم اهل ایمان را

 

به اهــل بیت پیغمبر محبت فرض عین باشـد

به نزد اهــل ایمان ، اهل دین واهـل عرفان را

 

چو ازواج نبی هر یک زاهل بـیت میباشند

محبت بهرایشان  فرض است هر مسلمان را

 

خـدا انــدر کلامـــش جملــه ازواج پیـامـبر را

به «اُمّ المومنین» دادش لقب آن جمله نسـوان را

 

«خدیجه» مادر«زینب» و«اُم گلثوم» و«زهرا» است

رُقَیـّـــه» چهــــارمـــین دخـــتر  زپیغمـــبر بـدان آنرا

 

علـی مرتضی همـسر به یک دخت رسول باشد

دو دخت پاک پیغمبر بدان! زوجات ، عثمان را

 

دو دیگـــر«عایشـه» ، صدیقــه بنت یار پیغـبر

محبت داشت احمد بهرآن دائم ،چو تن جان را

 

«حفصه» زوجۀ سوم ِ که بود دخت دگر یارش
عمر هم یاروخسر بود است رسولِ پاک سبحان را

«سَـوَده» ،«زیـنب» و«ام سلـمـه» و «جـویریـه»

«صفیـه» ، «ام حبیبـه» و«میمــونه» بـدان آن را

 

همـــه ازواج پیغمبر ز اهــل بیت  می باشند

خدا تطهیر کرده در کلامش هر یک ایشان را

 

محبت ، احترام وحرمت ایشان بما فرض است

وبر هرکس که در دل دارد او، نقشی زایمان را

 

کسی گر بغض ازواج رسول بر سینه میدارد

به قلــبش جا نموده  مــرکز ابلیس وشیطان را

 

چو ام المومنین دارند لقـب ازواج پیغمبـر

نباشند مادران هر کافرِ  بـــدکار دوران را

 

کسی  گر میزند تهمت به پیغمبر ونامـــوسش

زدین مطلق شود خارج ، تو کافر میشمارآن را

 

به ازواج نبی تهمت  شـود از  کافـر وزندیق

خدا تصدیق کرده پاکیِ،هر یک ازایشــان را

 

کسی ایمان به پیغمبر وقـرآنش اگـر دارد ؟

کند تصدیق اندر دل  همـه آیات فرقـان را

 

الهی حرمت آن مادران  را حفظ می فرما

زشر تهمتِ اهل نفـاق وکفــروطغیــان را

 

خـــدایا مسلــمین ودین پاکت را ترقی بخش

که تا گردان بود درعالمت این چرخ ، دوران را

 

خدا یا ! آنکه در راه تو دعـــوت می کنـــد  هر جا

درین دنیا« عزیزش» دار و ،و در جنت مکان  آنرا

 

پایان

——————————————————-

ساعت 00:10am

روز یکشنبه 2010-09-19

مطابق دهم شوال سال 1431 هجری قمری

برابر به : 28 سنبله سال 1389

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *