غزلی در وصف بلبلان مرغزار — الحاج محمد عزیز عزیزی

 

غزلی در وصف بلبلان مرغزار

 

الحاج محمد عزیز عزیزی

 

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ


 

چشم دل باز کن و سیل وتماشا بِنـَگــر

در گلستان جهــــان منظر گلهـا بنگــر

 

بلبلانی که بصد رنگ مزین شـده اند

دیده بر صورت شان محو سراپا بنگــر

 

رقص وآواز وغزالخوانی هر بلبل مست

اثرِ نغمـــۀ آن بر دل شیـــــدا بنگــــر

 

موج طوفان گل اندر چمن ودشت زیاد

غــرق هر زورق دل  داخل دریا بنگر

 

بر همه عالم دیبـا وپر از نقش ونگار

کلِک نقاش به هر صورتِ زیبـا بنگر

 

به گل و بلبل وباغ وچمن وسبزۀ چـون

دلــبرِ دلکـــش ودلــــدار ودل آرا بنگــر

 

ای که چشمِ دلت ازدید جهان کور شده!

تو به عِلم وخـِـرد ودیــدۀ بینــــا بنگــر

 

گــر نبینی تو بزیبائیِ خلقت بجهــان
لا اقل بر تنِ خود از سر وتا پا بنگر

 

ای« عزیز» ! باز نما چشم دلت هر طرفی

اثر صنعت حق بر همــــــــه اشیــا بنگـــر

————————————————–

محمد عزیز( عزیزی)

روزشنبه ساعت 23:18
دهم حوت سال 1392 هجری شمسی
29 جمادی الاول سال 1435 هجری قمری

اول مارچ 2014سال میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *