روز پدر را در شهر وانکوور طی محفلی گرامی داشتند — امان معاشر

 

روز پدر را در شهر وانکوور طی محفلی گرامی داشتند

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

اعضای خانه فرهنگی (مولانا) ومرکز آموزش موسیقی به اشتراک عده ی از هموطنان ما طی محفل با شکوهی از روز پدر تجلیل بعمل آوردند .

این محفل روز 19 جون در سالون خانه فرهنگی( مولانا) واقع در ناحیه برنابی شهر وانکوور برگذار گردید.

درین محفل محترم مجید( قیام) ریس خانه فرهنگی( مولانا) صحبت نموده ضمن تبریکی این روز پر مهر به پدران محترم گفت!(تقدیر حیات ما را در غربت کشانیده است، بیایید با همدیگر چون قوم واحد مهر بندیم ،بزرگان وپدران خود را گرامی داریم تا در پیری گرامی وعزیز فرزندان خود گردیم)

سپس امان معاشر یکی  از فعالین خانه فرهنگی (مولانا) روز پدر را به همه پدران محترم تبریک گفته افزود( خانه فرهنگی( مولانا) بزرگ را درگاه معرفت وروشنگری و منبع الهام دوستی قرار داده این نشست ها را پیوند مهر فرهنگ دوستان ساخته نمونه دوستی وصمیمیت بر دیگران و نسل های بعدی گردیم.)

متعاقبا محترم اسحاق( ثنا) شاعر دوست داشتنی وشناخته شده ما با به خوانش گرفتن قطعه شعری از سروده هایش در وصف پدر صحبت نموده گفت(این روز گرامی را به پدران محترم وبه خصوص به پدرانیکه هر لحظه ز نده گی شانرا وقف تربیه سالم فرزندانشان نموده ودر بهبود شخصیت آنها از هیچ گو نه سعی وتلاش دریغ نمی نمایند از صمیم قلب مبارک میگویم.)

سپس شاعران هریک  شاعر نازک سخن عبدالکبیر (فرخاری)  ، حاجی محمد طاهر( امیری )باشعر انتخابی اش از کتاب قوطی اعطاراز نوشته محتر م حاجی محمد کبیر( نورزی ) ، سراج استاد هنر نقاشی  وشاعر وطنپرست ما و شاعر جوان حبیب یوسفی) هر کدام به نوبه خود روز پدر را به پدران محترم تبریک گفته اشعار ونوشته های شانرا در رابطه به خوانش گرفتند.

متعاقبآ نویسند آگاه وتحلیل گر سیاسی کشور ما محترم انجینیر فضل احمد افغان به نماینده گی از پدران  از احساس نیک اعضای خانه فرهنگی(مولانا) در امر قدر دانی از پدران  سپاسگذاری نموده دسته گل زیبای که در دست داشت بته های آنرا به افغانها تشبع نموده گفت (ما درین جا افغانهای کانادایی یاد میشویم چون شاخه های همین  گل هستیم که در گلدان کاناداباید تربیه شویم. اگر پرورش سالم نیابیم گلها خشک میشود وگلدان باقی می ماند یعنی کلمه افغان بودن ما همرا با فرهنگ وزبان ما از بین میرود)

 

هکذآ درین محفل کتاب رهنمود دهنده در فعالیت خانه فرهنگی (مولانا) که توسط شخصیت بزرگ تاریخی وادبی کشور ما محترم آصف آهنگ ترتیب و ارسال گردیده بودند توسط امان معاشر به حاضرین معرفی گردید که درصفحه اول  آن چنین پیام آمده است!( برادر نهایت مهربانم قیام صاحب! پس از ادای احترام ، اینکه پانزده در پانزده شب شعر را با دوستان موافق بر پا میدارید هر دو به گفته علامه ناصر خسرو قبایانی بلخی عروس وزیور آن خوانده است ، واقعآ زیبا خوانده است. در موسیقی وارد نبوده ولی همان کمپوز های که با شعر زیبا سروده میشود انسانرا از عالمی به عالمی کاملآ معنوی می برد.

نویسنده این عمل شما ورفیقای شما را تبریک گفته وامید وارم که این ابتکار شما مکتب پر فیض گرددکه همه روشنفکران به ویژه جوانان جدیت کنند تا هم موسیقی و شعر وادب فارسی که زبان بیش از ده هزار ساله ماست وغنای بزرگ وعظیم دارند آشنا گردند.)

محفل با اجرای کنسرت توسط هنر مندان موفق مر کز آموزش موسیقی خانه فرهنگی( مولانا) خاتمه یافت.

همچنان گذارشگر ما از شهر کلگری خبر می دهد  که محترمه نسرین (جمال زاده) یکی از فعالین خانه فرهنگی( مولانا)روز 20 جون در کنسرت که از طرف هنر مندان دوستداشتنی کشور ما محترمه نغمه و مژده (جمال زاده) اجرا گردید با تبریکی روز پدر

سلامها وپیامها نیک اعضای خانه فرهنگی (مولانا) را به هموطنان ما در شهر کلگری کانادا رسانیده وجریده (قیام )نشریه خانه فرهنگی( مولانا) را به حاضرین توزیع نمودند .

 امان معاشر خبرنگار آزاد   

  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *