پيام تسليت!— امان معاشر

 

پیام تسلیت!

 

امان معاشر

 

مریدان خانه فرهنگی (مولانا) ومرکز آ موزش موسیقی ودست اندرکاران جریده( قیام)  ومجله( نشریه زن) تاثرات قلبی خود را نسبت وفات استاد غلام محی الدین شبنم غزنوی هنر مند چهره دست عرصه نقاشی ورسامی کشوربه تمام فرهنگیان ، شاگردان واعضای خانواده مرحوم شبنم ابراز داشته برای مرحوم جنت برین و  به باز مانده گانشان از خداوند متعال صبر جمیل آرزو میکنند.

مریدان خانه فرهنگی (مولانا) ، هنرمندان مرکز آموزش موسیقی،دست اندرکاران جریده( قیام )و مجله نشریه زن به اطلاع دوستان میرساند که به تاریخ هفده هم ماه جولای به یاد بود از خاطرات مرحوم شبنم مراسم در خانه فرهنگی (مولانا) واقع در ناحیه برنابی شهر وانکوور برگذار می نمایند

مجید قیام ریس خانه فرهنگی (مولانا )

شفیقه (نورزی) موسس ومدیر مسوول مجله( نشریه زن)

امان معاشر مدیر مسوول جریده (قیام)

شهر وانکور کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *