تارنمای (سایت) خانه فرهنگی “مولانا” در شهر ونکوور — امان معاشر

 

تارنمای (سایت) خانه فرهنگی "مولانا" در شهر ونکوور، کانـادا  به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی در یک وقت فعـال و افتتاح گردید.

 

 

محترم عثمانی                                       محترم سدید                                 محترمه نسرین

 

اعضای خانه فـرهنگی "مولانـا" طی محفل شانداری روز بیست وپنجم سپتمبر در شهر ونکوور تـارنمای خود را فعال و در خدمت هموطنان فـرهنگی قرار دادند.

 

درین محفل محترم مجید "قیام" رئیس خانه فـرهنگی مولانـا ضمن سپاسگذاری از خدمات وطن پرستانه آنعده از اعضای خانه فـرهنگی "مولانـا" که در طرح و دیزاین این تارنمای خانه فـرهنگی "مولانـا" از خود ابتکار و سلیقۀ خاص مطابق به اهداف نشراتی نشان داده اند، کمک همیشگی قلم وقدمزنان عرصه علم و فـرهنگ را آرزو نموده گفتند: "تـارنمای خانه فـرهنگی "مولانـا"  در پهلوی سایر رسانه های همگانی عصر نوین، ضرورت حیاتی دارد و باید رسالتمندان فرهنگ در ان نگاه ضروری و فرهنگ دوستانه  مبذول دارند.


متعاقباً امان معاشر مدیر مسؤل جریده "قیـام"، ارگان نشراتی خانه فـرهنگی "مولانـا" در رابطه صحبت نموده افتتاح تارنمـای وزین خانه فـرهنگی "مولانـا"  را که صاحب امتیاز آن اعضای خانه فـرهنگی "مولانـا" به رهبری محترم مجید "قیام" است، یک موفقیت و افتخار در امر خدمت گذاری فرهنگی هموطنان دانستند.

 

سپس شاعر ذواللسانین و یکی ار اساسگذاران خانه فـرهنگی "مولانـا"  صحبت نموده با اظهار قدردانی از دست اندرکاران تارنمای وزین خانه فـرهنگی "مولانـا" افزود: " در پهلوی موفقیت های چشمگیر اعضای خانه فـرهنگی "مولانـا"  کتابی را که در برگیـرنده سوانح و اشعار بیست و یک تن از شاعران افغانی در شهر ونکوور است، تدوین و آماده چاپ نموده ایم. امید است در امر چاپ آن توجه و همکاری گردد."

 

سپس به گردانندگی شاعران جوان هریک محترمه نسرین جمالزاده و رحمان ســدید پروگرام بزم شعر در رابطه آغاز گردید که در آن شاعران محترم اسحاق ثنـا، آقای فاضلی، حاجی طاهر امیری، حبیب یوسفی، انجنیر صدیق عثمانی، خـدایار فیاض و شاعر معاصر کشور بشیر رحیمی

 

هـر کدام به نوبه با اظهار تبریکی از افتتاح تارنمای خانه فـرهنگی "مولانا" وعدۀ هـر گونه همکاری را جهت رونق بیشتر کارهای فرهنگی در خانه فرهنگی "مولانا" اشعار و سروده های دلچسپ شان را به خوانش گرفتند که با خوشی های زاید الوصف از طرف حاضرین استقبال

گردیدند.


سپس محترمین رحمت جیـلان و رحمن ســدید ضمن گشایش تارنمای خانه فرهنگی "مولانا" و ابراز توضیحات پیرامون هر صفحه آن برای تمام علاقمندان، فعالیت آنرا اعلان نمودند.

 

فرهنگیان و علاقمندان محترم هر زمان می توانند از تارنمای خانه فرهنگی "مـولانا"دیدن بعمل آورند.

 

www.houseofmawlana.com

 

دوستان و همکاران فـرهنگی ما با پیـوند تارنمای فوق می توانند، از مزایای آن مستفید گردند و همچنین از طریق پست الکترونیک ذیل با ما ارتباط برقرار نمایند. ما منتظر پیشنهادات بازدیــدکنندگان عـزیز در امر بهبود تارنمای خانه فرهنگی "مولانا" میباشیم.

 

editor@houseofmawlana.com

 

 

درین محفل پیام اعضای خانه فرهنگی "مولانا" عنوانی محترم حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان  که در آن تقاضا گردیده تا با درنظرداشت عـدالت اجتماعی و نوع دوستی و بشر خواهانه در رهایی ژورنالیست و گوینده مردمی افغانستان، محترم احمد غوث زلمی توجه مبذول بدارند. قرائت گردید. محفل با اجرای کنسرت توسط هنر مندان مرکـز آموزشی خانه فرهنگی "مولانا" خاتمه یافت.

 

طبق یک خبر دیگر

 

جلسه فعالین کمیته فرهنگی جوانان خانه فرهنگی "مولانا" بروز بیست و دوم سپتمبر دایر گردید که در آن محترمین مژده جمالزاده رئیس و رحمن ســدید معاون کمیته جوانان با طرح پیشنهاد های کاری وظایف بعدی جوانان آگاه و تحول طلب  را در امر نوسازی و دگرگونی حیات اجتماعی مطابق به اساسات فرهنگ افغانی معیین نمودند.

 

درین جلسه محترمه مژده جمالزاده در پلان کاری سه ماهه خود اظهار داشت که به نمایندگی از کمیته فرهنگی جوانان با اجرای کنسرت ها در افغانستان، پول آنرا  به اطفال یتیم و بی بضاعت هموطن ما هدیه نموده و بعد از برگشت گزارش خواهـد داد.

 

امان معاشر خبر نگار آزاد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *