سخنی با مجید قیام ریس مرکز فرهنگی وخانه مولانا در شهر وانکوور کاناد — امان معاشر

 

سخنی با مجید قیام ریس مرکز فرهنگی وخانه مولانا در شهر وانکوور کاناد

 

مرکز فرهنگی وخانه مولانا در ناحیه برنابی شهر وانکوور موقعت داشته که به همت هموطن وطنپرست ، ژورنالست موفق وهنر مند پر آوازه افغانها درین شهر در سال 2007 آغاز فعالیت نموده است. در رابطه سخنانی داریم با آقای مجید قیام ریس مرکز فرهنگی وخانه مولانا که تقدیم شما ارجمند خواننده می نمایم.

 

سوال :آقای مجد قیام :مقصد از ایجاد مرکزفرهنگی وخانه مولانا چیست؟

جواب ! مقصد ازین مرکز آموزش فرهنگ وهنر موسیقی به جوانان ، نشست وگرد همایی ها به  نیت شناخت ومعرفی هموطنان ولذت بردن از کیف هنر موسیقی وغزل است.

آقای مجید قیام! در رابطه به حیات فرهنگی تان مختصر معلومات دهید.

(تحصیلاتم را در رشته ادبیات به پاییه اکمال رسانیده  کار مطبوعاتی ام را در سال 1992 با روزنامه کابل تایمز بحیث خبرنگار آغاز نمودم . بعد از سال 1992 وضعت امنیتی را مجاهدین به گونه ساختند که حتی قلم از بیان آن عاجز میماند با همه تحمل توهین وتحقیر ها مدت چهار سال در ان روزنامه کار نمودم ودر پهلوی ان با روز نامه(دریح  ) همکاری داشتم.

با حسرت فروان  پس از آغاز وشدت گرفتن  جنگهای خانمان سوز همه ذخایر ملی وکانون ها ی فرهنگی وهنری در وطن ما کاملا از بین رفت ویا زیان فروان وجبران ناپذیری را متحمل گردید بخصوص در دوره سیاه طالبان وبرادران طالبی  گروهی عظیمی از هنر مندان با وجود دشواری ها ونابسامانی ها در داخل کشور میزیستند . این مشعل افروزان مجبور گروه گروه ودسته دسته راه دیار غربت وآواره گی را در پیش گرفتند وبا هر چه هنر ساز وآوازیکه داشتند بریدند  ومن هم در ردیف آن تعبیدیان هستم که که در سال 1996 بعد از انکه تمام الات موسیقی من مثل هارمونیه، طبله،ستار، رباب کامره های فلمبرداری وعکاسی ام توسط گروهی مجهول طالب شکستانده ونابود شد قرار گرفته در شهر بیشکیک قرغزستان مهاجر شدم.

سوال ! در قرغزستان چگونه به فعالین مطبوعاتی وهنری تان آغاز وادامه دادید؟  

جواب !در قرغزستان  بمنظور ادامه کارهای مطبوعاتی خود  با یکی از انستیتوت بنام

Institute  for  war  and  peace  reporting 

اغاز نموده بیاد دارم درسال 2001 از طرف آن انستیتوت سیمنار پنج روزه به اشتراک ژورنالستان پنج کشور آسیاه میانه قزاقستان،قرغزستان، اوزبیکستان ،تاجکستان وافغانستان در شهر بیشکیک برگزار شده بود اشتراک نموده خوشبختانه  نمایده گی ژورنالستان افغانی را عهده داشتم که بعد از بررسی فعالیت های ژورنالستی وتاریخچه ژورنالزم افتخار مقام اول را برای من به نمایده گی از ژورنالستان افغانی  داده  تهایف نقدی وجنسی برایم اهدا نمودند. همچنان وظیقه ریس فعالیت های مطبوعاتی بنیاد ژورنالستان افغان در آسیا میانه را در آنوقت به عهده گرفتم.

 خبرنگار- آقای قیام! از بخش فعالیت های هنر موسیقی خود فصه کنید.

.قیام :انسان وموسیقی هر دو با هم یکجا پا به جهان گذاشته است، بنده از همان روز های طفولیت علاقه به این هنر والا داشتم بعد از صنف ششم مکتب نواختن طبله را به رهنمایی مرحوم اسدالله سرشاری آغاز نموده ونواختن رباب وهارمونیه را نزد برادرمحترم خود انجینیر صاحب صدیق قیام فرا میگرفتم . در سالهای 80 دولت واقعآ در عرسه های هنر موسیقی وهنر های دیگر توجه زیاد داشت .کورس های آموزش موسیقی کلاسیک هنری با همکاری کشور دوست هندوستان افتتاع شد که درآن استادان هند آموزش میدادند.  درآن وقت نزد استاد عرفان محمد خان که خود سرود نواز چهره دست هند بودند یاد شان گرامی باد من نواختن ستار وتکنیک انرا فراگرفتم)

سوال استاد قیام : در افغانستان عضوی کدام گروه هنری بودید؟

من یکی از بنیان گذاران گروه هنری ((باران))هستم که درآن وقت فرهاد جان دریا ، قمر جان رحمتی،انجنیر حسینی رنجبر ،وانجنیر سمع رنجبر با هم یکجا گروی هنری (باران)را افتتاح وفعالیت هنری در رادیو تلویزون افغانستان داشتیم وبعضی از آن پارچه ها هنوز هم شاید درآرشیف رادیو تلویزون باقی مانده باشد، رفته رفته هنر مندان جوان شامل این گروپ شدند که متاسفانه بعد از مدتی از هم پاشیدند .

سوال  ! در شهر بیشکیک  شما فعالیت هنری داشتید؟

جواب!وقتیکه وطن عزیز خود را ترک در شهر بیشکیک مهاجر شدم با پیدا کردن چند اله موسیقی به نیت حفظ ونگهداشت هنر موسیقی وتقاضای هموطنان فرهنگی بخصوص محترم عنایت الله شهرانی که مسوولیت انجمن افغانها را داشتند وعلاقمندان موسیقی، کورس هنر موسیقی را در آن شهر ایجاد نمودم فرزندان افغان در ان شهر  نواختن رباب ، طبله وهارمونیه را بشکل علمی وتخنیکی فرا گرفته از علم موسیقی بهره کافی بردند.

سوال ! در کشور کانادا از کدام وقت وچگونه مصروف تدریس هنر موسیقی شدید؟

جواب !پس از آنکه از قرغزستان به کشور کانادا آمدیم مدت یکسال در شهر اتاوا در مکتب (امید افغان )برای شاگردان نواختن هارمونیه وطبله را تدریس می نمودم شاگردان با علاقه زیاد فرامیگرفتند.

امروز در مر کز فرهنگی وخانه مولانا در شهر وانکوور کانادا به اثر تقاضا های هنر دوستان وفرهنگیان کورسهای آموزش موسیقی را داریم که درآن فرزندان افغانی وغیر افغانی مصروف آموختن هارمونیه،طبله ،ستارو هنر موسیقی هستند .  درمرکز فرهنگی وخانه مولانا  به اشتراک هنردوستان وعلاقمندان غزل خوانی در هر پانزده روز یک  شب نشنی همراه با غزل وموسیقی داریم که ورود علاقمندان درآن آزاد است.

 

خبرنگار  !آقای مجید جان قیام :  کدام پیام به هموطنان ما داشته باشید بفرماید بگوید.

مجید قیام ! (درین شهر جمعتی بزرگی افغانی موجود بوده وفرهنگیان در ساحه خود دور از همدگر فعالیت دارند مثلا اداره مجله وزین نشریه  زن یگانه نشریه زنان در شهر وانکوور به همت و مصرف شخصی  فامیل فرهنگی نورزی صاحب نشر میشود ویا همسال ان اگر ما  فرهنگیان بدون در نظر داشت وابستگی مذهبی قومی وسیاسی گرد هم آیم میتوانیم تاریخ وفرهنگ وهنر خود را حفظ وانتقال به نسل های بعدی نمایم در غیر آن  در آینده نه چندان دور فرزندان ما ثروت پارینه  فرهنگی وتاریخی ما را فراموش خواهند کرد.

محترم مجید جان قیام  هنرمند فرهیخته با خدمت گذاری اش  مستحق ارجگذاری است .. شاگردان کورسهای هنر موسیقی را در شبنشینی مشاهده نمودم انها نتنها هنر موسیقی میاموزند انها اداب واحترام واخلاق به صفت افغانی می آموزند آنها سخن بیجا بزبان نمی آورند وهر لحظه با تعظیم واحترام بر مهمانان چای تعارف مینمایند.وخوش آمدید میگویند . خانه مولانا مکان لطف، محبت ومهربانی ومشعل آن روشن  است.

امان معاشر خبرنگار ازاد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *