باید ها و نباید های از زبان پیامبر صلی الله وعلیه وسلم — استاد احمد فرید عارفی

 

باید ها و نباید های از زبان پیامبر صلی الله وعلیه وسلم

 

استاد احمد فرید عارفی

 

حضرت ابوذر رضی الله و عنه نقل می کند که:

 

رسول اکرم صل الله علیه و سلم فرمودند:

تو را به تقوای الله تعالی وصیت می کنم: زیرا تقوا ریشه تمام نیکی ها ست

و به تلاوت قرآن کریم و ذکر الله اهتمام کن ،زیرا باعث تذکره تو در آسمانها و نور زمین می شود

اغلب اوقات ساکت باش، زیرا خیر درسکوت است.این امر شیطان را دفع کرده و در کارهای دین کمک می کند.

از خنده بسیار دوری کن زیرا دل از آن می میرد و نور چهره از بین می رود.

جهاد را بر خود لازم گیر که فخر امت من همین است.

با مساکین و مستمندان محبت داشته باش و با آنها همنشینی کن و به افراد پایین تر از خود توجه کن و به افراد بالاتر از خود توجه نداشته باش زیرا این عمل باعث ناسپاسی و کفران نعمتهایی می شود که خداوند به تو اعطا کرده است

باخویشاوندان صله رحم کن گر چه آنها با تو قطع رابطه کنند.

از بیان حق بیم و هراسی نداشته باش گرچه حق برای کسی تلخ باشد.

در راه الله از ملامت و سرزنش هیچ کس بیم نداشته باش

از بیان عیوب دیگران با عیوب خود مشغول باش و در عیبی که خودت مبتلا هستی،اگر دیگران به آن مبتلا هستند برآنها پرخاش نکن.

ای ابوذر هیچ دانشی بالاتر از حسن تدبیر نیست و دوری و اجتناب ازامور ناجایز،بهترین پرهیزکاری است و هیچ شرافتی و مناعتی همچون خلق وخوی خوب نیست.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *