دیپلمات فرانسوی متخصص علم فلسفه در شهر ریاض عربستان سعودى مسلمان شد

 

 

دیپلمات فرانسوی متخصص علم فلسفه در شهر ریاض عربستان سعودى مسلمان شد

 

منبع: سنى نيوز

 

"الکس" دیپلمات فرانسوی که در علم فلسفه تخصص دارد دیروز به دفتر دعوت و ارشاد شمال شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی مراجعه کرده و اسلام خود را در محفل ساده ای که به این مناسبت برگزار شده بود اعلام داشت و نام خود را از "الکس" به "یوسف" تغیر داد.

"الکس" پژوهشگر در زمینه فلسفه و یکی از دست اندرکاران بارز این علم در فرانسه بوده و دوره دانشگاهی را در این مورد طی نمود و در پی كشف حقیقت شد.

"الکس" می گوید: اصول و قوانین و باورهای دین اسلام را عميق مطالعه نمودم و با حقایق و واقعیت های این دین آشنا شدم سپس تصمیم گرفتم تا مشرف به آن شوم.

وی از دفتر دعوت و ارشاد در شمال ریاض دیدار به عمل آورد و یکی از دعوتگران ورزیده که با زبان فرانسوی آشنایی دارد به سوالات وی جوابهای قناعت بخش ارایه نمود که باور های الکس نسبت به اسلام را هرچه بیشتر تقویت بخشید.

سپس الکس بطور آزادانه و با اعتقاد جازم اسلام خود را اعلام نمود و اینک داستان ایمان آوردن وی در سلسلۀ داستان های جالب سایر هدایت یافتگان افزوده خواهد شد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *