نو جوان افغان قهرمان ملی کانادا — امان معاشر

 

 

نو جوان افغان قهرمان ملی کانادا

 

امان معاشر

 

ورزش نماد حیات سالم اجتماعی در جامعه فرهنگی است. سپور ت تبعیض، ملیت، سمت، رنگ پوست، مذهب وسیاست نمی شناسد.سپورت رقابت سالم درمیدان مسابقات است که ورزشکاران  با نیرو وهنر خود به منظور کسب افتخارات وکامیابی  می رزمند.

خبرنگار ما در رابطه صحبتی دارد با یک  نو جوان افغان که نام خود را به عنوان قهرمان ملی کانادا ثبت نموده است  وآنرا به معرفی با شما عزیزان خواننده قرار میدهیم.

خبرنگار: شما خود را معرفی نمایید.

ورزشکار: مه سلیمان هستم مرا دراین جا بنام سلیمان عمر معرف میشناسند. 12 سال دارم ومتعلم مکتب در ناحیه سوری شهر وانکوور میباشم.

سوال: سلیمان جان شما چه وقت به ورزش تکواندو علاقه گرفتید؟

جواب : من از پنج سالگی به این ورزش علاقه گرفتم ، همه روزه تمرین میکردم وبخصوص بعد از انکه شامل مکتب شدم برایم همه شرایط تمرین آماده شد من با آموختن تاکتیک های جدید در هنر ورزشی تکواندو والدین مهربانم و آموزگاران ورزشی ام را متوجه خود ساختم. آنها مرا درین راه تشویق نموده همه شرایط را بهتر برایم در اجرای مشق تکواندو آماده کردند.

سوال: سلیمان جان چه و قت بار اول در مسابقات  اشتراک نمودید؟

جواب: من به سن 9 سالگی با گرفتن کمر بند سیاه تکواندو در مسابقات بین مکاتب در ولایت براتیش کلمبیا اشتراک  نموده درهمه مسابقات برنده شده مدالهای طلا وقهرمانی در سطح ولایت براتش کلمبیا همراه با تقدیر نامه ودپلومها گرفتم  واین موفقیت ها برایم شرایط اشتراک در مسابقات ملی کانادا را نیز آماده ساخت.

سوال : شماچه وقت در مسابقات ملی کانادا اشتراک نمودید؟

جواب: در سال 2006 یک مسابقه بزرگ تکواندو در ولایت سسکچوان کانادا برگزار شد من با اشتراک خود در این مسابقه حریف خود را مغلوب ساخته با گرفتن مدال طلا لقب قهرمان ملی کانادا را بار اول کمایی نموده واین افتخار خود را با اشتراک در مسابقات ملی تکواندو که در ولایت بی سی برگذار شده بود با شکست دادن حریف خود با گرفتن مدالهای طلا وقهرمانی دوباره خود را ثبت نام قهرمان ملی کانادا نمودم.همچنان در مسابقات بزرگ تکواندو در سال 2007 و2008 در ولایت البرتا نیز با مغلوب ساختن  حریف خود مدال طلای مسابقه را بدست آوردم.

سوال: سلیمان جان در مسابقات خارج از کانادا اشتراک نموده اید؟

جواب : بلی در مسابقات تکوانکدو که در سال 2008 بین کشور های آسیاه شرقی در کوریایی جنوبی برگذار شده بود به نماینده گی از کشور کانادا اشتراک نموده ومدال طلای آن مسابقه برزگ را به نفع ورزشکاران کانادا بدست آوردم. وهمچنان در مسابقه بزرگ تکواندو که در شهر لاس وگس ایالت متحده امریکا برگذار شده بود با اشتراک خود به آسانی برنده مدال طلای آن مسابقه شناخته شدم.

سوال : سلیمان جان در مسابقات خود هيچ باخت ندارید؟

جواب: نخیر تا بحال در تمام مسابقات تکواندو که اشتراک نموده ام حریف خود را شکست داده ام و مدالهای طلا وکپ های قهرمانی ودپلوم های افتخاری وتقدیر هاو تحایف  نقدی وجنسی گرفته ام..

سوال : سلیمان جان آرزوی اشتراک در مسابقات جهانی را هم دارید؟

جواب : بلی  قرار است مسابقه بین المللی تکواندو در سال 2010در سنگاپور برگزار شود من  آماده گی میگيرم تا با اشتراک درآن مسابقه مدالهای طلا و لقب قهرمانی را در سطح جهان بدست آورم.

سوال: سلیمان جان قسمیکه شما در ابتداء گفتید متعلم مکتب هستید و در مسابقات اشتراک نموده وهمه روزه تمرین دارید. درسهای مکتب خود را چه وقت میخوانید؟

جواب: درسهای مکتب وظیفه اول من است به درسهای مکتب خود علاقه بیشتر دارم وظایف خانه گی خود را به وقت اجرا میکنم وتا به حال در تمام مضامین مکتب نمرات اعلی دارم .

سوال:سلیمان جان شما از نام افغانها میخواهید در مسبقات اشتراک نموده این افتخارات را فخر کشور افغانستان سازید؟

جواب : در افغانستان همیشه جنگ است من میخواهم ازنام کشور صلح که درآن زنده گی دارم مسابقه نمایم .

سوال: سلیمان جان درین همه وظایف شما کی به شما همکار میکند ؟

جواب : شکر در جامعه آرام زنده گی دارم مربیان خوب در مکتبم  ،پدر ومادر مهربانم که همه کامیابی هایم ثمره تعلیمات وکوشش آنهاست من آنها را دوست دارم آنها مرا همکاری مینمایند.

 

ارجمند خواننده : وقیکه از سلیمان جان در رابطه به مدالها ومدارک افتخاری دست داشته اش از مسابقات تکواندو پرسیدم بکس از مدالهای که همه طلااست و کپ های قهرمانی است همراه با تصدیق نامه ها ودپلوم های اقتخاری فلم وفوتو ها در حال اجرای مسابقه نزدم آورد که از معرفی به تفصیل آن  گذشته، نمونه مثال چند فوتو آن قهرمان نوجوان را  به نمایش شما میگذارم.

 افتخارات وکامیابی سلیمان جان را برای مربی ها ووالدین مهربانش مبارک گفته  برای هموطن جوان ورزشکار قهرمان ما پرواز بلند در آسمان آرزو هایش را می طلبم.

ای کاش وطن ما آرام شود وهزار ها قهرمان  همچو سلیمان قهرمانٍ، افتخار غرور هر یکی ماست از نام وطن در مسابقات ورزشی اشتراک نموده در اجتماع های بزرگ بین المللی بیرق وطن  مارا با افتخار بلند نمایند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *