کمیته فرهنگی جوانان در شهر وانکوور کانادا تاسیس شد — امان معاشر

 

کمیته فرهنگی جوانان در شهر وانکوور کانادا تاسیس شد

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

روز یازدهم سپتامبر به اشتراک عده ای کثیری از جوانان مقیم برتش کلمبیا کمیته فرهنگی  طی محفل شانداری در سالون خانه فرهنگی( مولانا) تاسیس گردید

درین محفل محترم مجید (قیام) رییس خانه فرهنگی (مولانا) ضمن صحبت تشکیل کمیته فرهنگی جوانان را به منظور اشاعه  هنر وفرهنگ افغانی پیشنهاد نموده بسیچ جوانان را در امر آموزش وپرورش ادب ، هنر وفرهنگ پارینه ما لازم وضروری دانستند.

متعاقبآ امان معاشر مدیر مسوول جریده( قیام ) چاپ وانکوور در رابطه صحبت نموده دو تن از جوانان شایسته ، مستعد و فعال  هنری وفرهنگی کشور هر یک هنر مند پر آوازه وستاره درخشان در آسمان هنر کشور ما  مژ ده جمالزاده را به صفت رییس کمیته ومحترم رحمان سدید شاعر جوان وخطاط زیبا نوییس را به صفت معاون رییس کمیته فرهنگی جوانان به حاضرین معرفی و پشنهاد نمودند که به اتفاق ارآ مورد قبول جوانان  قرار گرفتند.

در محفل محترمه نسرین جمالزاده شاعر ودکلماتور خوش صدا  گردانده گی پروگرام را به عهده گرفتند.

سپس تحلیلگر سیاسی و نویسنده شهیر کشور ما محترم انجینیر  فضل احمد( افغان) تشکیل کمیته فرهنگی جوانان را که یکی از آرزو های خود میدانستند این رویداد بزرگ فرهنگی را بر همه هموطنان وبه خصوص  به جوانان تبریک گفته خدمت جوانان تحول طلب ودور اندیش را  در امر پر افتخار و روشنگری آرزو نموده قدرت ونیروی جوانان فرهنگی  را ضامن حفظ فرهنگی افغانی ما دانستند.

متعاقبآ محترم اسحاق( ثنا )شاعر مشهور کشور ما پیام محترم پروفیسور عنایت الله شهرانی شخصیت بزرگ فرهنگی کشور ما را که به مناسبت تاسیس کمیته فرهنگی جوانان خانه فرهنگی (مولانا) ارسال نموده بودند به حاضرین رسانیده موفقیت های مزید جوانان را در راه تعلیم وتربیه و آموزش هنر وفرهنگ کشور ما آرزو نمودند.

سپس محترم رحمان (سدید) معاون جدید کمیته فرهنگی جوانان ضمن ارایه و توضیحات در رابطه به اهداف کلوب فرهنگی جوانان  قطعه شعر سروده اش را در رابطه دکلمه نمودند.

همچنان درین محفل محترم الیاس( امید) جوان با استعداد ومحصل در پوهنتون برتش کلمبیا که چه گونه در عالم نا بینایی خود سعی وتلاش نموده از کابل خود را غرض تحصیل به دانشگاه بی سی رسانیده  وموفقیت های مزید را نصیب گردیده است حکایت نمودند که با دلچسپی مورد توجه جوانان قرار گرفت.

سپس شاعر معاصر کشور ما محترم خدایار( فیاض) در رابطه سخنرانی نموده رسالت کمیته فرهنگی جوانان را در تشکیل پایدار آن و فراهم آوری زمینه های فراگیری علمی و فرهنگی برای سایر جوانان گام مثبت دانسته قطعه شعر از سرودهایش را که یاد از محبت های کوچه وپس کوچه های شهر ماتمزده  کابل عزیز مینمود به خوانش گرفتند.

درین محفل شاعر سه لسانین محترم فتاح( صمیم) در رابطه صحبت نموده تاسیس کمیته فرهنگی جوانان را یک نیاز مبرم اجتماع افغانی دانسته  با به خوانش گرفتن قطعه شعر زیبایش به زبان پشتو گفت!(من محبت های فعالین خانه فرهنگی (مولانا)را در قلب خود دارم افتخار می کنم که چنین دوستان وفادار به فرهنگ افغانی درین شهر دارم).

متعاقبا شاعر جوان و وطنپرست محترم حبیب( یوسفی)  مسوول سایت وزین(افغان پوم) با به خوانش گرفتن سروده هایش بار دیگر مشت کوبنده ی بر دهان فرهنگ منحط به قرون وسطا یی و مظالم حاکم بر جامعه طبقاتی کوبید.

درین محفل ادیب و مولانا شناس جناب( فاضلی) صفحه ی از دیوان (مثنوی معنوی )را  انتخاب نموده محتویات آنرا در تطبیق حیات جامعه روی تحلیل گرفتند.

سپس مهربان انسان فرهنگی ما محترم طاهر( امیری)اشعار انتخابی و دو بیتی سروده اش را در رابطه به خوانش گرفتند.که مورد دلچسپی حاضرین وبخصوص جوانان هنر مند که تشنه شعر است خوب قرار گرفتند.

متعاقبآ استاد سراج الدین سراج شاعر مستعد ونقاش ماهر کشور  که از خود نقاشی های ماندگار در عمارات شهر های مختلف کانادا  بجا گذاشته است سخنرانی های محفل تاسیس کمیته فرهنگی جوانان را بررسی نموده قطعه شعر زیبایی ازسروده هایش را در رابطه دکلمه نمودند.

در ختم سخنرانی ها مژده (جمالزاده) ورحمان( سدید) بروی ستیژ تشریف آورده ضمن توضیحات در رابطه به پلان های کاری شان به سوالات حاضرین جواب داند.

یک منبع خانه فرهنگی مولانا گفت !(در محفل تاسیس کلوب فرهنگی جوانان علاوه بر افغانهای برتش کلمبیا نماینده گان کمیته های فرهنگی ولایات کانادا ، شهر سیا تل امریکا ،نماینده گان کمیته های فرهنگ دوست  ایرانی ها، هندوستانیها، وپاکستانی  به مقصد تبادل تجارب وآشنایی با همدیگر نیز اشتراک  نموده بودند.

محفل باا جرایی کنسرت توسط هنرمندان جوان تا ساعت چهار  صبح دوام نمود.

همچنان در رابطه به تاسیس کمیته فرهنگی جوانان با چند تن از اشتراک کننده گان کفتگو های  مختصر انجام دادیم که خدمت  خواننده عزیز تقدیم میدارم.

حلیمه دختر جوان که محصل یکی ار موسسات تعلمی بی سی  است آرزو تحقیقات در رابطه به آفریده های شاعران هموطن مارا  دارند گفت!(من وقتیکه خبر ایجاد کمیته فرهنگی جوانان را شنیدم با نهایت خوشحالی همراه با مادرم درین محفل آمدیم  تا در رابطه به آفریده های شاعران افغانی در شهر وانکوور تحقیقات علمی  نمایم.)

سید قاسم (سادات) شخصیت مشهور اجتماعی جامعه افغانی گفت !(من همینکه خبر شدم کمیته فرهنگی جوانان تاسیس میشود با کمال خوشی پسرم را به مقصد معرفی با سایر جوانان هموطن ما با خود آوردم تا با فرهنگ افغانی اشنا شود .)

استاد یوسف یکی از معلمان سابقه دار کشور ما است گفت!(چهار فرزند من پس ازین اعضای  فعال این کمیته فرهنگی  خواهد بود  این کانون فرهنگی امیدی است به بقای فرهنگ پر غنای کشور ما.

فاروق جان  گفت!( من در شهر سیاتل امریکا زنده گی می کنم با خبر شدن محفل کمیته  فرهنگی جوانان همراه پسرم ساعت  دوازده بجه شب در جریان محفل رسیدم امید به آن دارم که این کانون پر برکت فرهنگی نمونه مثال به سایر شهرهای  که افغانها  مهاجر زنده گی  دارند باشد.

هنر مند جوان سلطان که در محفل با اجرای  آهنگ های زیبا درخشید گفت!(می خواهم در کمیته فرهنگی جوانان خدمتگار همیشگی باشم.هر جوان هنر مند میتواند آموخته های خود را درین کمیته به آزمایش بگذارند.)

رحمت الله (جیلان) یک جوان مهربان  که مهارت کامل به تخنیک کمپیوتر دارد کفت!( رویداد مهم فرهنگی در حیات جوانان مرا خوش ساخت من حاضر هستم در رابطه به تاسیس یک سایت با کلوب فرهنگی جوانان  همکار باشم).

جوان خوش آواز جواد جان شاداب (عینی)احیا کمیته فرهنگی جوانان را بر آورده شدن آرزو های فامیلی خود دانسته وعده خدمت وفعالیت درین کانون را دادند.)

ولید جان طبله نواز با استعداد  گفت!(من آرزو دارم همه جوانان هنر مند که انفرادانه واز هم پاشیده فعالیت های هنری دارند دور هم درین کمیته جمع شده از آفریده های هنری همدیگر بهره گیرند.)

شاعر خوب شهر وانکوور محترم فاروق( غیور) گفت!(ما خوشبخت هستیم که کمیته فرهنگی جوانان امید تربیه بهتر جوانان ما می گردد من پیشنهاد های نیز در رابطه دارم بعدآ در میان خواهم گذاشت.)

انجینیر یونس عثمانی که از شهر تورنتو همراه فامیل خود به شهر وانکوور تشریف اورده  گفتند!(نهایت خورسندم درین اجتماع فرهنگی حضور یافتم  که فعالین ان اندیشمندانه گامهای خدمت گذاری در امر تربیه جوانان می گذارند.

ستار صابری هنر مند هنر نقاشی   که در کنفرانس بین المللی صلح چهل اثر نقاشی خود را به  نمایش گذاشته بودند گفت!( ما قشر مترقی جامعه باید متحد شویم وبر ضد هر گونه تنگ نظری ها مبارزه نماییم)

خانم مژده جمالزاده رییس کمیته فرهنگی جوانان گفت!( نهایت خوشبخت استم که  فعالین فرهنگ پسند خانه فرهنگی (مولانا) هر گونه شرایط را به خاطر بسیچ و همبستگی جوانان انجام میدهند من باورمندم در آینده های نزدیک ثمره های فرهنگی کمیته جوانان مایه افتخار هرافغان  فرهنگ دوست و صلحخواه ما  خواهد شد.)

امان معاشر خبر نگار آزاد

 

عکسهای محفل تاسیس کمیته فرهنگی جوانان خانه فرهنگی مولانا

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *