مسابقات فوتبال سال 2008 بين ملت های اروپايی

 

 

مسابقات فوتبال سال 2008 بين ملت های اروپايی

 

درين مسابقات 2008 بين ملت های اروپايی که کشورهای سويس و اتریش از روز شنبه هفتم جون 2008 الی روز یکشنبه بيست ونهم جون 2008 برای مدت 23 روز میزبان آن خواهند بود، 16 تیم برتر اروپا اشتراک نموده اند.

 

ديروز يکشنبه تاريخ 29 جون 2008 ساعت 20:45 به وقت اروپا مسابقۀ مرحلۀ Final  (نهايی) بين تيم های جرمنی واسپانيه آغاز گرديد که درنهايت تيم اسپانيه با نتيجۀ 1 گول درمقابل 0 برندۀ اين مسابقۀ نهايی گرديده، مقام قهرمانی ملت های اروپا را کسب نمود و تيم جرمنی برندۀ مقام دوم گرديد.


برنامه کامل مسابقات فوتبال سال 2008 بين ملت های اروپايی

 

مرحلۀ مقدماتی ويا گروهی

گروپ A

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

شنبه

7 جون

18:00

سويس

چک

0

1

شنبه

7 جون

20:45

پرتگال

ترکيه

2

0

چهارشنبه

11 جون

18:00

چک

پرتگال

1

3

چهارشنبه

11 جون

20:45

سويس

ترکيه

1

2

يکشنبه

15 جون

20:45

ترکيه

چک

3

2

يکشنبه

15 جون

20:45

سويس

پرتگال

2

0

 

 

گروپ B

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

يکشنبه

8 جون

18:00

اتريش

کرواتيا

0

1

يکشنبه

8 جون

20:45

جرمنی

پولند

2

0

پنجشنبه

12 جون

18:00

کرواتيا

جرمنی

2

1

پنجشنبه

12 جون

20:45

اتريش

پولند

1

1

دوشنبه

16 جون

20:45

پولند

کرواتيا

0

1

دوشنبه

16 جون

20:45

اتريش

جرمنی

0

1

 

 

گروپ C

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

دوشنبه

9 جون

18:00

رومانيا

فرانسه

0

0

دوشنبه

9 جون

20:45

هالند

ايتاليا

3

0

جمعه

13 جون

18:00

فرانسه

هالند

1

1

جمعه

13 جون

20:45

رومانيا

ايتاليا

4

1

سه شنبه

17 جون

20:45

ايتاليا

فرانسه

2

0

سه شنبه

17 جون

20:45

رومانيا

هالند

0

2

 

 

گروپ D

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

سه شنبه

10 جون

18:00

اسپانيه

روسيه

4

1

سه شنبه

10 جون

20:45

يونان

سويدن

0

2

شنبه

14 جون

18:00

روسيه

يونان

1

2

شنبه

14 جون

20:45

اسپانيه

سويدن

0

1

چهارشنبه

18 جون

20:45

سويدن

روسيه

0

2

چهارشنبه

18 جون

20:45

اسپانيه

يونان

2

1

 

 

مرحلۀ Quart Final (يک چهارم نهايی)

شمارۀ مسابقه

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

Q1

پنجشنبه

19 جون

20:45

برندۀ اول گروپ A

برندۀ دوم گروپ B

پرتگال

جرمنی

2

3

Q2

جمعه

20 جون

20:45

برندۀ اول گروپ B

برندۀ دوم گروپ A

 

کرواتيا

ترکيه

1

1

Q3

شنبه

21 جون

20:45

برندۀ اول گروپ C

برندۀ دوم گروپ D

 

هالند

روسيه

1

3

Q4

يکشنبه

22 جون

20:45

برندۀ اول گروپ D

برندۀ دوم گروپ C

 

اسپانيه

ايتاليا

0

0

 

 

مرحلۀ Half Final ( نيمه نهايی)

شمارۀ مسابقه

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

H1

چهارشنبه

25 جون

20:45

برندۀ Q1

برندۀ Q2

جرمنی

ترکيه

3

2

H2

پنجشنبه

26 جون

20:45

برندۀ Q3

برندۀ Q4

 

روسيه

اسپانيه

0

3

 

 

مرحلۀ Final ( نهايی)

شمارۀ مسابقه

روز

تاريخ

وقت

تيم ها

نتايج

F

يکشنبه

29 جون

20:45

برندۀ H1

برندۀ H2

جرمنی

اسپانيه

0

1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *