اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا تشکیل و ایجاد شد! — فرشته « سعیدی »

 

اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا  تشکیل و ایجاد شد!

 

 

گزارش :  فرشته « سعیدی »

تاریخ نشر : ۲۸ مارچ ۲۰۱۱ میلادی

 

بتاریخ  « ۲۶  مارچ ۲۰۱۱ میلادی » حوالی  ساعت یک بعد از ظهر  جلسه  شورای رهبری اتحادیه  ورزشی  افغانها ی مقیم اروپا تحت ریاست داکتر فاطمه « صافی » درمکتب ورزشی « چمپین جیم » استاد بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای بوکس اروپا ، واقع  در شهر دیورن ـ  کشور جمهوری فدرالی المان ، برگزار شد  .

 

    کار جلسه با قرائت آیات مبارکه  قرآن اعظیم الشان  توسط  زلمی « خیرخواه » آغاز گردیده  و به تعقیب آن  داکتر فاطمه «  صافی »  رئیسه اتحادیه  ورزشی  افغانهای مقیم  اروپا ،  با ایراد   بیانیه  عالمانه خویش  تشکل  این نهاد  ورزشی  را به منفعت و رشد  استعداد های ورزشکاران افغانی  در خارج از کشور و همکاری  مشترک با کمیته ملی المپیک دولت اسلامی  افغانستان   تلقی کرد و چنین فرمودند :

«  هدف اساسی ما بخاطر انسجام و تشکل  یک  شورای  ورزشی این است تا با صداقت  و ایمانداری  زمینه های  رشد  بیشتر  و بهتر ورزش  را در بین  ورزشکاران  مهاجر مقیم  کشور های  اروپایی  تقویت  بخشیم .

بنآ ؛  من تلاش  میورزم  تا درهر رشتهء ورزشی، افرادی  انتخاب  شود  که لیاقت و شایستگی همان رشته ورزشی را داشته باشند  و آن را دقیق و سالم رهبری  کنند و همچنان هیأت رهبری این اتحادیه از پیشتازانی  انتخاب شوند ، که  با ایمانداری و اخلاص  به  ورزش  و ورزشکاران  خدمت و  جد  و جهد  نمایند.

داکتر صافی در آخیر صحبت خویش ازهمه تقاضا به عمل آورد تا با خلوص نیت و احساس مسؤولیت خود و یا افراد مناسب را که  شایستگی، لیاقت  و صداقت  داشته باشند  به صفت اعضای هیأت مدیره و مسؤولین  فدراسیونها ، به  شکل  آزادنه و داوطلبانه پیشنهاد  و انتخاب  نمایند . »

 

اعضای اشتراک کننده جلسه بعد از صحبت همه جانبه  وخیرخواهانه  داکتر « صافی » به جرو بحث  پيرامون طرح مسوده  اساسنامه اتحادیه  که از جانب حسن آقا « جوادی »  قرائت میشد ،  پرداختند وهریک :  محمد داوود اکمل  «  احمدی  » ، عبدالصبور « رسولی  » ،  برهان الدین  « سعیدی » ، استاد سهاک « گران  » ، زلمی « پنجشیری » ،  تیمورشاه  «  سدوزی » ، نعمت اله  «  زمانی » ،  سید معروف  «  یوسفی  » ، فصیح  «  حفیظی  » ، استاد امیر « سلطانی »  و دیگران  نظریات  و پیشنهادات  تکمیلی  خویش را  ارایه کردند  که در نتیجه طرح مسوده  اساسنامه اتحادیه ورزشی  در قید «  شش »  فصل  و « ۲۱» ماده  به اتفاق ارای  « ۳۷ تن  »  اعضای  شورای  رهبری اشتراک کننده  در جلسه ، به  تصویب  رسید . 

 

متعاقبآ داکتر « صافی »  توجه اعضای  شورای  رهبری را در بخش  تشکیلاتی  معطوف  کرد  و به تعقیب آن استاد عبدالبصیر « ناصری »  و  برهان الدین « سعیدی »  پروسه کار جلسه را آدامه داده و اقای « سعیدی » از همه اشتراک کنندگان تقاضا به عمل آورد  تا  با حسن تفاهم ،  گذشت  و اراده نیک  پروسه  این  نهاد  ورزشی  را  که  ضرورت  تاریخی  است ،  با  معرفی  کاندیدان  مناسب  در  فضای  کاملآ  آزاد و علنی  انسجام  و تکمیل نمایند .

بعد از  جروبحث  زمینه مساعد آن  شد تا   اشتراک کننده گان جلسه ، در مورد  تک  تک از کاندیدان پیشنهاد شده رایگیری  جداگانه و علنی  نمودند و هیآت مدیره اتحادیه به ترتیب ذیل انتخاب گردید .

 

ــ  هیآت  مدیره اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا :   

۱ــ معاون فنی  :  غلام رسول  «  کوهستانی  »  

 ۲ـ معاون اداری :  زلمی  « پنجشیری »  

۳ــ سکر تر مسؤول  « منشی » :  نوراله  «  نوری »

۴ــ مسؤول  بخش زنان : محسنه « کوهستانی »

۵ــ مسؤول تبلیغات و نشرات : حسین آقا « جوادی »

۶ــ مسؤول امور انسجام :  هارون شاه « صمد »

۷ــ مسؤول روابط :  شاهپور « ویس »

۸ــ مسؤول امور ملی :  زلمی « خیرخواه »

۹ــ مسؤول کنترول  و نظارت  : ریس :  داود اکمل « احمدی » اعضا : استاد محسن « وفا ـ براتی » واستاد امیر« سلطانی »

 

در بخش کاندیدان  فدراسیونهای مختلف جروبحث همه جانبه صورت گرفت  که در نتیجه به اساس معیار لیاقت و شایستگی ؛ مسوولین  فدراسیونها توام  با اتفاق ارای  شورای رهبری اتحادیه ،  به ترتیب ذیل  انتخاب گردیدند :

 

۱ــ مسؤول فدراسیون فوتبال : ریس : استاد عبدالبصیر « ناصری » ، معاون : شفیق « قاری زاده »

۲ــ مسؤول فدراسیون بوکس :   ریس : نور « سخی زاده »  ،  معاون : جمشید « ړیس »

۳ــ مسؤول فدراسیون تای بوکس و کیک بوکس :   ریس  : استاد بکتاش « سعیدی »

۴ــ مسؤول فدراسیون تکواندو : ریس: استاد محسن « وفا براتی » معاون : استاد امیر « سلطانی »

۵ــ مسؤول فدراسیون پهلوانی :  ریس : پهلوان ضمیر  ، معاون :  پهلوان وحید « شفا »

۶ــ مسؤول فدراسیون شطر نج : ریس : تیمورشاه « سدوزی »

۷ــ  مسؤول فدراسیون صحی :  ریس : داکتر محمد نعیم « صاحبدل »

 

در آخیر جلسه داکتر  فاطمه « صافی »  از همکاری  ونقش  خیرخواهانه  فامیل  « سعیدی »  بخاطر انسجام و ایجاد  موفقانه اتحادیه  ورزشی افغانها  مقیم اروپا  ،  صمیمانه ابراز تشکر و قدردانی کرد و همچنان با تقدیر کردن  یکتعداد  از اعضای  شورای رهبری  و آرزوی  تامین  صلح  و  آرامش  در افغانستان  به  ساعت  « ۶ » عصر به کار  جلسه اختتام  بخشید.

 

فرشته « سعیدی »

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *