محمدعلــی « رسولی » کمربند قهرمانی را بدست آورد ! — فـرشته سعیدی

 

محمدعلــی « رسولی » کمربند قهرمانی را بدست آورد !

 

گــزارش :   فـرشته  «  سعیدی  »

مورخ :17 اکتوبر 2010 م ــ المان

 

محمد علـی  «  رسولی  »  که  بتاریخ  «  10  جنوری   1978  »   میلادی  در شهر  مزار شریف  ـ  افغانستان  چشم به دنیا گشوده است ،  همراه  با فامیلش در کشور جمهوری  فدرالی  آلمان  زندگی  دارد .

 

موصوف  در سا ل   1995   میلادی  به  ورزش  بوکس آغاز کرد و دست آوردهای  زیادی در این عرصه نصیب  گردید  که  بگونه  مثال  میتوان از  دوباره  قهرمانی  او  در سطح   مسابقات  ایالاتی  کشور المان ،  در سالهای  1998  و 1999  میلادی  نامبرد.

 

رسولی  در  دسمبر  سال  « 2000  میلادی »  مقام  قهرمانی   وزن  متوسط  سنگین  ،  کشور المان  را بدست  آورد  و از آن  به بعد  به  شکل  حرفوی  به   ورزش  بوکس  آدامه  داد   و در پهلوی  آن  کلپ  بوکس  را  سال «  2003  میلادی  »  در شهر کسل ـ المان  ایجاد  و تاسیس  کرد  .

 

 قابل  تذکر است  که  رسولی  بنابر  پلان   قبلی  سازمان   جهانی  بوکس «  جی ـ  بی ـ   سی  »  در وزن « سنگین متوسط  »  با  حریفش  آقای  « حین شین »  بتاریخ  «  16 اکتوبر2010   »  میلادی  در شهر کسل ـ  المان  به  مسابقه  پرداخت  و لقب  قهر مانی  را  نصیب  شد : 

 

 ساعت  شش عصر مورخ  «   16   اکتوبر 2010  میلادی »  در وازه  های  تالار برزگ  شهر کسل به روی  اشتراکنندگان  باز شد و متعاقبآ  مسابقات بوکس  در  وزنهای  مختلف  توام  با هیاهوی  در حدود  بیشتر  ز  «  هفت صد  تن  »  تماشاچاچی  صورت  گرفت .

 

حوالی  ۱۲ بجه  شب  مسابقه پروفی «  اساسی  » با اشتراک  اقای  محمد علی  « رسولی  »  افغان دلیر ،  شجاع و بوکسر  با تجربه  رسمآ  آغاز  گردید  و او  با مورال عالی  داخل  رنگ  مسابقه  شد و با  حریفش  اقای  رومان « حین شین »   به  مسابقه  پرداخت .

 

هر  دو بوکسر در صدد  کسب  قهرمانی   بودند !!    

اما ؛  قدرت  و توانمندی دستان  اقای  رسولی  از  شروع  میدان  اول  مسابقه  توجه  تماشاچیان  را به خود جلب کرد ،  که سر انجام  موصوف  با  انجام   ضربات  تخنیکی  توانست  تا  حریفش  را  در «  روند  چهارم »  مسابقه  تحت  ضربات  کاری و کوبنده  قراد  داده و او را از  پآ در اورد و مغلوب « نیکاوت »  ساخت .

 

به این ترتیب دستان  نیرومند  آقای  محمد علی «  رسولی  »  از  طرف  ریفری  « داور »   منحیث  بــرنده  میدان «  قهرمان  »  بلند  شد  و کمـر بـند  قهرمانی  پروفــی  بین المللی ،  سازمان  جهانی  بوکس  « جی ـ بی ـ  سی  »  را  بدست  آورد .

 


 

ضمنآ قابل تذکر است که بکتاش « سعیدی » استاد  و قهرمان تای  بوکس  و مسؤول مکتب  ورزشی « چمپین  جیم » و یما « سعیدی »  قهرمان تای  بوکس  المان  ، که  در این  مسابقه  رسمآ  دعـوت و اشتراک  ورزیده  بودند ، ایـن پیروزی  بزرگ را برای  محترم  محمد علی « رسولی » یکبار دیگر از صمیم  قلب  تبریک  گفته  و  مــوفقیت  بیشر شان  را از درگاه  الهی   تمنا  دارند .

 

فــرشته  «  سعیدی »

   مربی مکتب  ورزش  رزمی  چمین جیم ـ المان

www.champions-gym.de

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *