یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد اسیر ملقب به “قنـدی آغـا” در ونکور کانادا — امان معاشر

 

یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد اسیر ملقب به "قنـدی آغـا" در  ونکور کانادا

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

شاعران، نویسندگان و فرهنگ دوستان افغان در شهر ونکوور کانادا روز بیست و هفتم فبروری مقـام، آفریده ها و خاطرات استاد ارزشمند، محمد عبدالحميد اسير ملقب به "قندي آغا"، يكي از بيدل شناسان پيشتاز و كم نظير كشور ما را طی محفلی شانداری در سالون خانه فرهنگی "مولانا" گرامی داشتند.

در آغاز محفل، پیام صوتی محترم الحاج محمد کبیر نور زی، یکتن از همراهان دوره فعالیتهای ادبی استاد عبدالحمید اسیر که خود شان نظر به کهولت سن در محفل تشریف آورده نتوانستند، به این مناسبت به محفل شنوانیده شد که در آن معاني ابيات بیدل با آيات مباركه قرآن شریف، احاديث نبوي و مقوله هاي بزرگان دين اسلام تلفيق داده و ابيات ناب آن بخوانش گرفته شده بود.

سپس، استاد مجید قیام رئیس خانۀ فرهنگی "مولانا" زیست نامه مختصر استاد محمد عبدالحمید اسیر را با استفاده از منابع معتبر به خوانش گرفته خانۀ فرهنگی "مولانـا" را  کلبۀ عرفان و تصوف در غربت و کانون علم و فرهنگ برای هموطنان دانسته و همکاری همه فرهیختگان و عالمان هموطن را در راه شناسائی چهره های شاخص ادبی و فرهنگی کشور ما در منطقه و جهان هر چه بیشتر طلب نمود.

ر این محفل، خانم توبا عنبری، دکلماتور خوش آواز، چند قطعه از سروده های عبدالحمید قندی آغا را به صدای گیرا به خوانش گرفته گردانندگی پروگرام را بدست گرفت.

متعاقباً، محترم اسحاق ثنا، مسؤول کمیتۀ شاعران و نویسندگان خانۀ فرهنگی "مولانا"، قندی آغا را همچو ماه درخشان در آسمان ادبیات و فرهنگ کشــــور ما دانسته و آفریده های ایشان را در امر غنامندی فرهنگ و ادبیات ما قابل قدر و ستایش دانسته غزلیات ایشان را با اصطلاحات صوفيانه آن توضيح و تشريح نموده و بغرنجي و پيچيدگي اش را بازگشائی نمودند.

در این محفل، محترم عبدالرؤف پردیس، هنرمند سابقه دار هنر تمثیل در رابطه صحبت نمود. ایشان، از خدمات فرهنگی اعضای خانۀ فرهنگی "مولانا" در امر شناساندن فرهنگ اصیل و پارینۀ کشور، قدردانی نموده وعــده هر نوع همکاری را دادند.

 

همچنان، شاعر مستعد خانۀ فرهنگی "مولانا، محترم یونس عثمانی، ضمن صحبت، مرحوم عبدالحمید اسیر را یکی از بزرگترین شاعران و سخنوران کشور ما دانست، که با نور خود آسمان ادبیات ما را روشن ساخته است.

در این محفل، سنخنوران و شاعران محترمین: شفیقه نورزی، محمد عتیق رحیمی، رحمان سـدید، حبیب یوسی و توبا عنبری هر یک به نوبه خود مطالب،سروده ها و اشعار انتخابی خویش را در رابطه به خوانش گرفتند.

در جریان محفل، پیامهای محترمین پروفیسور عنایت الله شهرانی و پژوهشگر و دانشمند استاد یوسف سیمگر از کشور امریکا، شاعر معاصر کشور و یکی از شاگردان استاد عبدالحمید اسیر، خانم عزیزه عنایت و یکی از ارادتمندان حلقـۀ بیـدل خوانی، وهاب فائـز از کشور هالند در رابطه، توسط محترمین اسحاق ثنا، توبا عنبری و رحمان سـدید به خوانش گرفته شدند.

محفل، با پروگرام بزم غزل با اجرای هنرمندان محترم هر یک استاد مجید قیام، حامد یعقوبی و اسد پردیس، در فضای صمیمیت و دوستی ساعت دو نیمه شب خاتمه یافت.

 

امان معاشر، خبـرنگار آزاد

 

www.houseofmawlana.com

 

 

                                                       

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *