تجلیل از جشن نوروز در ونکوور کانادا — امان معاشر

 

تجلیل از جشن نوروز در ونکوور کانادا

 

امان معاشر، خبرنگار آزاد

به همت اعضای خانۀ فرهنگی "مولانا" و به اشتراک علاقه مندان فرهنگی از انجمن های فرهنگی پاکستان، ایـران، هندوسـتان و فلیپـین، طی محفل شانداری بروز دوازدهم مارچ در سالون خانۀ فرهنگی" مولانا" در شهر ونکوور کانادا از جشن نوروز، تجلیل بعمل آمد.

 در این محفل، که گویندۀ خوش آواز، محترمه خانم توبا عنبری گویندگی آنرا به عهده داشت؛ محترم مجید قیام، رئیس خانۀ فرهنگی "مولانا"، جشن تاریخی نوروز را بر همه مبارک گفته و آنرا چون آیین و سنتهای پارینه  و همچون میراثی ارزندۀ گذشتگان، عزیز خوانده و در  حفظ آداب و رسوم  آبائی مان توجه هرچه بیشتر هموطنان را جلب نمود.

سپس، خانم Mable Elmore به نمایندگی از مجمع قانون گذاری پارلمان برتش کلمبیا، پیامها و تبریکات مجمع فوق را در رابطه به جشن بین المللی نوروز به حاضرین رسانیده، جشن نوروز را وسیلۀ یکجا شدن اقوام مختلف در جهان دانسته، افـزود: "ما افتخارمیکنیم که فرهنگدوستان ِ چون شما، فرهنگ های مختلف وعنعنات خود را از نیاکان تان به میراث برده و به ثروت معنوی کانادا می افزائید. تجلیل جشن نوروز در خانۀ فرهنگی "مولانا" به اشتراک ملیت های مختلف، نماد فرهنگ عالی مطابق به اندیشه های کانادا در فضای دوستی برادری و برابری  میباشد."

متعاقباً، محترم اسحاق ثنا، مسؤول کمیتۀ شاعران و نویسندگان خانۀ فرهنگی "مولانا" در رابطه به تاریخچۀ نوروز صحبت نموده، علل استواری و ماندگاری جشن نوروز را در رستاخیز طبیعت، جشن زایش و نیرو بخشی دانسته، سال نو را راه کشای به سوی کامیابی ها با شادمانی و سرور  آرزو نمود.

سپس، خانم نسرین جمالزاده، پیام های تبریکی مژده جمالزاده، رئیس کمیته جوانان خانۀ فرهنگی "مولانا" را به مناسبت جشن نوروز که به نمایندگی از زنان افغانستان در محفل جشن هشتم مارچ، روز بین المللی زن، در قصر سفیـد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اشتراک نموده بود، به حاضرین رسانید. مژده جمالزاده در حال حاضر مصروف سفرهای کاری فرهنگی خویش بیرون از کانادا بسر می برد.

سپس، خانم پروین اشرفی، به نمایندگی از کانون فرهنگی ایرانیان مدافع صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی، جشن نوروز را بر همگان مبارک گفته نوروز را جشن پرفیض و مهربانی به تمام انسان‌ ها بدون در نظر داشت قوم، زبان و دین آنها دانسته و ظرفیتی بی ‌نظیر آنرا در یکجا ساختن فرهنگ های مختلف بیان نمود.

متعاقباً، خانم Rootz Evtella از دفتر مجمع قانون گذاری پارلمان برتش کلمبیا، به نمایندگی از خلق فلیپین در ونکوور، ضمن تبریکی جشن نوروز، آنرا پيا‌م ‌آور همدلی و همبستگی خلقهای جهان دانست.

سپس، قسمت بزم شعر با گردانندگی شاعر شهیر کشور ما، محترم اسحاق ثنا، با نوای دلکش رباب و سِتار آغاز گردید که در آن شاعران محترم هریک اسحاق ثنا، پرستو تبریزی، نسرین جمالـزاده، یونس عثمانی، ،استاد سراج الدین سراج، رحمان ســدید، عتیق رحیم، کبیر فرخاری صبا تبار، توبا عنبری، شفیقه نورزی، بهرام حیدری، فاضلی و عزیز فاریابی مطالب، سروده ها و اشعار انتخابی بهاری شانرا به خوانش گرفتند که با کف زدن های ممتد و استقبال زایدالوصف حاضرین مواجه گردید. 

محفل، با صرف خوراکه های هوسانه و هفت میوه نوروزی که روی خوان خانۀ فرهنگی "مولانا" را زینت بخشیده بود و با اجرای موسیقی دلچسپ بزبانهای مختلف با همراهی رباب نواز از کشور پاکستان، خاتمه یافت.

امان معاشر، خبرنگار آزاد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *