بزرگداشت از روز مادر — امان معاشر

 

بزرگداشت از روز مادر

 

امان معاشر خبرنګار آزاد

 

افغانهای مقیم برتش کلمبیا کانادا به همت تاجر ملی کشور ما محتر م الحاج عبدالصبور خدایار روز هشتم ماه می از مقام والای مادر با برگزاری محفل شانداری در رستورانت دایمند برنابی ادمانز تجلیل بعمل آوردند.

در آغاز محفل خانم طوبا عنبری یک تن از فعالین خانۀ فرهنگی "مولانا"  بهترین تبریکات خویش را به مناسبت روز جهانی مادر به پیشگاه معظم مادران  مهربان و دختران فرزانۀ   افغان و مادران سراسر دنیا و به خصوص مادرانیکه در محفل حضور بهم رسانیده بودند  و همچنان مادران وخواهران  رنجدیدۀ وطن عزیز ما  افغانستان تقدیم داشتند.


سپس  هنر مند  پر آوازۀ رادیو تلویزیون افغانستان خانم سیما ترانه روی ستیژ تشریف آورده ضمن قدردانی  از دعوت محترم  حاجی عبدالصبور خدایار که با مهربانی این محفل خوشی را بخاطر بزرگداشت از روز مادر برای هموطنان مهاجر ترتبیب داده بود گفت: دو سال قبل که آواز خوان جوان افغانستان مرحوم نصرت پارسا که بخاطرتجلیل از روز خجسته  مادر در شهر ونکوور آمده بود توسط یک شخص فرهنگ ستیز گشته شد، ابراز تآسف نموده روحش را شاد خواند.  

خانم سیما ترانه با اجرایی آهنگ (دو موجود زهستی گرامی تر است    یکی میهن و دیگرش مادر است) پروگرام تهیه دیده خود را خدمت مادران تقدیم نمودند.

در اخیرمحفل برای  مادران مهربان به اساس قره کشی ده تخته قالینچه افغانی که از طرف محترم حاجی عبدالصبور خدایار تهیه شده بود قسم تحفه اهدآ گردید.

امان معاشر، خبرنگار آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *