رحیم مهریار ، مطرب آواره و آزاده ء افغان رُخ در نقاب خاک کشید — فضل الرحیم رحیم

 

رحیم مهریار ، مطرب آواره و آزاده ء افغان رُخ در نقاب خاک کشید

 

فضل الرحیم رحیم خبرنګار آزاد

 

شنید ن و خواندن خبر وفات رحیم  مهریار ، آواز خوان با نام افغان ، برای دلباخته گان و دوستداران موسیقی کشورما ، باور کردنی نیست . برای من که از مقارن سالهای 50 خورشیدی صدا و ارایه های هنری او را در قالب آهنگهای دلپذیر ش دوست داشتم و پیوسته می شنیدم بیشتر از دیگران باور کردنی نیست . اما وقتی به دایره زندگی ما و ظرافت خلقت خود  دقت می کنیم باید به عنوان بنده بپذیریم که مرگ حق است بناً تسلیم حق باید بود . وقتی باور می کنی و درمی یابی که دیگر قلب پر مهر و محبت سرائیندی عاشق وطن و وطندارش " مهریار" ، از تپش گرم ایستاده است غمی با سنگینی کوهی را بردل ات احساس می کنی که خیلی دشوار است برای تسلیت این غم بزرگ فقد یک چاره داریم آن اینکه ، هرچند ، رحیم مهریار ، دیگر در میان ما نیست و به جاویدانگان پیوسته است . ولی صدایش دل انگیزش و توشهء هنری که نتیجه ء بیشتر از سی سال تلاش و زحمات او در عرصه خدمت به  موسیقی کشورماست از او بجا مانده است . من  فکرمی کنم که رحیم مهریار ، در آخرین باریکه روی ستیژ حضور یافت ،  درمحفلی اهدا، جوایز به هنرمندان و آوازخوانان افغان بود که به ابتکار تلویزیون آریانا ء کابل ، در شهر هامبورگ المان ،سال روان میلادی برگزار شده بود. او آهنگی را روی این تصنیف با همه قشنگی و زیبائیش با صدای ملکوتی خدا داد اش سرود :

 

من بنده آزادم عشق است امام من
عشق است امام من عقل است غلام من
هنگامه اين محفل از گردش جام من
اين كوكب شام من اين ماه تمام من
عشق است امام من عقل است غلام من
اي عالم رنگ وبو اين صحبت ما تا چند
مرگ است دوام تو,عشق است دوام من
عشق است امام من عقل است غلام من

 

با وصف آنکه در رخسارش علایم رنجوری و درد نمایان بود ولی او با همه توان و قدرتش چنان جانانه به پاس حرمت به هنر و هنرمندان وطنش حاضر در محفل  روی ستیژ آمد و آهنگش را اجرا کرد و دم را در خلوت با یاران و همنوایان غنیمت شمرد تا ماند گار خاطره ای باشد بعد از او که با تاسف و درد چنین شد . روحش شاد باد .

فضل الرحیم رحیم

23.06.2010

 

 با کلیک کردن روی متن زیر می توانید آهنگ من بنده آزادم را ببنید و بشنوید .

http://www.youtube.com/watch?v=cP5FX8vm1ss

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *