اعلامیه مجاهدین صفحات شمال

 

اعلامیه مجاهدین صفحات شمال

 

ارسالی: اداره محترم سایت عقاب

 

عطامحمد والی بلخ میگويد: باعث همه نا آرامى ها در صفحات شمال حزب اسلامى افغانستان به قيادت حكمتيار است.نميدانيم نا امن ساختن كشور براى متجاوزين خارجى وجاسوسان داخلى شان دركدام دين ومذهب جرم است، فرد فرد ملت مسلمان افغانستان مخصوصاً مردم كفر ستيز شمال كشوردرطول تاريخ خارچشم متجاوزين بوده وسرزمين شمال را زيرپاى متجاوزين به جهنم مبدل ساخته اند.

ولى اگرمنظور استاد خود فروخته، بى بندبارى ها رشوت ستانى ها چوروچپاول واختطاف ها وانفجارات در مساجد، مدارس پل ها وبازارها وغيره باشد بدون شك همچو كارها را افراد دولت مزدور، اربكى ها وجواسيس لشكريان صليب انجام ميدهند،كه مجاهدين حزب اسلامى افغانستان همچو اعمال را شديداً تقبيح نموده ودر مناطق تحت سيطره خويش با ايجاد فضاى امن براى شهروندان عزيز كشور بر دهن مفسدين ميكوبند.

 

 

مرگ به امريكا وغلامانشان

زنده باد مجاهدين راه حق

مجاهدين صفحات شمال حزب اسلامى افغانستان

 

http://oqab1.com/elamia12.html

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *