متهم: تيزاب پاشى بر مامون ناشى از مجبوريت بود

 

متهم: تيزاب پاشى بر مامون ناشى از مجبوريت بود

 

برګرفته شده از: سایت کوفی

منبع: پژواک: 4 دلو 1389

 

شخص بازداشت شده به اتهام تيزاب پاشى بر رزاق مامون،   اعتراف نموده که وى به منظور مصوونيت  حيات  ناموس و فرزندانش، اين کار را انجام داده است. اين تيزاب پاشى، به تاريخ  ٢٨ جدى حوالى ساعت ٦:٣٠ شام  در مکروريان سوم، نزديک منزل  مامون صورت گرفت که ٤٨ ساعت بعد از اين واقعه، خواجه عبدالرفيع شوهر زهرا موسوى، بازداشت گرديد. خواجه عبدالرفيع بتاريخ ٤دلو، در يک مصاحبۀ اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت: ((اگر اين کار (تيزاب پاشى)  را نميکردم، زندگى خانم و اطفالم  در خطر بود.)) قرار معلومات موصوف، بتاريخ ٢٢جدى زمانيکه از کمپ "ايگر" (محل وظيفه اش) بسوى خانه مى آمد، در پايکوب نصوار (قلعۀ فتح الله شهر کابل)، يکعراده موتر سرف سياه سرمه يى رنگ،  در مقابلش توقف نمود و سه سرنشين آن، برايش گفتند که بالاى مامون تيزاب پاشى کند.

رفيع افزود که از جملۀ اين افراد، يکى  به لهجۀ ايرانى، دومى به شکل هزاره گى ايرانى شکل و سومى درى صحبت ميکرد.به گفتۀ موصوف، سرنشينان سرف (که  وى نمى شناسد) در تعقيبش بودند و چند روز  متواتر الى روز تيزاب پاشى بالاى مامون، در مسير منزلش باوى تماس داشتند و مکرراً ميخواستند تا وى بالاى صورت مامون، تيزاب بپاشد.

بنابر معلومات رفيع، دو روز قبل از وقوع حادثه، زمانيکه وى بسوى خانه در حرکت بود، افراد مذکور برايش گفته بودند که خانمش در منزل  نجيب الله کابلى (عضو اسبق ولسى جرگه)  به مهمانى رفته و اطفالش در منزل همسايه اش، مى باشد.

رفيع در اعترافات خود گفت: ((زمانيکه به خانه رسيدم، ديدم که در خانه کسى نيست و اطفالم در منزل همسايه است  و زمانيکه به خانمم زنگ زدم، در محلى که افراد ناشناس برايم زنگ زده بودند، مهمان بود.))

رفيع علاوه کرد که بعد از اين، افراد يادشده برايش  گفتند: ((حالا باور کردى که چيزى که ما ميگوييم، واقعيت دارد و اگر بر روى مامون تيزاب نپاشى، گردن  اطفالت  را قطع ميکنيم و بعد خانمت را به قتل ميرسانيم.))

وى افزود، بعداً بخاطر اينکه فاميل خود را نجات داده باشد، به تيزاب پاشى دست زد.

خواجه رفيع، در اعترافاتش گفت که در اين قضيه، ايران و شمارى از افراد دست دارند و حالا هم ترس دارد که  به وى وفرزندانش آسيبى نرسد.

وى علاوه کرد که مامون، دوست صميمى خودش و خانمش بود.

رفيع، در مورد اينکه با وجود هشدارهاى مکرر، چرا پوليس را در جريان نگذاشتى؟ گفت: (( زمانيکه معلومات در بارۀ فاميلم دادندوگفتند که تو زير نظرما استى و اگر اين قضيه را با کسى شريک کنى، به ضررت  تمام ميشود،با پوليس نگفتم.))

رفيع افزود که شايد افراد يادشده، به دستور ايران وى را مجبور به تيزاب پاشى ميکردند؛ زيرا مامون اخيراً کتابى را چاپ نموده (رد پاى فرعون) که در آن تمام دسايس ايران عليه افغانستان، فاش شده است.

رفيع علاوه کرد که وى نيز در دوران مهاجرت، از ايران خاطرات تلخ دارد و چندين بار در اين مورد با شمارى از رسانه ها درکابل، مصاحبه نموده است.

وى در مورد تيزاب پاشى گفت : ((زمانيکه ديدم موتر مامون به نزديک بلاک رسيد، با عجله بايسکل خود را ايستاد کردم و بسوى بلاک در حرکت شدم، زمانيکه  تيزاب را بالاى رزاق مامون پاشيدم  و خودم از منزل اول پائين شدم، بخاطر اينکه کسى بالايم شک نکند، يک مقدار تيزاب را که در تملوط باقى مانده بود، بصورت خود انداختم.))

در صورت رفيع، آثار تيزاب ديده ميشود و چشمانش تا حدى آسيب ديده است.

قرار معلومات رفيع، خانوادۀ خانمش  فعلاً در ايران زندگى ميکنند و ايرانى ها بخصوص فردى که نام او را دهقانى (مامور سفارت ايران در کابل) گرفت، نميخواست که زهرا موسوى با رزاق مامون نشست و برخاست نمايد؛ از اينرو آنها دسيسۀ تيزاب پاشى را به راه انداختند.

وى افزود که در اين مورد، معلومات بيشتر دارد؛ اما از ترس اينکه به خانواده اش آسيب نرسد، معلومات را شريک کرده نمى تواند.

رزاق مامون نيز بعد از اين حادثه، در شفاخانۀ  سردار محمد داوود خان به پژواک گفته بودکه در اين حادثه، ايران دخيل است.

سفارت ايران، هرنوع دست داشتن در حمله بر وى را رد کرده است.

در همين روز، زهرا موسوى (خانم رفيع) نيز به  شفاخانۀ يادشده آمده بود و در کنار بستر مامون ايستاده و گريه ميکرد.

اما سمونوال  محمد ظاهر رئيس تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت: ((در جريان تحقيقات،کدام مدارک و شواهدى را به دست نياورده ايم تاقناعت ما را حاصل کند که کدام کشور و يا کدام گروه، در تيزاب پاشى دست داشته باشد.)) 

ظاهر، افزود که آنها ٤٨ ساعت بعد از حادثه، حمله کننده را بازداشت نموده و از محل گرفتارى وى، يک بشکه تيزاب، يک تملوط پلاستيکى، عينک، نقاب پلاستيکى، کلاه و يک چاقو  نيز به دست آورده اند

رزاق مامون که در راديو  بی بی سی، راديوآزادی و تلويزيون خصوصی طلوع نيز کار کرده است، در سالهای اخير دست کم چهار کتاب منتشر کرد، که آخرين کتاب او "رد پای فرعون"، عمدتاً به نقش ايران در تحولات سالهای جنگ داخلی در افغانستان، می پردازد.

رزاق مامون، موسس و صاحب امتياز آژانس خبرى بست باستان نيز ميباشد.

مامون حالا براى تداوى، از طرف دولت افغانستان به هندوستان اعزام شده است.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *