يك جسد سرباز افغان بدون قلب، جگرو گرده به خانواده اش تسليم شد

 

يك جسد سرباز افغان بدون قلب، جگرو گرده به خانواده اش تسليم شد

اقتباس از: نشریه آزاد افغانستان. رو

خانواده يك سرباز افغان در مزار شريف ميگويد كه پسرش چندي پيش بخاطر ايفاي وظيفه به اردوي ملي شامل شد اما اردوي ملي دوباره جسد وي را بدون اعضاي مهم بدنش به آنان تسليم نمودند.

اين خانواده ميگويد پسرش به ولايت كنر بخاطر انجام وظيفه رفته بود و گفته ميشود كه در آنجا از ناحيه شانه زخمي شده كه به قرار گاه تيم پي آر تي آن ولايت انتقال داده شد. ولی طوریکه اعضای این خانواده به رسانه های محلی گفته اند، بعد از چند ساعت جسد سرباز اردوی ملی بدون قلب، گرده و جگر به دوستانش تسليم داده شد .

پدر اين سرباز از دولت افغانستان میخواهد تا عاملين اين قضيه را به محکمه معرفي كنند .

محمد نظر پدر مقتول به خبرنگاران در بلخ گفت: پسرم را بخاطر دفاع از وطن به اردوي ملي شامل نمودم و اكنون در حاليكه بدنش از چندين قسمت پاره است دوباره تسليم شدم كه نه قلب دارد و نه جگر .

وي با چشمان پر از اشك پرسید : پسرم از ناحيه شانه زخم برداشته بود نيازي به پاره كردن تمامي وجودش چه بود؟

در همين حال يكتن از سربازان اردوي كه جسد مقتول را از كنر به مزار شريف آورده بود ميگويد: بعد از زخم برداشتن سرباز را به تيم پي آر تي تسلیم نمودیم، اما دوباره از خود خارجي ها تسليم شده به اينجا آوردم و بدون خارجي ها كسي ديگري به اين جسد دست نزده است.

اما وي تائيد نميكند كه خارجي ها اعضاي مهم بدن اين سرباز را كشيده باشند.

تلاش هاي مكرر خبرنگاران برای تماس با تيم پي آر تي يا آيساف بی نتیجه مانده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *