گردهمایی افغانها درشهراوتریخت- هالند — سلیمان شاه صوفی زاده

 

 

گردهمایی افغانها درشهراوتریخت- هالند

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

بتاریخ  14 / 06  / 2008  افغانهای مقیم در شهر اوتریخت  هالند گردهم آیی داشتند  که در آن علاوه بر افغانهای مقیم  شهر اوتریخت و اطراف ، شماری از مهمانان دیگر نیز دعوت شده بودند.

 

درین گرد هم ایی عده یی ازهموطنان پیرامون مسایلی که در رابطه به مهاجرین از اهمیت خاصی برخوردار بوده و جزء واقعیات  و حقائق روزمره  زندگی مهاجرین در ساحه بود و باش موجودشان ( دیار هجرت) میباشد ، صحبت نموده و راههای برخورد با این مسائل را توضیح دادند.

 

درین صحبت ها از اهمیت نظام خانوادگی در زندگی نسلهای بعدی مهاجرین که در محیط جدید رشد میکنند توسط یکی از حضار روشنی انداخته شد و یاد آوری گردید که اگر افغانها میخواهند  تا ازفرهنگ ، کلتور وزبان خویش پاسداری درستی بنمایند، باید محیط خانواده و گرمی رابطه فامیلی را بین اعضای فامیل حفظ نموده، اطفال موجود را که زنان و مردان آینده در این کشور اند، درمحیط سالم خانوادگی  و بدور از کشمکش های ناهنجار نگه بدارند. چنانچه  انها را که اکنون جزء کشور جدیدشان( هالند) گردیده اند با مردمشان در کشور اصلی شان ( افغانستان) در رابطه قوی نگه دارند بگونه که این تنوع فرهنگی عاملی در غنای فکری و فرهنگی فرزندان ما باشد.

 

از صحبت های جالب و مفید دیگری که صورت گرفت صحبتی بود که توسط خانم مریم یکی از خانم های جوانی که در همین  دیارمهاجرت رشد و پرورش یافته بود ایراد گردید.

این خانم در صحبت هایش از اهمیت رابطه اعضای فامیل با همدیگر، حقوق و مسئولیت های والدین در برابر همدیگر و در برابر اولاده شان یاد اور گردیدند وتوجه والدین، بخصوص پدران را به اهمیت رول شان در شکل گیری تربیه اولاده شان معطوف داشتند، بگونه یی که پدر باید در کنار مادر وظیفه خود را در قبال  اولاده شان بسر رساند. و برای این هدف والدین  باید سه نکته مهم را مد نظر داشته باشند:

1 –  مثال و الگو بودن شان برای اولاده شان ، طوریکه اولادها با برداشتی که حتما از والدین خود داشته میباشند باید نمونه هایی از خوبی و اخلاق نیکو را در والدین دیده تا اولادها هم بتأسی از آنها از بدی ها اجتناب و بخوبی ها رو کنند. به این تر تیب میتوانند نام نیکی از افغانها را در کشور های جدید شان در اذهان دیگران بجا گذارند.

2 –  توجه لازم در پرورش ، تعلیم  و تربیه  اولاد ها که از وظایف اصلی و مهم  والدین میباشد. درین راستا والدین باید بخاطر اینده خوب اولاهایشان از هیچ نوع زحمت و فداکاری دریغ ننمایند ، تا در اینده  همین اولادهای امروزه بتوانند مصدر کارهای خوبی شده  و باعث افتخار همه افغانها باشند.

3 – برخورد دوستانه و رفیقانه میان والدین و اولادها و بخصوص پدران که باید این رابطه میانشان به اساس رابطه حاکم ومحکوم یا آمر و زیردست نبوده  بلکه بگونه رابطه دوستان صمیمی ، همراز و همدل باشد تا اولادها بتوانند با  والدین و بخصوص پدران خویش بدون خوف و هراسی مشکلات خویش را مطرح کرده  راههای بدر شدن از آنرا با مشوره همدیگر جستجو نمایند و به این صورت به اولاد های شان از کودکی  شخصیت بدهند.

 

چنانچه صحبت دیگری هم در رابطه به مسئولیت های فامیل های مهاجرین افغان در کشور میزبان بود. در این گفتار توجه فامیلهای مهاجر افغان را در رابطه به همزیستی سالم با همسایگان دیگرشان که با آنها در فرهنگ و معتقدات یکی نیستند مبذول داشته و ارزو نمود تا افغانهای مقیم در این کشور با برخورد سالم با همسایگان، صداقت در انجام مسئولیت هایکه بالای شان چون یک شهروند عادی در اینجا گذاشته شده است  و ادای درست در وظایف و کارشان، بتوانند نام کشور اصلی خودرا برازنده تر ساخته و خودرا محترمتر جلوه دهند.

 

درین گردهمایی توصیه به تشکیل انجمنی که بتواند افغانهای موجود در شهر اوتریخت و اطراف انرا بهم بیشتر در حفظ و رشد فرهنگ افغانی در محیط هجرت یاری نماید ، صورت گرفت. چنانچه   از تصمیم  ایجاد مسجدی برای هموطنان در این شهر که تقریبا نقطه مرکزی را درکشور هالند  دارد جهت انجام مراسم فاتحه و عبادات  خبر داده شد.

 

این محفل با طرح چندسئوال و ارائه جواب به ان، حوالی ساعت 11 شب به پایان رسید.

 

 

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *