انگليسي‌ها بار ديگر به طالبان در هلمند سلاح و مهمات دادند

 

 

انگليسي‌ها بار ديگر به طالبان در هلمند سلاح و مهمات دادند

 

برخي گزارشها از كمك تسليحاتي نيروهاي انگليسي به افراد طالبان در ولايت هلمند در جنوب افغانستان خبر دادند

 

 

اميد وطن _ افغانستان

 

براساس گزارش منابع محلي 2 فروند هلي كوپتر لوجستكي قواي هوايي انگليس هفته گذشته نيمه هاي شب در ولسوالي گرمسير در منطقه تحت كنترول طالبان با چراغ هاي خاموش به زمين نشسته و بعد از توقف نيم ساعته به پرواز در آمده و به سمت قندهار رفتند.

اين هلي كوپترها هنگام توقف در گرمسير 1200 صندوق مرمي كلاشينكف و 600 فير آر پي جي هفت و صدها صندوق مرمي پي كا و دهها بسته لباس و پتو به طالبان در اين ولسوالي دادند.

طي ماههاي اخير كشورهاي غربي به ويژه امريكا و انگليس چندين بار بصورت مخفيانه به طالبان كمك كرده اند. در يكي از اين موارد كه چند ماه قبل افشا شد مقامات ناتو اذعان داشتند كه محموله بصورت اشتباه از هليكوپترهاي آنان به مناطق تحت كنترول طالبان پرتاب شده است.

نمايندگان پارلمان افغانستان بارها خواستار رسيدگي و بررسي كمك غربي ها به طالبان شده اند.

منابع مطلع در شرق، جنوب و جنوب غرب افغانستان مي گويند، مقامات و قوماندانان امريكايي در اين مناطق در تشنجهاي سرحدي دخالت دارند، از زمان سقوط رژيم طالبان در افغانستان و حضور اشغالگران براي مبارزه با تروريستان افغانستان نه تنها شاهد برقراري امنيت نبود بلكه روز به روز نا امني ها در كشور افزايش مي يابد.

بسياري از كارشناسان مي‌گويند: نيروهاي غربي حاضر در افغانستان يكي از عوامل افزايش ناامني ها در كشور مي باشند، كمك هاي آنها به گروههاي مخالف دولت آقاي كرزي از جمله طالبان سياست هاي مبارزه با تروريزم را در منطقه زير سوال برده است.

هنوز مقامات دولتي و امنيتي افغانستان بصورت علني به كشورهاي غربي از جمله انگليس و امريكا مبني بر قطع كمكهايشان به طالبان هشدار نداده اند.

تعدادي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه مقامات امنيتي و دولتي افغانستان جرأت اعتراض به مقامهاي امريكائي و انگليسي را ندارند.

اخراج دو ديپلمات انگليسي از افغانستان در سال گذشته تنها حركت و اعتراض مقامات دولتي افغانستان در خصوص ارتباط ديپلماتهاي جاسوس انگليسي با طالبان در جنوب افغانستان بود.

از سوي ديگر گفته مي شود كماكان ديپلماتهاي جاسوس انگليس در پاكستان سرگرم گفتگو و مذاكره با طالبان و مقامات امنيتي I.S.I هستند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *