طالبان: ما کتاب ها را نسوزانده ایم

 

 

طالبان: ما کتاب ها را نسوزانده ایم

 

صبح بخير افغانستان

 

طالبان مدعی اند که آنان در به آتش کشیدن کتابهای درسی مکاتب دست ندارند.

روز گذشته یک صدهزار جلد کتاب درسی در حینی که از کابل به کندهار انتقال داده می شد در ولسوالی مقر ولایت غزنی توسط مردان مسلح به آتش کشیده شد.

ذبیح الله مجاهد فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به رسانه ها گفته است که افرادی که دست به آتش کشیدن کتب درسی مکاتب می زنند می خواهند به طالبان رنگ دیگری بدهند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *