سیمینار علمی امام اعظم ابو حنیفه پایان یافت

 

سیمینار علمی امام اعظم ابو حنیفه پایان یافت

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

آیت الله محمد آصف محسنی نخستین سخنران روز آخر این سیمینار بود.
موصوف در رابطه به کارنامه ها و زندگی پربارامام اعظم(رح) صحبت نموده گفت: امام در تطبیق احکام اسلامی بسیار حساس بود.
امام اعظم تا آخر با اهل باطل و فاسد سازش نکرد و زجر و زندان و سرانجام مرگ را ترجیع داد.
محسنی از مسلمین خواست تا برا ی رسیدن به بهروزی ، آزاده گی، از اما م اعظم (رح) بیاموزند.
سپس محقق عبد المعبود ، سر محقق سید محمد امین مجاهد، معاون محقق فضلی اماج، محمد عارف بصیر، محد آصف پیام فرملی، محقق محمد یوسف حازمی، معاون سر محقق عبد الرحمن حامد، معاون سرمحقق عبد الرحمن حکیمزاد و شیخ مصری از جامعه الازهرمصر، روی ابعاد مختلف زندگی و کارکردهای امام ابو حنیفه در علم فقه ، علم کلام و علم حدیث صحبت نمودند.
در اخیر اشتراک کنندگان طی قطعنامه از دولت خواستند تا نهاد بزرگ علمی – تحقیقی اسلامی را بنام امام ابو حنیفه (رح) ایجاد نماید.درین سیمینار علما و دانشمندان از کشورهای هند، پاکستان، مصر و افغانستان اشتراک ورزیده بودند.امام اعظم ابو حنیفه (رح) که مورخان و طن اصلی اش راولایت پروان افغانستان میدانند یکی از بزرگان اسلام و بنیانگذار مذهب حنفی در جهان است.
امام با رسیدن به مدارج عالی اسلامی در عرصه های علم کلام، علم حدیث و بخصوص در عرصه فقه، خدمات ماندگار ی را به جهان اسلام به یاد گار گذاشته است.در حال حاضر مذهب وی که همانا مذهب حنفی است، بشتر ین پیرو را در میان سایر مذاهب در جهان اسلام دارا میباشد.اما م اعظم (رح)در سال هشتا د هجری در یک خانواده دیندار تولد شد و سرانجام در سال 150 هجری بنابر روایاتی حاکمان مستبد و باطل وقت جام زهر را به وی نوشانیدند و این عالیقدر را به شهادت رسانیدند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *