قابل توجه افغانان مقيم درهالند

 

قابل توجه افغانان مقيم درهالند

 

افغانان محترميکه خواسته باشند  در تأسيس مسجد شريف در شهر مرکزی هالند (اتريخت) با انجمن افغانان اين شهر کمک کنند، لطفاً با شمارۀ تلفون وآدرس ايميل ذيل در تماس شوند:

(انجمن فرهنگی افغانهای اتريخت)

تلفون تماس: 0031613019642

ايميل: vau@live.nl

 

 علاقمندان محترم ميتوانند برای اشتراک و سهمگيری مادی در بسر رسانيدن اين امرنيکو وکسب سعادت دارين بطور مستقيم فورمۀ اشتراک را با کليک کردن بر اينجا پرنت ويا داونلود نمايند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *