گل احمد شیفته در گذشت — امان معاشر

 

گل احمد شیفته در گذشت

 

امان معاشر، خبرنگار آزاد

 

گل احمد شیفته یکی از اولین آواز خوان رادیو افغامستان وارباب موسیقی افغانستان به سن 80 سالگی  در شهر وانکوور کانادا به اثر حمله قلبی روز 27 می ساعت 8 صبح در بستر خوابش در گذشت .

محترم ولید شیفته  پسر  گل احمد شبفته گفت! جنازه مرحومی روزجمعه 29 ماه می در مسجد ناحیه ریچماند شهر وانکوور ادا وبه هدیره وایدروک بخاک سپرده میشود

  اعضای خانه فرهنگی مولانا ومرکز آموزش موسیقی در شهر وانکوور  وهیات تحریر جریده (قیام )با ابراز تسلیت به فامیلهای شیفته خود را شریک غم آنها دانسته از در گاه خداوند متعال فردوس برین برای مرحوم گل احمد شیفته استدعا به بازمانده گانش صبر جمیل آرزو میکند.

مجید قیام ریس خانه فرهنگی مولانا شهر وانکوور کانادا

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *