یک اطلاع دهنده افغان مسوول حادثه قندز دانسته شد

 

یک اطلاع دهنده افغان مسوول حادثه قندز دانسته شد

 

کابل- ويسا

 

بر اساس گزارش واشنگتن پوست، حادثه قندز بر اساس اطلاع یک مخبر افغان رخ داده است. حادثه از این قرار بود که کامره قمر مصنوعی نیروهای آلمانی، در اطراف تانکر های ربوده شده، در حدود صد انسان را نشان می داد که در اطراف تانکر ها گشت و گذار می کردند. مرکز این کامره چهار میل دور تر در جنوب محل بمباردمان قرار دارد.

این کامره در اطراف تانکر ها چندین خال سیاه را نشان میدهد و هر یک از این خال ها نمایندگی از یک انسان را می کند، بدون اینکه دانسته شود که آنها تفنگ دارند و یا نه. بعدا یک اطلاع دهنده افغان در نزدیکی تانکر ها به نیروهای جرمنی از طریق تلیفون اطلاع می دهد که همه خال های سیاه (افراد اطراف تانکر) طالبان هستند.

بر اساس همین اطلاع قوماندان نیروهای جرمنی خواستار عملیات نظامی می شود و بعدا طیارات امریکایی بر هر یک از این تانکر ها، بم های به وزن۵۰۰ پوند پرتاب می کنند و در ظرف چند ثانیه هردوی این تانکر ها به شعله های آتش مبدل شده و همه افراد دور تانکر ها طعمه حریق می شوند.

در این حادثه دلخراش در حدود ۹۰ تن از هموطنان بی گناه ما کشته شده و تعداد دیگر سوختند. قابل یاد آوریست که نیروهای بین المللی همیشه بنا بر اطلاعات غلط جاسوسان خویش هموطنان بی گناه ما را از بین برده اند و بعدا می خواهند غلطی های خویش را با صدور اعلامیه های میان خالی جبران کنند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *