درخواست سازمان ملل برای شمار مجدد بعضی از صندوق های رای دهی

 

 

درخواست سازمان ملل برای شمار مجدد بعضی از صندوق های رای دهی

 

کابل – ويسا

 

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی سازمان ملل روز سه شنبه با بیان اینکه “شواهدی درباره وقوع تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد، شمار مجدد بعضی از صندوق های رای در این کشور را خواستار شد.

این کمیسیون که به طور مستقل در افغانستان فعالیت داشته و اختیار بازرسی و ابطال آرای مشکوک به تقلبی بودن را دارد، روز سه شنبه اعلام کرد، “شواهد آشکاردرباره وقوع تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیده می شود.

این درحالی است که نتایج شمارش بیش از 90 فیصد آرا تاکنون از پیروزی 54 فیصدی حامد کرزی حکایت دارد در حالیکه داکتر عبد الله  ۲۸ فیصد آرا را نصیب شده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *