معروفیت سربازان آمریکایی به نام سربازان وحشی

 

معروفیت سربازان آمریکایی به نام سربازان وحشی

 

شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان

سید فاضل محجوب، روزنامه نگار افغان بیان کرد که سربازان آمریکایی در اروپا نیز به عنوان سربازان وحشی مشهور شده اند.

وی اظهار داشت که رویدادی که در سفارت آمریکا در کابل رخ داد نشانه ای از فرهنگ ضعیف و منحط این کشور است چراکه در مکانی مانند سفارت که نمادی از تمدن هر کشور است چنین رویدادی تنها نشانه بی فرهنگی یک کشور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، عده‌ای از نیروهای آمریكایی كه سفارت این كشور در كابل آنها را نگهبانان خود نامید و ادعا كرد كه این افراد مربوط به یک شركت امنیتی خصوصی به نام آرمور گروپ هستند، در یک مهمانی و در حالتی مست و عریان رسوایی جدیدی را برای كشورشان به ارمغان آوردند.

وی همچنین گفت که مسلما مردم افغان که پاییند به اسلام هستند به این رویداد ناهنجار با دید خوبی نمی نگرند.

وی تصریح کرد که وقتی اوج خشونت، بی بند و باری و مسایل منحط اخلاقی در فیلم های آمریكایی دیده می شوند مردم افغانستان از بروز چنین مسایلی در سفارت آمریكا زیاد تعجب نمی كنند.

محجوب در ادامه گفت که با رخ دادن این رسوایی در سفارت آمریكا، این كشور برای چندمین بار فرهنگ سخیف و ضعیف خود را به دنیا به نمایش گذاشت.

این تحلیلگر افغان افزود که این مسئله به اعتبار آمریكا در منطقه لطمه شدید وارد كرده است.

وی تصریح كرد که سربازان آمریكایی حتی در اروپا به عنوان سربازان وحشی مشهور شده اند و جوانان آمریكایی به عنوان جوانان بی بند و بار كه در قید و بند هیچ چیزی نیستند معروف شده اند.

فاضل محجوب افزود که امروز آمریكا در جهان ادعای آقایی دنیا را دارد و كشوری باید ادعای آقایی كند كه فرهنگی عالی داشته باشد آیا امریكا با این فرهنگ می تواند آقا باشد !؟ هرگز.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *