پيامهای ارسالی هموطنان عزيز بمناسبت دومي 

————————————————————————————————————————————————–

15– بکتاژ سعيدی                             تاريخ: 02 اکتوبر 2009                             وقت: 6:39am

————————————————————————————————————————————————– 

به هیئت رهبری شبکه نشراتی صدای افغان:

جای نهایت مسرت است که بدینوسیله بهترین سلامها و صمیمانه ترین تبریکات خویش را  در رابطه به  دومین سالگرد  نشراتی شما فرهنگ دوستان  که کمر همت  برای زنده نگهداشت فرهنگ افغانی  بسته اید ، تقدیم  مینمایم .

دوستان عزیر !

صدای افغان انعکاس دهنده  « درد ، رنج ، مشکلات و خواستهای  »  مردم  افغانستان است و در فضای کاملأ  بیطرفانه  و آزادانه به رشد و تقویت « فرهنگ افغانی » مبپردازید .

درصورتیکه  دیدگاه  من در مورد  نشریه صدای افغان  حقیقت  داشته باشد ؛ من با یقین کامل  گفته میتوانم  که هم نام  «  صدای افغان»  و هم  اهداف این نشریه انترنیتی  نه تنها  قابل ستایش و تمجید  است ، بلکه  چراغ  آن همیشه روشن  و شعله های  نورش ، عمر طولانی  و جاودانی  خواهند  داشت .

 

فلهذا !  از بارگاه رب العزت استدعا  مینمایم  تا  با  فضل  و مرحمت خویش چراغ  درخشان  صدای افغان  را برای همیشه روشن نگهدارد و کارکنان ،  همکاران  و خواننده گان این  نشریه  وزین  را  قوت دل  و حوصله مندی  نصیب  فرماید  تا  با  تفکر  و تعقل سالم  زمینه  های « تشخیص امراض » را برای صدای واقعی ملت افغان مساعد  ساخته و راه های  تحقق «  صلح  و آرامش »  را  که  به خیر ،  مصلحت  و سعادت تمام  مردم  افغانستان ، منطقه و جهان است ، تقویت بخشند .

ومن الله توفیق

بکتاش « سعیدی »

قهرمان دومرتبه ئی جمهوری فدرالی المان

و مسوول مکتب سپورتی چمپین جیم ــ المان

 www.champions-gym.de

www.baktash-saidi.de

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *