مزدک سکوت مرگبار در مورد دوران حاکمیت حزب خود را شکست! — افغان جرمن آنلاین

 

 

مزدک سکوت مرگبار در مورد دوران حاکمیت حزب خود را شکست!

 

نویسنده: امان بهره مند

منبع: افغان جرمن آنلاین

 

…این مصاحبه نشان می دهد که آقای مزدک بدون توجه به سکوت تحمیل شده از جانب سایر رهبران و از عمق وجدان خویش به سوالات بطور واضح جواب میدهد. مزدک با معیارهای اخلاقی فیودالی که تعلق حزبی را به

یکنوع رابطۀ مذهبی تبدیل می کند، وداع کرده است و با صحبت واضح و باز راه را برای یک بحث واقعی در

رابطه با علل شکست ح.د.دخ.ا باز می کند...

 

برای ورود به متن کامل این مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *