اعلام مخالفت جوانان حزب اسلامي ولايت بدخشان با ايجاد نظام فدرالي وتجزيه افغانستان ! — فخر الدین قاری زاده

 

 

اعلام مخالفت جوانان حزب اسلامي ولايت بدخشان با ايجاد نظام فدرالي وتجزيه افغانستان !

 

فخر الدین قاری زاده

 

ده هاتن از جوانان حزب اسلامي در ولايت بدخشان  در مراسم روز جمعه 2 سرطان سال روان ضمن اعلام حمايت وپشتيباني از كنفرانس اخير شهر مزار شريف، مخالفت شديد شان را با تجزيه افغانستان و ايجاد نظام فدرالي در كشور بيان داشتند.

 

فخرالدين قاري زاده مسوول دعوت وتنظيم سازمان جوانان بدخشان ويكي از برگزار كننده گان اين مراسم مي گويد:" جوانان حزب اسلامي در ولايت بدخشان طي بيانه هاي تصريح داشتند كه هيچگاه نظام فدرالي در افغانستان كارا نبوده وسبب از هم پاشيدن مليت هاي مسلمان وبا هم برادر كشور مي گردد.

 

محترم عبدالهادي بيدار، محترم نورآغا راشد، هدايت الله مشاهد، شمس الدين مصلح مسوول اتحاديه جوانان حزب اسلامي بدخشان  وسايرين هركدام پيرامون موضوع صحبت نموده واز موقف اخير حزب اسلامي افغانستان در رابط به ايجاد نظام فدرالي در كشور  حمايت وپشتيباني نمودند.

 

به گفته مسوول دعوت وتنظيم بدخشان در مراسم روز جمعه بيش از دوصد تن از محصلان پوهنتون بدخشان ، موسسه عالي تربيه معلم، دانش اموزان مكاتب و تعداد از مسولان سازمان جوانان از ولسوالي هاي همجوار ونزديك به فيض آباد حضور داشتند".

 

آقاي قاري زاده افزود: در قسمت دوم اين مراسم كه شماري از بزرگان حزب اسلامي در بدخشان نيز حضور داشتند سازمان جوانان بدخشان موفق شدند كه شوراي اجرايوي اين سازمان را در بدخشان ايجاد نمايند.

 

مسول دعوت وتنظيم بدخشان مي گويد اين شورا بيش از بيست عضو دارد و در اين مراسم محترم هدايت الله مشاهد از ولسوالي ارگو به صفت رييس، محترم محمد خالد مبارز از ولسوالي كشم به صفت معاون، محترم نورآغا راشد از شهر فيض آباد به حيث رييس دارالا نشا، محترم شبير احمد بلوچ از ولسوالي كشم به صفت مسول ارتباط با ولسوالي ها ومحترم شاه زمان واحد يار از ولسوالي اشكاشم به صفت مسوول مالي شوراي اجرايوي سازمان جوانان بدخشان رسما دريك انتخابات شفاف انتخاب گرديدند. 

 

اقاي قاري زاده مي گويد "مصارف مالي اين نشست را شماري از محصلان پوهنتون بدخشان برعهده داشتند".

مسوول دعوت وتنظيم سازمان جوانان بدخشان علاوه نمود: " ما أنشأ الله  طي چند ماه اينده  در تعداد از ولسوالي هاي ولايت بدخشان مراسم را به منظور انسجام هر چه بيشتر جوانان حزب اسلامي به همكاري بزرگان حزب اسلامي در ولايت بدخشان برگزار خواهيم كرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *