جلسهء که نطاقش کرزی بود! — سلیم خان نوری

 

جلسهء که نطاقش کرزی بود!

 

سلیم خان نوری

 

کرزی: ( افغانستان وطن كل افغانهاست و توسط خود اين مردم نگاه شده ميتواند. )

یقینا که حقیقت همچنان است، ولیکن اگر خودت در قول خویش صادق وبه همین باور باشی, پس این چند کم پنجاه مملکت را برای چه آوردی؟…  

کرزی: ( دنيا به افغانستان بخاطر جنگ عليه تروريزم نيامده، بلكه اهدافى دارد. )

 ای کاش از ابتدا این شعور را مي داشتي، تو هنوز هم کاذبانه به ملت غیور افغان وانمود می سازي که آنها به آبادي و بازسازی افغانستان آمده اند! …

 کرزی: ( آنها ميخواهند حكومت افغانستان را ضعيف ساخته و زير فشار بگيرد تا منافع خارجى ها بيشتر در نظر گرفته شود.)

 کدام حکومت؟ حکومتی که تا هنوز نانش از تندور امریکا و آبش از چشمهء ناتو است؟ کیها ست که منافع خارجي ها را در نظر می گیرد؟ آيا خارجي ها به اين ضرورت داردند که کسي منافع آنها را در نظر بگیرد؟ چرا آنها منافع خویش را خودشان در نظر نمي گیرد؟ چونکه حکومت از آنها ست!

کرزی: ( حالا شما دعا كنيد تا من زود خلاص شوم تا آزادى بيان خود را بدست آورم و گپ هاى خود را بگويم.)

چه معنی؟  تو که خودت آزادی بیان نداری چه قسم معقول است که به دیگران آنرا بدهي؟ فاقد الشیء لا یعطیه، و بدتر اینکه بر خود حکم می کنی که حتی آزادی بیان هم نداری؟ یقینا که راست ګفتي…

کرزی: ( درينجا ده ها ملالى به تفنگ زده شده اند، ولى صداى متحد اعتراض شنيده نشده.)

 درست گفتي، در هسکه مینه ننگرهار و بره کی برک لوگر ملالی ها در شب عروسي ایشان به عوض اینکه در خانه های جدید ایشان زنده گی نو را آغاز نمایند به قبرستان برده شدند! در عزیز آباد وبالابلوک فراه ده ها ملالی ها به خاک وخوند کشیده شدند! در زنکاوت قندهار ملالی ها با فاجعه مواجه گردیدند که هنوز تاریخ بشریت از مثالش عاجز است، همچنان در لغمان چند تن ملالی ها هنگام جمع هزم برای خانه های ایشان به بسا وحشت وبربریت بمباردمان شدند، خوشبختانه ویا بد بختانه که این توسط دوستان خارجی ات صورت گرفت, واین چند مثال است ور نه همه ملت و از همه خودت بهتر وبیشتر مې داني که چه ظلم ووحشتی است که از طرف کرزی و یاران خارجی اش در برابر ملالی های افغان صورت نه گرفته است؟ ولیکن باز هم خپ ته گرفتي، چپ ته نی! آیا با این همه وهمه باز هم حق حرف زدن را بخود میدهی؟

کرزی: ( روان كشور نبايد به پيروى آگاهانه يا نا آگاهانه مطبوعات غرب شكستانده شود )

 مطلبت از پیروي صرف پیروي مطبوعاتي است و یا هر نوع پیرويکه مخالف به اساسات دین ومنافع ملي کشور مي باشد؟ آیا به راستي پیروي از غرب به  ضرر ملت است؟ اگر واقعیت همچنان باشد پس اینها را برای چه اینجا آوردي؟ برای چه با آنها پیمانهای ستراتيژیک را نا خوانده به امضا مې رساني؟ آنها دوستهای خارجی ات نیستند؟ اگر هستند پس چرا پیروي از دوستان کار بد است؟ همین خودت شب و روز حرف از دیموکراسي وآزادي نه میزني، همین دیموکراسي و آزادي غرب است…

کرزی: ( به او گفتم كه اين خلاف حكم قانون اساسى است كاى آيده گفت كه ملك غريب مانند افغانستان قانون اساسى را چه ميكند؟ )

 در اصل کای آیده درست ګفته است، چونکه وی مې دانست که تو دست نشانده آنها هستي، همین قانون وقبل از قانون خودت را آنها نه ساختند؟ وقتیکه خودت وقانونت را آنها ساخته باشند حق دارند که هم خودت را بشکنانند وهم قانونت را….

کرزی: ( به اعلانات ظاهرى غرب فريب نخوريد.)

   وای وای دیوانه جان! ملت غیور افغان غرب را بسیار خوب می شناسند, ملت به اعلانات غرب فریب نمی خورد ونه خورده است, ملت بیچاره ومظلوم را خودت به اعلانات ظاهری ودروغین فریباندی.

کرزی: (  شما حكومت را انتقاد كنيد ولى ملت را تقويه كنيد. ملت را نه كوبيد. به مردم نگوييد كه وقتى امريكا رفت تو هيچ هستى و زير پاى ميشى. )

 بالكل, همه حكومت را انتقاد مي کند، کسي هم ملت را انتقاد نکرده است، ملت را کسی نمي کوبد، بلکی ملت افغان کرزی ودوستان کرزی را می کوبد، به مردم کسی نمی گوید که وقتیکه امریکا رفت تو هېچ هستی، به کرزی وبه یاران کرزی می گوید که وقتیکه آقایان تان می رود شما هیچ هستید! ..

کرزی: ( اگر طالب قمر مصنوعى و توپ و تانك دارد، ما مى بازيم ولى اگر طالب با چپلك و كلاشنكوف مى آيد چطور ببازيم؟ )

ای دیوانگک! باز به جای سر به پای خود فکر می کنی، قسمیکه به قدرت الله ایمان نداشته باشی، کم از کم فعلا به چند کم پنجا از آقایانت بنگر، که هم قمر مصنوعي دارند، هم توپ دارند وهم تانک، وخودت هر روز ګلایه داری که به من چیزی نمی دهند، ولی با این همه وهمه باز هم طالب جان همه آقایان تا دندان مسلحت را شکست عالمی وتاریخی دادند!  همین برکت چپلک طالب نیست که تا هنوز بغیر از دوستان خارجی خویش تنفس کرده نمی توانی؟ چه فکر می کنی که زور در کجا ست؟…

 کرزی: ( او گفت كه ويران كردن روان مردم يك خيانت ملى است.)

 بالکل ویران کردن روان مردم، نه ویران کردن یک نظام خاین وغلام، اگر ویران کردن روان مردم یک خیانت ملی است پس فروختن تاریخ و روان مردم چه است؟  

کرزی: ( امريكا متحد ماست تا جاييكه منافع افغانستان در آن مضمر باشد، در غير آن دست اش تا لندن آزاد.)

  امريكا متحد نه, بلکه آقایت است، تا جاییکه منافع خودت نه منافع ملت در آن مضمر باشد، وهر وقت که منافعت در خطر بود باز برده گی دیگر را میکنی)

  دیروز یک نوشهء به نظرم آمد که پیرامون جلسهء کرزی با عدهء از تحلیلگران سیاسی، نظامی، ومسولین رسانه ها, که در ارگ ریاست جمهوری برگذار گردیده بود، نگاشته شده بود, نوشته بر خلاصهء مجلس بویژه حرفهای کرزی ترکیز نموده بود، من در اینجا عبارات چندی که مهم به نظر می رسید و باید به جوابش پرداخته می شد با خواننده گان گرامی شریک نمودم,  کرزی که نطاق جلسه خودش بوده به بعض نقاط مهم اشاره نموده است, اما متاسفانه که در عین جلسه کسی حقایق را به اصطلاح پوست کنده باوی مطرح ننموده است, یا از عدم جرأت ویا از عدم مساعد بودن فرصت, لهذا مناسب به نظرم رسید که به بعض عباراتش جوابهای مبنی بر حقایق ارائه گردد.

http://www.larawbar.net/34442.html

سلیم نوری

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *