گرفتن اجازه؟ آنهم از شما؟ وبراى اين كار؟!

 

 

گرفتن اجازه؟ آنهم از شما؟ وبراى اين كار؟!

انعكاس گوشه از حماسه آفرينى هاى جوانان مومن وسلحشور هرات

 

برگرفته شده از: سايت محترم دوستداران وطن

نويسنده: سيف الله همقدم

 

ملت مومن ومجاهد افغان در هيچ مقطعى از تاريخ دربرابر تجاوز و يورش اشغالگران غاصب و ستمگر مهر سکوت را برلب نزده بلکه درهر مرحلۀ پس از مرحلۀ ديگر باکمال رشادت، افتخار وسربلندى ، کارنامه هاى بزرگ و فراموش ناشدنى را از خود بجا مانده است .
آرى!

در اين مرحلۀ مشکل، مبهم و پيچيدۀ تجاوز امريکاو ده ها کشور هم پيمان غرب درشيطنت و تباهى کشورما افغانستان که تقريباً از هفت سال بدينسو آغاز شده وتاهنوز ادامه داردؤ، اقشار مختلف کشور بازهم عندالموقع، باضربه زدن به امريکا و ديگر شرکا، جرمش جوهر ايمانى شانرا هويدا نموده و حضور فعال و حماسه آفرين شانرا در صحنه هاى مختلف و گوناگون نبرد ومقابله به نحو شايسته و دلپذيرى ثابت نموده اند.
اما در اين مرحله دقيقاً توجه بايد داشت که دشمنان اسلام ، باوجود خوردن ضربات کارى نظامى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى که هر کدامى ان در جايگاه خودش بردشمن جبران ناپذير و کارى بوده، بازهم به اصطلاح تجاهل عارفانه کرده و به صورت قصدى و عمدى ، طبق برنامه هاى تخطيط شده شان هم از طرف متجاوزين خون آشام به سرکردگى امريکا وهم از طرف مزدوران شان در رسانه ها و مطبوعات مدعى ديموکرامسى ، از آن کارهاى بزرگ وتاريخىمسکوت وخامو شى اختيار مى شود. ولى بى خبر ازاينکه هيچ حربه و زرنگى اى ولو با مهارت و مصارف هنگفت و استعمال وسائل به اصطلاح مدرن به هيچ شکلى از اشکال و هرگز نخواهند توانست حقايق تاريخى را ولوبراى مدت هاى طولانى خاموش وپوشيده نگهدارند.
ملت مؤمن افغان که در کنج وکنارکشور به خاطر بى حرمتى متجاوزين در افغانستان وعراق به مقدسات اسلامى از خود حساسيت ها وعکس العمل هايى شديد تاريخى نشان داده اند، به همين ترتيب جوانان مؤمن و متعهدومردم متدين هرات نيز در رابطه با گستاخى عسکر امريکايى در برابر قرآن که در عراق صورت گرفته بود، دروقت وزمان خودش، طى گردهم آيى و تظاهرات چشمگيرى آن عمل را شديداً چنين تقبح نمودند:
عدۀ ازجوانان پوهنتون هرات غرض اتمام حجت براى تدوير اجتماع و براه اندازى تظاهرات شان در شهر هرات در نزد قوماندانى امنيه آن ولايت رفته وموضوع را به ايشان گوشزد نمودند، قوماندان ساده و احمق به فکر اينکه ايشان جهت گرفتن اجازه آمده اند، مى گويد: ((برويد از نزد والى صاحب اجازه بگيريد!)) جوانان همه به يک آواز مى گويند که ما براى اجازه گرفتن در نزدشما نيامده ايم واين کارى نيست که ما از کسى اجازه بگيريم وحتى با وجود مخالفت وعدم اجازه شما هم اين محفل را داير خواهم کرد، ما فقط غرض آگاهى و اتمام حجت آمده يم . تا نبض شمارا معلوم کينم!!
همان بود که دريکى از روزهاى جمعه دريکى ازمساجد جامع مرکزى شهيد بنام سپين اده جوانان پوهنتون و عامه مردم عسکس العمل شانرا چنين نشان دادند:
حدود يک دوساعت قبل از اداى نماز جمعه بيرق امريکا را به قطع بزرگ تهيه نموده و درلب سرک و بيرون از مسجد بالاى زينه هاى مسجد به شکلى انداخته بودند که هر اشتراک کننده ونماز گزارى حتماً بيرق امريکا را لگدمال کرده و داخل مسجد شود.
در داخل مسجد سخنرانىهاى انقلابى ، تاريخى و احساس برانگيزى توسط علماى با احساس و جوانان رشيد پوهنتون هرات پيرامون مسئله بى حرمتى امريکايىها به قرآن مجيد ايراد شده و هرکدامى اين عمل شنيع را باشدت تقبيح و محکوم نمودند.
پس از ختم محفل واداى نماز جمعه ولگدمال نمودن پرچم امريکا اين لکۀ ننگين (بيرق امريکا) را برداشته و به باکمال نفرت و انزجار از آن، اين نشانۀ تجاوز، غصب ونفرت در دنيا را در انظارجمع غفيرى از حضار وتماشا چيان به آتش کشيده و را هپيمايى وسردادن شعار هاى مرگ بر امريکا، مرگ برانگليس و مرگ به همۀ متجاوزين و غلامان حلقه بگوش شان تظاهرات ومجلس مخالفت شان عليه استعمار را با مؤفقيت کامل اختتام بخشيدند.
اما سوال در اين است که به تعدادى ازخوانندگان شهادت و يا تعداد ديگرى از هموطنان مؤمن ما غير از مردم هرات از اين واقعه آگاهى دارند؟ مگر درهنگام وجريان اين محفل پرجوش وخروش جوانان بااحساس وعلماى کرام ، نمايندگان و خبرنگاران از ده ها دستگاه راديوئى وچندين چينل تلويزيون در خدمت استعمار، حضور نداشتند؟
چرانه ! حضور کامل و همه جانبه داشته وچطور ممکن است که در شهرعلم وفضل،ادب وهنر وهمگام بامطبوعاتى چون هرات و همچو محفل شاذ ونادرى عارى ازموجوديت خبرنگاران باشد!!
بلى! همۀ خبرنگاران وکمره مينان را ديوها وتلويزيون هاى متعدد کشور که فعاليت هاى متجاوزين ودشمنان اسلام را به صورت چار چشمه مورد بررسى قرار داده و به صد زبان آنرا مکرراً به نفع باداران شان نشرکرده مى روند، اما!!
اما جريان اين تظاهرات ومحفل شکو همندى که نمايندگى از لک ها مرد وزن ، پيروبرناى هرات رامى کرد حتى براى يک بار يکى ازآن چينل هاى تلويزيونى ديموکرات مآب در کشور ما هم نشر نکرد!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *