مبارز صلح و تفاهم نیک ؛ مولانا استاد

 

مبارز صلح و تفاهم نیک ؛ مولانا استاد "سعید افغانی"

 

 

نوشتۀ: انجنیر سرور "صالح"

ارسالی: برهان الدین "سعیدی"

 

بـیـسـت  و هشت سال  قبل  مطابق  « ۲۵ فبروری  ۱۹۸۵ میلادی  »   استاد  بزرگوار مولانا سعید افغانی  این عالم توانا ، شخصیت فرهنگی  و اجتماعی کشور عزیز ما افغانستان، چشم  از دنیای باقی بست و داعیه اجل  را لبیک گفت، که به پاس  مقام  استادی  و کارنامه های  صلحخواهانه شان  این کوشش  ناچیزی خویش را  تقدیم  دوستان ، مخلصان  و شاگردان شان  مینمایم ، تا  خاطرات  فراموش  ناشده استاد ؛  در  قلوب  همه ما باقی  و جاویدان  باشد .

 

برای ادامۀ این مطلب لطفا بر اینجا کلیک

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *