ملتی که آرأ مردمش در نظر جامعه جهانی صفراست— میرعنایت الله آشفته

 

ملتی که آرأ مردمش در نظر جامعه جهانی صفراست

 

میرعنایت الله  آشفته

19 فبروری2013

 

ملت عمداً نگون بخت ساخته شدۀ افغانستان ، پس از شکست شرمسارانه شوروی سابق ، بدنام سازی اسلام مقدس و اشغال مجدد زیر پرچم سازمان ملل متحد بنام ایجاد قوای ائتلاف ، عرضۀ پلان های بلند و بالای عوام فریبانۀ مبارزه علیه تروریزم ، القاعده ، طالبان، عدالت خواهی، مبارزه با مواد مخدر،  بازسازی و هزار یک وعدۀ میان تُهی و ظاهراً انسان دوستانه وخیر اندیشانه، پس از گذشت 12 سال فرصت مناسب، مردم گیچ شدۀ افغان با نیرو های بیگانه به ملت و متکی به اشغالگران اينك دست خالی بطرف انتخابات !؟ میروند.

 

انتخابات !؟ 2014( فریب اذعان عامه بی خبرجهان ) یا درامۀ مزحکتر دیگر مثلاً کنفرانس سوم بن كه شايد در راه باشد ويا باز هم  لویه جرگه نمایشی وفاقد مشروعیت یا اجماع بین الجواسیس وناقضین حقوق بشری  تعیین کنندۀ سرنوشت ملیون ها هموطن ما خواهد گرديد .

جای سر افگندگیست که مدعیان علم وسیاست درپوسته زبان ، قوم ،سمت و ایدیالوژی های صادرشده یا در مدار خائنان وجانیان جنگی با بوسه  زنی در رکاب استخباراتی وشعار های ضد ملی علیه منافع کشور خود قرار گرفته اند .

 

بیش از یک دهه بمبارد مان های کور و بی نتیجه، کُشتار و ریختن خون بیگناه پیر مردان، زنان پیچه سفید ، اطفال گُرسنه و فاقد امکانات اولیه زندگی ، کار و مکتب به خصوص در جنوب کشور، بالآخره پس از سالها دروغ و حیله ، باجگیری و سیاست های چند پهلو وشیطان صفتانه، دُشمنی همسایگان حریص با مردم سلحشور افغانستان ، روشن و واضح با ائتلاف جهانی در راَس ایالات متحده امریکا و انگلیس بیان نمودندكه : صلح ازطریق ما با مدنظر داشت منافع ما در ظرف شش ماه!؟ ، در مراحل مختلف با در نظر داشت بازی جدید و مهار نمودن بیشتر نیروهای متفرق و بخود گرفتار ائتلاف شمال ، بگونهء طالبانى آن در افغانستان میسر خواهد گرديد . که آرزو دارم چنین مباد ! و منبعد فرزندان آگاه ، صدیق و وارثان این وطن پس از چندین دهه تجارب تلخ ، تفاوتی بین شمال وجنوب، شرق و غرب کشوریا شکار فرقه سازی های استعماری نشوند . قدرت ما در وحدت ما ودر عزت ما نقش جدی وتعیین کننده دارد.

با درک این مطلب که ناتو و در رأس ايالات متحدهء امريكا به اين نتيجه رسيده اند كه مذاكره وگفتگو بديل بهتراست در مقايسه به جنگ ورويارويى با مردم افغانستان و منافع پاكستان نيز ایجاب مينمايد، زیرا بر علاوه مهره های کلیدی طالبان در زندان ها و رهبران سیاسی ( اپوزیسیون مسلح )که در ظاهر امر فراری وبرای دستگیری شان جوایز نقدی نیزگذاشته شده است، نزد پاکستان  شاید هم در کدام قرارگاه نظامی، میدان هاى هوایی یا مهمان خانه های قدرت های ذینفوذ در کشور ما، حضور داشته باشند .

نيرو هاى اپوزیسیون داخلى " مخالفین شخص کرزی"  نيز بدون استثنأ طوريكه هدایت گردیده اند، در همين مدار و منجلاب بدون کوچکترین تغییرمثبت در موضع شان ، با همان تعصب و امتیاز طلبی با مردود ترین حلقات ضد مردمی مصروف زد وبند بوده و بازهم از همان سازش هاى پوشالى، شكنند، ضد ملى و درست تجزيه طلبانه، به غرض ادامه حاكميت نا مشروع بالاى ملت دربدر شدۀ افغانستان فعال هستند .

   به هر حال در اين كشمكش قدرت اگر قرعهء فال به نام هريك از اين كانديداهاى در نوبت نشستهء حاكميت  كشيده شود ، در واقع اتخاذ تصميم يك بار ديگر در غياب مردم افغانستان صورت گرفته ميباشد . در حالیکه منطقاً یک سال بعد بايستى حضورآگاهانه ای ملیونها هموطن، اعم از زنان و مردان که فارغ ازدیدگاه های ذلتبار سمت، زبان، قوم و تنظیم میبودند، از مجرای احزاب سیاسی فراگیرملی که طرح های روشن ومشخص برای بیرون رفت جامعه از لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، توسط پیش گامان آگاه و خدمت گذار با دیدگاه های ملی گرایانۀ  افغانستان شمول وترقی خواهانه و دیموکرتیک مطرح شده ميتوانست كه با درد ودريغ چنين شده نميتواند .

 

ولى به هر حال آنچه ممكن است اينكه : نقش ملت افغانستان به صورت جدى وحقيقى در حل بحران در نظر گرفته شود و به هيچكس حق نمايندگى از ملت داده نشود به جز خود مردم آنهم از طريق اخذ رأى شان براى تشكيل يك دولت فرا گيرملى يعنى طرح تأسيس يك دولت ملى افغانستان شمول با رعايت اصل برابرى وعدالت . آنچه هموطنان ما نیک میدانند، این همه مقاومت در برابرقوای اشغالگر ، صرف منوط ومربوط میدان نبرد رویارويى نبوده، بلکه فرزندان وفادار ووارثان برحق این سرزمین ازهرامکان مشروع جهت منافع علیای کشوراستفادۀ اعظمی خواهند نمود.

 پيشنهاد مشخص ما به عنوان صداى اكثريت خاموش در تفاهم با نيروى مطرح مقاومت ملى  مجاهدان افغانستان ،

 

 تأكيدأ اينست كه :  دولت آيندۀ افغانستان بايد يك دولت متشكل از ملي گرايان باشد زیرا همچو يك دولت ضمانت قطع جنگ وتأمين همسايگى نيك رانموده ميتواند و براى منطقه وجهان پيام آور صلح و ثبات ميباشد. اين هدف در نتيجهء مذاكرهء روياروى نيرو هاى مقاومت با نمايندگان دولت ايالات متحدۀ امريكا ممكن وميسر شده ميتواند.

اكثريت خاموش ، منافع ملى كشور را با تفاهم عموم نيروى هاى مقاومت كه بيزار از دستگاه سركار در سرتاسر كشورهستند ، در صورت انصراف كامل از هرگونه امتياز طلبى به خاطر خودشان و صرف تأمين حقوق مسلم ملت دربدر شدۀ افغانستان انشأالله به توافق رسانیده میتواند. 

 

عالم هســتی ندارد معنی بی غیر از فــنـا         گرمی وسردی همه موقوف و هم موسم است

از غبــارخاطر بیچاره گان غـا فل مـبـاش         ذره هــای مــتحــد، بـنــیــاد بــم اتُـــم  اســت

« شیون کابلی »

 

پایان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *