قصۀ انسحاب قوا و اعتراف روءسا —- انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

قصۀ انسحاب قوا و اعتراف روءسا

 

انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

...برای خانواده کرزی افغانستان مانند یک دکان پدری است. هرچه بخواهند از آن دکان بخانه خود می برند. دراواخر قرن نزده بسیاری از مردمان جوان و تنومند امریکائی به جاهای سفر میکردند که آوازه پیداشدن معادن طلا  در آنجا بلند می شد. اکنون نواسه های محترم عبدالاحد کرزی از دیارغربت بمانند همان امریکائی ها به افغانستان بازگشت کرده اند…

 

برای ورود به متن کامل این مطلب جالب و پرمحتوی، لطفا بر اینجا و یا بروی عکس کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *