شاه امان الله غازی خط سیاه دیورند را قبول نکرده… — انجنیر فضل احمد افغان

 

شاه امان الله غازی خط سیاه دیورند را قبول نکرده

بلکه تمام معاهدات امیران افغانستان را با بریتانیا توسط انګلیس فسخه نموده

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

هموطنان نهایت عزیز و ګرامی: امروز میخواهم یک سند مهم تاریخی را به توجه شما برسانم امید با خواندن این سند مهم تاریخی نه تنها سوالات چون.معاهده تحمیلی است، تحمیلی نیست.؟معاهده امضاء شده امضاء نشده.؟معاهده برای صد سال بود و یا نبود.؟…

 

برای ادامۀ مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *