تولید و مصرف انرژی برق در چند کشورجهان — خلیل الله عالم

 

 

تولید و مصرف انرژی برق در چند کشورجهان

 

خلیل الله عالم

 

اگر افغانستان آبرومندی میخواهد، اگر صلح میخواهد، پس باسد بداند که مشکل کمبودی انرژی را باید حل کند.

من باور دارم کمه هرقدر در عرصه تولید و اندازه مصرف انرژی خودکفا باشیم به همان اندازه و به همان اندازه صلح و آرامش در میهن ما پایه دار تر میشود…

 

برای متن کامل این مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *