طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان — انجنیر فضل احمد افغان

 

طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا : ۳ آکتوبر۲۰۱۳م

 

هم میهنان عزیزئی آگاه و دانشمند من نمیخواهم در این فرصت کم به جزیات سابقه سی و سه سال اخیر بپردازم. صرف میخواهم به عرض شما برسانم که با کودتای خونین ۲۷ اپریل ۱۹۷۸م بدبختی های جامعه ما آغاز و با افروخته شدن آتش جنگ…

 

برای ادامۀ این مطلب لطفا بروی تصویر ویا بر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *