جواب برای کسانیکه میګویند اسلام به زور وجبر به دنیا رسیده است — بشیر غفوری

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جواب برای کسانیکه میګویند اسلام به زور وجبر به دنیا رسیده است

 

نوشته : کمال ایهاب

ترجمة : استاد بشیر غفوری

02/00/3102

 

بعضي از دشمنان اسلام مثل كسانيكه مسلمانان را عيسوي مي سازند وآن مردم كه در غرب اسلام را مطالعه كنند تابه فكر خود شان جاهاي ضعيف آن را بدست آورند ويا يهوديان وغيره , دعوا ميكنند كه جنك در اسلام بخاطر اين است تا مردم غير مسلمان به جبر وزور داخل اسلام شوند , وآن كسانيكه مسلمان شده اند فقط از راه زور وجبر بوده وخود شان قانع نبوده اند,ودعوا ميكنند كه سيرت نبويتاريخ زندګي محمد صلى الله عليه وسلموتمام جنگ هايش شهادت ميدهد كه هدف آن داخل كردن مردم به اسلام فقط از راه زور وجبر بوده است.

 

جواب این تهمت وافتراء ازچندین لحاظ این افتراء رد بوده وقابل قبول نیست:

 

اول:-  رسول اكرم محمد صلى الله عليه وسلم سيزده سال را در مكه مكرمة سپري كردند ومرد م را به دليل و شيوه خوب وبدون جنك وبدون ريختن يك قطره خون به طرف اسلام دعوت كردند, خود شان وصحابه ګرامي شان زير ستم مشركين بودند , انواع مختلف عذاب وشكنجه بر ايشان وارد مي شد تا دين خود را ترك كنند,اين كوشش ها هيچ فايده نكرد مسلمانان دين خود را ترك نكردند بلكه بردين حق خود محکمتر شدند، پس زور وجبر براي منع كردن از دين اسلام بكار رفته است نه براي پيروي آن.

 

دوم :- اسلام بدون قتال وجنك به يثربمدينه منورةداخل شد , وبزرګان اهل مدينة منورة به قناعت خود اسلا م را قبول كردند، در بيعت عقبة اول ودومپيمان بين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم وتعداد از مسلماناناين را ثابت كردند , بعداً رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير را به ايشان روان كرد ودر نتيجه كوشش وزحمت او اكثر شان مسلمان شدند , پس آيا مردم مدينة به زور وجبرداخل اسلام شدند؟

پس اين يك حقيقت است وهيچ جاي شك هم در آن نيست كه مهاجرين وانصارګروپ اول مسلمانان وهسته اساسي دولت اسلاميبه قناعت كامل در دين الله يعني اسلام داخل شدند , بسيار مشكلات وتكليف هارا قبول كردند , اين خود بهترين دليل است بر اين كه بالاي آنها هيچ نوع زور و جبر نبوده است.

 

سوم :- اكثر جنګها وغزوات در زمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم از طرف مسلمانان شروع نشده بود, اين جنګها بالاي مسلمانان واقع شده است بطور مثال : جنك بدر جنك احد جنك احزاب ) خندق (. اما جنك با يهود و آزادي مكه مكرمة وجنك مؤتة وتبوك وغيره بخاطر اين بود كه چون آنها تعهد وقرداد هاي شان را شكستاندند وخيانت كردند وتجاوزكردند و نماينده هاي جناب محمد صلى الله عليه وسلم را كشتند, پس يك درس وتاديب برای شان لازم بود تا دوباره آن كار را نكنند.

اګر به جنك ها درآن وقت يك نګاه بياندازيم ميبينيم كه غالبا صف مسلمانان وصف غير مسلمانان كاملا برابر نبود , تعداد سربازان وسلاح غير مسلمانان بسيار زياد بوده است.

 

چهارم :- مسلمانان در اكثر جنګها از لحاظ تعداد وسلاح برابر با غير مسلمانان نبودند, تعداد دشمنان شان بسيار زياد بود, درغزوة )جنك( مؤتة بطور مثال ميبينيم كه عدد لشكر مسلمانان فقط سه هزار نفر وعدد لشكر كفار دوصد هزار جنګجو بود, بهمين ترتيب وسائل جنګي شان بسيار بلند بود. بس آيا امكان دارد كه اين تعداد كم وضعيف به زور وقوت خود مغرور شود وعقيده حق خود را به زور بر آن تعداد ولشكر كلان تحميل كند؟ آيا امكان دارد كه سه هزار نفر اسلام را به زور بالاي دوصد هزار قبول كند؟

 

پنجم:- عقيدة ها هرګز به زور شمشير وظلم در دلهاي مردم جابجا نميشود بلكه به دليل وقناعت دادن جاي خود را ميګيرد. اګر ملت ها ومردم به زور وجبر به اسلام داخل ميشدند پس بايد به زودي از آن خارج ميشدند لكن حقيقت تاريخي اين است كه ملت هاي مسلمان نسبت به هر كسى ديګربه دين خود پابند بوده اند و هميشه از طرف غيرمسلمانان بالاي شان ظلم شده وزير جنك زندګي كرده اند, حتى در عصر مابورما وغيره را ببينيد -.

 

ششم :- چيزي كه بسيار واضح است اينكه تعداد زياد مردم در منطقه جنوب شرق آسيا مانند فلبين واندونيزيا , جاييكه پاي يك مجاهد وفاتح مسلمان در آنجا داخل نشده است مسلمان هستندوبزرك ترين تعداد مسلمانان دنيا در آن جا زندګي ميكنندكي آنها را مجبور ساخت تا مسلمان شوند؟

در اروپا وامريكاي شمالي وجنوبي اقليت هاي مسلمان هستند وبه دين خود خوبوالحمد لله رب العلمينپابند هستند. به اساس آمار واحصائيات رسمي غير مسلمان ثابت است كه اسلا م در جهان از همه دين هاي ديګر زود تر انتشار ميكند.

 

هفتم :- باطل بودن اين دعوى بدون شك به دليل زير ثابت ميشود : حقيقت تاريخي اين را ثابت ميكند كه آن لشكرها وقوت هاي كه با مسلمانان جنك كردند ومسلمانان راشكست دادند مانند تتارهامغل ها مسلمان شدند وګروه ګروه در دين خدا داخل شدند , البته اين مثال در تاريخ كاملا معلوم است , بس چګونه لشكر كامياب به زور وجبر در دين مردم شكست خورده داخل ميشود!!!!؟

 

هشتم :- در قرآن كريم آيات زيادى هست و شهادت ميدهد كه اسلام مرد م را به زور و جبربه دين داخل نميكند. مثلا ( أَفَأَنتَ تُكْرِ‌هُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ )سورة يونس 99 ترجمة : آيا تو مرد م را به ايمان آوردن مجبور ميسازي؟

 و آيت (لَآ إِكْرَ‌اهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّ‌شْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ) سورة البقرة 652

ترجمة : در دين زور وجبر نيست يقينا راه يابي از راه ګمراهي وضلالت آشكار است.

 

شيخ سعدي در تفسير آيت سورة بقرة مي ګويد : اين كامل بودن دين اسلامي را نشان ميدهد و تمام آيات وبراهين آن كاملا آشكار است, اسلام دين عقل وعلم است دين فطرت وحكمت است دين درست ودرست كننده است دين حق و وراه يابي است , چون دين كامل است وفطرت ها آنرا قبول ميكند پس ضرورت به زور وجبر نيست زيرا زور و جبر وقتى بكار ميرود كه دل ها راضي نباشد وبا حق وحقيقت مخالف باشد ويا دلايل آن واضح نباشد , كسى اين دين را رد ميكند وقبول نميكند كه عناد وكينه داشته باشد , پس هيچ كسى عذر ودليل ندارد تا آن را رد كند.

 

شاید كسى سوال كند, چرا جهاد در اسلام روا شده است؟ آیا بخاطر مجبور ساختن مردم براي قبول اسلام نیست؟

 

جواب:-

 

جهاد دراسلام در حقيقت براي مجبور ساختن مردم براي قبول اسلام نيست, بلكه هدف بزرك آن پاك ساختن زمين از فتنه ها است تا اينكه مردم همه الله جل جلاله را به يګانګي وتوحيد بشناسند , وتا مرد م را از عبادت بنده ها كشيده وبه عبادت الله جل جلاله داخل بسازد , تا همه مردم به فطرت اصلي خود برګردند , اين اسلام است كه مردم را از بندګي غير الله وذلت بيرون مي آورد.

 

صحابي محبوب ربعي بن عامر رضي الله عنه به رستمبادشاه فارسسبب جهاد را برايش بيان كرده ګفت : الله جل جلاله ما را روان كرده تا مردم را از بندګي بنده كشيده به بندګي الله داخل بسازيم آنها را از تنګى دنيا كشيده به ساحه فراخ آن بياوريم , آنها را از بى عدالتى دين هاي ديګر بيرون آورده به عدالت اسلام داخل سازيم, الله ما را وظيفه داده تا دين اسلام را به همه برسانيم ومردم را به سوی آن دعوت نماييم, هر كه آنرا قبول كرد ما با او كارى نداريم , وهر كه آنرا رد ميكند ما با او جنك ميكنيم.

 

اين مطلب را قرآن تأييد ميكند (وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَ‌ٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ )البقرة 391

 

با ايشان تا زمانی جنګ کنيد تا فتنه از بين برود ودين الله حاکم باشد، اګر چنين کردند پس فقط بالای ظالمان تجاوز صورت خواهد ګرفت.

عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ميګويد : يعنى دين الله از همه دين هاي ديګر قوي تر وبالا تر باشد.

 

 ابن كثير رحمة الله عليه ميګويد :يعنى الله امر كرد با كفار جنك كنيد تاشرك از بين برود.

 

امام الطبري رحمة الله عليه ميګويد: يعنى تمام اطاعت وعبادت فقط براي الله جل جلاله باشد وبس.

 

توضیح وبیان بیشتر آن :

 

اګر خواسته باشي يك قوم را ازنوشيدن شراب باز داشته وعلاج كنى درين صورت بايد تمام شراب خانه ها را بسته كنى , همچنين اګر ميخواهي كسى از زناكردن توبه كند بايد او را از رفتن به بازار فساد وبد اخلاقي منع کنی , واګر ميخواهى تامردم در فضاى پاك زندګي كنند پس بايد منطقه پاك ونظيف باشد , جهاد براي پاك ساختن زمين از شرك وكفر روا شده است , اين است معناي ) حتى لا تكون فتنة (.

 

پس جهاد بخاطر اين نيست تامردم را به زور به اسلام داخل سازد ,بلكه براي اين است تا راه را براي عبادت الله جل جلاله هموار سازد, شرك را يك طرف بګذارند , فضاى ايماني براي همه مهيا باشد تا همه حق وباطل را بشناسند, به همين علت است كه الله ميفرمايد(لَآ إِكْرَ‌اهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّ‌شْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ)  البقرة 652

 

در دين جبر وزور نيست راه يابي وګمراهي روشن ګرديده است.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

إِنْ أُرِ‌يدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَـٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

هدفم اصلاح كردن است تا حدود توانايي ام, همچنان توفيق يافتنم فقط از جانب الله است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *