غزۀ قامت رسا — سرمقاله

 

غزۀ قامت رسا

 

دوهفته از هولناک ترین جنایات در شرقمیانه میگذرد درین دوهفته  جنایاتی توسط یکی از بزرگترین  لشکر های دنیا در مقابل محروم ترین مردم دنیا صورت گرفته که لکه ننگی است بردامان بشری.

این جنایات که با رضایت و سکوت مجامع بین المللی  همراه بود بلآخره در نتیجه شدت فاجعه و عدم توانایی این لشکر مسلح تا دندان در تحقق اهدافش طی دوهفته گذشته با قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از لحاظ قانونی تطبیق آن لازمی است ، مواجه گردید  ولی جنایتکاران که دست بالایی در سازمان ملل متحد و پشتیبانان زیادی در میان کشورهای پیشرفته و صاحب نفوذ جهانی دارند قطع نامه مذکور را رد نموده اراده خود را بر همه تحمیل میکنند.

 

اسرائیل که کاپی کوچکی از سیاست های حکومت داران امریکایی است همچون رهبران سیاسی حاکم در امریکا با تکبر شدید ، و تمسخر بر جهانیان بار دیگر فیصله شورای امنیت را رد نمود. فیصله هایی که در مورد دیگر کشورها با شدت تمام تطبیق میشود ولی در مورد اسرائیل اگر از ویتوی امریکا جان بسلامت برد نزد اسرائیلیان به بال مگسی وزن نداشته و به آن اهمیتی نمیدهند.

 

اگر وضعیت چنین باشد که کشوری چون  عراق  بدون فیصله شورای امنیت ملل متحد و بخواست قدرتمندان و زور گویان بخاک و خون کشیده میشود ولی در جانب دیگر فیصله قطعی شورای امنیت  زیر لگد میرود  بدون اینکه اندیشه از عاقبت آن داشته باشند چون  میداند که کسی برایشان  چیزی گفته نمیتواند، پس وجود این سازمان با این طول و عرض  چه فایده یی دارد؟ مگر سازمان ملل فقط برای توجیه اعمال ناشایست  قدرتهای استعماری  و زور گویان جهانی بر پا داشته شده است؟. چرا همه انسان ها وکشورها  در عمل  طبق منشور سازمان ملل و قوانین پاس شده از آن باهم برابر نبوده بلکه در آن حساب امتیازات و طبقات مراعات میگردد.

 

آیا جهان امروز جهانی پر از نفاق ، دروغ، ریا، وتجاوز بر ضعیفان نیست؟ .

و اگر نیست چرا جهان در مقابل اسرائیل زانو میزند و وی را همچو حکام ایالات متحده  برتر از قانون  میشمارند.

 

غزه داغ ننگی است بر پیشانی جامعه جهانی امروز .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *