سفر رفسنجانی به عراق — علی ديانتی

 

سفر رفسنجانی به عراق

 

فرستنده: علی دیانتی

 

 

اینبار مردم ستمدیده و رنج کشیده عراق فریاد خشم الود خود را برعلیه رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت رژیم ایران بلند کرده وبگوش جهانیان رساندند. یعنی علیه یکی از کارگزاران رژیم ولایت فقیه ایران ، کسیکه در برافروختن ،دامن زدن و ادامه جنگ ضد میهنی هشت ساله نقش درجه اول را در کنار دیگر سردمداران رژیم ایران بازی کرده است ودر کشتارمردم بیدفاع عراق پس از سقوط دولت قبلی این کشورسهم بزرگی ایفا کرده است.احزاب ، سازمانهای غیر وابسته،شخصیتهای ملی،مذهبی، بسیاری از سران عشایر وشیوخ عراق ومطبوعات، خواب را از چشمان رفسنجانی  حین مسافرتش بعراق ربودند .سفر رفسنجانی بعراق از دیدگاه بسیاری از عراقیان بعنوان توهین به مردم عراق و تلاش رژیم ایران برای بازگرداندن جنگ وجدالهای مذهبی(شیعه وسنی) وفرقه ای و همچنین قدمی در جهت نفوذ اخوندها در عراق،تعبیر و تفسیر شده است.القابی که در بیانیه ها،موضعگیریها و مصاحبه ها به رفسنجانی داده شده است عبارتند از: قاتل مردم عراق،مهندس وطراح جنگ 8 ساله،یکی از مسئولین بزرگ ادامه جنگ که بهایش کشته ومجروح شدن هزاران عراقی بود ،بانی شکنجه وکشته شدن اسرای جنگی عراقی در ایران، کسی که میلیونها تن نفت جنوب عراق را بسرقت برده، یکی از جنایتکارانی که از شبه نظامیان مسلح گروههای ویژه وابسته بایران حمایت میکند و مسئول جوخههای اعزامی مرگ به عراق، نام برده شده است.

در سالهای اخر جنگ عراق وایران، خمینی ،رفسنجانی را بسمت قائم مقام فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب کرد.حضور رفسنجانی در عراق تصاویر جنگ هشت ساله و کشتار وشکنجه اسرای عراقی در ایران را برای مردم عراق زنده کرده است

عده ای از احزاب ،شخصیتها و نمایندگان عراقی که سفر رفسنجانی را محکوم نمودند عبارتند از:

شیخ كاظم العنیزان رئیس شورای عشایر جنوب عراق، دكتر ظافر العانی نماینده پارلمان، دكتر صالح مطلك، رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق، خانم نضال الشبیبی فعال سیاسی از لندن،ایاد جمالالدین روحانی برجسته شیعه و عضو كمیسیون خارجه پارلمان، عوض العبدان، نماینده جبهه گفتگوی ملی عراق در بصره و نماینده پارلمان عراق ، حزب اسلامی عراق، هیأت علمای مسلمین عراق،بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق، آیتالله شیخ حسین المؤید یكی از مراجع دینی عراق ،احمد الغانم رئیس شورای عشایر عراق، شیخ عشیره آلبومحمد در العماره و دهها نماینده و شخصیت دیگر عراقی.

 از طرف دیگرطارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق به نشانه اعتراض ، از دیدار با رفسنجانی سرباززد وبر اساس گفته مطبوعات عراقی رفسنجانی فعالیتهای زیادی بمنظور انجام این دیدار انجام داده، بخصوص كه معاون رئیسجمهور در مراسم استقبال از رفسنجانی و همچنین میهمانی نهاری كه رئیسجمهور عراق براى رفسنجانی ترتیب داده بود شركت نكرد.وهمچنین آیتالله علی سیستانی از پذیرش دعوت هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم براى بازدید از ایران عذرخواست.یک مقام ایرانی به تلویزیون الشرقیه گفت كه سیستانی از كارهایی كه بنیادگراها صورت میدهند، نگران است.

لازم بذکر است که سفر رفسنجانی به سامرا باتحریم گسترده روحانیان، معتمدین و عشایر سامرا، مواجه گردید بنحوی كه هیئت عراقی همراه رفسنجانی سریعا و در كمتر از یكساعت به این دیدار پایان داده و او را به بغداد برگرداندند.

دكتر صالح مطلك رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق كه با تلویزیون بابلیه مصاحبه میكرد، در پاسخ به این سؤال كه دیدار رفسنجانی از عراق را چگونه ارزیابی میكنید؟ گفت:

«من قویا دیدار فردی كه رژیمی را رهبری میكرد كه صدها هزار تن از مردم ما را بقتل رسانده ، محكوم میكنم و اینكه چرا در امور عراق دخالت میكند؟ بهمین خاطر من فكر میكنم این دیدار تجاوز بزرگی به اراده و احساسات عراقیان و خصوصا خانوادههای شهیدانی است كه به‌دست این رژیم چه در زمان جنگ یا بعد از آن كشته شدهاند.

این رژیم و این شخص چه هنگام حمله و چه بعد از آن در عراق دخالت داشته است. بر اثر همین دخالتها بافت اجتماعی عراق از هم پاشیده شد و طرز تفكر طائفی در عراق شكل گرفت كه منجر به پیدایش جریانهایی بر اساس تفكر طائفی گردید. در حال حاضر نیز بعد از آنكه مردم عراق تصمیم گرفتند خودشان را از این تفكرات طائفی نجات دهند، میبینیم كه رفسنجانی بعد از دیدارهای دیگران به عراق آمده تا درگیریهای طائفی را مجددا به عراق برگرداند.

بنابراین من فكر میكنم وجود این شخص در عراق روی احساسات عراقیان و حتی روند سیاسی در عراق تاثیر منفی خواهد گذاشت. رئیس جبهه گفتگوی ملی عراق در پاسخ به این سؤال كه آیا شما نكتهای در رابطه با درخواستهای رژیم ایران براى موضوعات بلاتكلیف بین ایران و عراق دارید؟ گفت:

رفسنجانی به دو دلیل به عراق آمده ، اول پشتیبانی از جريانهاى وابسته بخودش كه در انتخابات شكست خوردند و موضوع دوم فكر میكنم كه وی به عراق آمده تا به دولت عراق براى بستن قرارگاه اشرف مربوط به سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران فشار بیاورد چرا كه از حضور یك نیروی مخالف سازمانیافته در عراق نگران است و میخواهد بدون هیچگونه واكنش و افشاگری از طرف دیگران، برایش میدان به‌صورت كامل باز باشد تا هر كاری خواست در عراق انجام دهد. دكتر صالح مطلك تصریح كرد با توجه به اوضاع بينالمللى تلاشهای رفسنجانی و امثال او علیه مجاهدین راه بجایی نخواهد برد.

عوض العبدان نماینده جبهه گفتگوی ملی عراق در بصره در گفتگو با تلویزیون بابلیه گفت: امروز رژیم ایران، بهطور رسمی و كامل، عراق را اشغال كرده است و امروز رفسنجانی به عراق آمده است تا خود را بهعنوان یك فاتح قلمداد كند! به این دلیل ما اهالی بصره بشدت رفسنجانی را از دیدار از بصره بر حذر میداریم و به وی هشدار میدهیم. در گذشته بفكر جانمان بودیم ولی امروز به مرگ خوشامد میگوئیم. رفسنجانی به بصره قدم بگذارد و ما زنده باشیم! این نباید اتفاق بیفتد. ما از دست دخالتهای رژیم ایران خسته شدیم. فرزندان ما را كشتند و پدران ما را آواره كردند و خانوادههای ما را آواره كردند. اموال و نفت ما را بهسرقت بردند. زمین ما را غصب كردند. از جان ما چه میخواهند، دیگر چه چیزی برایمان باقی مانده و ما دیگر بهیچوجه تحمل نمیكنیم.

عوض العبدان افزود: من انتظار داشتم كه در این روز پرچم عراق نیمه افراشته شود، انتظار داشتم كه همه شهرهاى عراق در این روز سیاهپوش شوند. امروز روز غمانگیز و فاجعه باری براى عراق است. رفسنجانی به‌طور مشخص بصره را نابود و منهدم كرد.

فرزندان قربانیان الان حاضرند. چطور میشود از قاتل فرزندان ما استقبال شود.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *