بهار وطن ما — سرمقاله

 

بهار وطن ما


بهار، فصلی که در آن روح به اجسام خشکیده و یخ زده  دمیده میشود. فصلی که در ان تن برهنه طبیعت با پارچه های مخملین سبزه  و گلهای زیبا پوشیده میشود. فصلی که طرب  سرور و شادمانی از منقار غچی های معصوم و دیگر پرندگان زیبا  دشت و دمن را در خود میگیرد. فصلی که اسمان نیلگونش و چه با مهر، آن مهر زرین را در در دامانش  از سویی بسویی میبرد. فصلی که  در ان زحمت کشان  با دستانشان دل زمین را میدرند تا در ان تخمه های  وفرت و نعمت را بذر کنند. فصلی که درونش بارور است  از ارمانهای شیرین و رؤیاهای دلپذیر ….

فصلی که بر گذشته سرد،  خط بطلان کشیده ، فصل جدیدی از گرمای مطبوع را ، فصل تپ و تلاش  برای بهبودی و بهروزی را میگشاید. فصلی که نوید  ازادی و رهایی از تنگی های  چاردیواری،   بسوی افق های نور و روشنی  پهنه های وسیع را میدهد.

 

فصل بهار بلاخره رسید . سال جدید باقامت رسایش از درب فلک  داخل گردید،

 اما . . .

 

ایا  روحی بجسم یخ زده و نیمه جان وطن ما خواهد دمید؟!.

ایا  تن برهنه طفلک ما با پارچه تکه یی  مکفی پوشیده خواهد شد؟!.

ایا  چشمان گریان مادر دغدار ما  از ریختن اشکهای خونبار ، بس خواهد گفت؟!

ایا  پدر درسوگ  فرزند نشسته ما   بار دیگر نعش فرزندش را بشانه های رنجدیده اش حمل نخواهد کرد؟!

ایا  فتنه انگیزان بجای بذر تخمه نفاق، دانه های وفاق و وحدت را در دل هموطنان ما خواهند افشاند؟!

ایا  مردم ما به ارمان های دیر شده خود باورمند خواهند ماند؟!

. . . .

آخر چه زمانی  ان یخ های یأس و نا باوری  در وطن ما  اب میشوند ، بخار میشوند و از فضای دیار و  دشت و دامان ما دووور میروند؟!

مگر چه زمانی هموطن ما اختیار دار خودش ، و به اراده خودش درحرکت خواهد شد؟!

مگر روزی  خواهد شد که  ارامش ، امنیت  و شگوفایی،  دروازه های وطن مارا دق الباب کند؟!

. . . .

بهار تازه رسید، سال نو شروع گردید.  ولی کشور و هموطنان ما در همان درد های کهن و پارینه شان پیچیده شده  و تاهنوز رنج انرا با خود  میبرند .

. . . .

با تمام تجربه های تلخ ، بار دیگر به امید یک اغاز جدید ، یک شروع  نیکو  و یک اینده دلپسند  به استقبال سال جدید، بهار باصفا و فصل تازه  در زندگی وطن و مردم خویش میرویم ، بلکه دیگر ان کابوس وحشت ازکشورما  در پرتو خوبنگری هموطنان ما رخت بربندد. به امید چنین بهاری!،   یارب !.

 

و سال نو را، بهار نورا بتمام هموطنان نیک اندیش خویش مبارکباد میگوییم .

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *