اظهارات غیر واقعی انورالحق احدی — بلال

 

اظهارات غیر واقعی انورالحق احدی

 

ارسالی: محترم بلال

 

     انسان برحسب طبعیت وسرشت داری شخصیتی یگانه وبه هم پیوسته است واین یگانگی مستلزم آنست که حرکات واعمال وی یکنواخت وهماهنگ باعملکرد های قبلی وفعلی آن باشد که بیشترین این فعالیت ها باید در سایه وحدت ملی ،جامعه مرفه وآرام مطابق اساسات دینی ، دفاع از تمامیت ارضی ، نوامیس ملی وغیره میباشد. اگر تاریخ هفت سال حکومت اقای کرزی را منصفانه ورق بزنیم در خواهیم یافت که پیشرفت های چشمگیری نصیب این ملت بیچاره شده است که نمونه بارز آن داشتن قانون اساسی مطابق باارزش های اسلامی وافغانی ، ایجاد اردو وپولیس ملی ، فراهم سازی زمینه تحصیل برای اتباع این کشور ، بازسازی ونوسازی تاسیسات عام المنفعه وموجودیت یک پارلمان مردمی وغیره همه وهمه از دستاورد های انکار ناپذیر هفت سال گذشته میباشد . دراین شکی نیست که مشکلات ومحدودیت های هم در این هفت سال وجود داشت اما این را نباید فراموش کرد که دولتی که از نقطه صفر اغاز میکند دچار مشکلات خورد وکوچک میباشد.

اما انچه که قابل یاد آوری است ومرا وادار به نوشتن این مطلب نموده همانا سخنان کور کورانه جناب انورالحق احدی میباشد.

آری خواننده عزیز خود قضاوت نماید همینکه جناب احدی صاحب هفت سال متواتر در کابینه اقای کرزی خوبترین بست ها را عهده داربود که از ریاست بانک گرفته تا وزارت مالیه ایفای وظیفه نمود  چرا در مدت این هفت سال از حکومتی که امروز او را ضعیف میخواند سخن بزبان نیاورد؟ ایا جناب احدی صاحب اینرا نمیداند که اگر حکومت کرزی ضعیف است پس باید این را بداند که عامل اصلی این ضعف خود شما جناب عالی ، خانم گرامی تان که ریاست حلال احمر را به عهده دارد وصدها نفر از اعضای حزب تان که از کرسی معینیت گرفته تاریاست میباشد هستید ویا

به بقول منتقدین دولت اقای کرزی که میگفتند( کابینه ای فامیلی جناب احدی صاحب) شما نبودید که از سرمایه وزارت مالیه دست به تقویه حزب خود میزدید وحتی اگریکی از اتباع این کشور میخواست در وزارت مالیه تقرر حاصل کند بدون پذیرفتن عضویت حزب افغان ملت غیرممکن بود ویا هم شما بزرگوار متهم براین نمی باشید که بااستفاده از

موقف خود اختلافات قومی را دامن میزنید؟

بالاخره زودتر بااین یک ورق کاغذ ازکدام خیانت وجنایت شما عالی جناب حرف بزنیم سوال دراینجاست که بااین سخنان غیرمسوولانه خود میتوانید برنده انتخابات شوید؟ هرگز نه«آزموده را آزمودن خطاست»  شخص که درهفت سال ناکام باشد چطور میتواند درمراحل بعدی با مسوولیت بیشتر کامیباب باشد وآنچه راکه نباید فراموش کرد اینست که این ملت امروز اگروابسته به هرقومی یازبانی که باشد خوب را از بد تفکیک میکند وضرروت به سخنان ابلیسانه هیچ فرد نمی باشد. شما باور داشته باشید که اینجانب یک شهروند افغان هستم که باخواندن سخنان احدی صاحب یاس وناامیدی برجبینم ظاهر گردید که آخراین کشور بالای کی باید اعتماد کرد شخصیکه تادیروز در وزارت بود از موفقیت وجایگاه دولت دفاع میکرد اما امروز بخاطر کمپاین انتخاباتی ومنافع شخصی خویش همچو سخنان غیرواقعی را به

زبان می آورد، درجریان این موضوع یادم به شعر خداوند گار بلخ که میگفت :

(بدگهر راعلم وفن آموختن         دادن تیغی به دست راه زن ).آمد وخود را به این شعر تسلی دادم ویک موضوع را ازهمه هموطنان عزیز خویش صمیمانه می طلبم که امروز کشور ودولت ماوشما بیشتر از هرچیز دیگر به وحدت ویکپارچگی وهمکاری باهمی ضرورت دارد.

 

والسلام

بلال

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *