طرح صلح برای خاموش کردن آتش افروخته شده تحمیلی در افغانستان — انجنېر فضل احمد افغان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح صلح برای خاموش کردن آتش افروخته شده تحمیلی در

افغانستان

 

انجینیر فضل احمد افغان

   Hayward, CA 94536 USA.تاریخ 2جنوری 2010م

 

هم میهنان عزیز ئی آگاه  و  دانشمند  من  نمیخواهم  در این  فرصت  کم به جزیات  سابقه  سی  و  یکسال  اخیر بپردازم.  صرف میخواهم به عرض شما برسا نم  که  با کود تای خونین 27 اپریل 1978م بد بختی های جا معه ما آغاز و با افروخته شد ن آتش جنگ دامان مادر وطنما به خون فرزندان معصوم گلگون کفن و بی گناه  اش سرخ-اشیا نه  و کا شانه شان بخاک هموار و شعله های آتش  خانما نسوز جنگ بلند  و بلندتر شده. و الی امروز که  بیش از سه  دهه از آن میگذرد  دوام  دارد و هر روز از روز  قبل سرنوشت کشورعزیز ما در بد بختی های بیشتر گره خورده  و ملت مظلوم افغان درآینده تاریک و نا معلوم قدم برمیدارند.

  یعنی در سی و یکسا ل  گذ شته. مخصوصآ  هشت سال اخیر  که آغاز  کانفرانس  بن و  تآ سیس  دوره  موء قت و انتقالی  میباشد اوضاع سیاسی، اقتصادی- نظامی و اجتماعی کشور عزیز ما  برخلاف آرزوها  و امیدها رو به  وخا مت  گرائید  و انتخابات دور اول ریا ست جمهوری نیز نتیجهء  مطلوب نداد و هموطنان مظلوم  ما  که در دور دوم  منتظر ا نتخابات شفاف و انتخاب زعیم که نماینده واقعی  و ناجی ملت از بد بختیهای  دامنگیر باشد. متآسفانه  بعد از انتخا با ت  شرم آور و ننگین و زد و بند های  پشت  پرده  قدرتهای خارجی با انتصاب مجد د آقای حامد کرزی  بحیث  زعیم  افغانستان  آرزو های  شان  یکبار دیگر  به  یآ س  مبدل  و برای پنجسال  دیگر سرنوشت  شان  بد ست  آقای حامد کرزی  و حا میانی  خارجی اش و عدهء از  جنا یتکاران – نا قضین حقوق بشر  و مافیا ئی  مواد  مخد ره  قرار گرفت. به  این معنی  که  ملت گرسنه و تشنه  آزادی از یوغ استعمار ومنتظر تغیر بنیادی  که جوابگوی تمام خواسته های حیاتی  یک  انسان  جهان متمد ن – مترقی  و آینده  درخشان با شد  بار دیگر به  سفره ئی همان  آش  و همان  کا سته سی و یکسال قبل نشستند.

خواهران و برادران گرانقدر.

 امروز  که ملت  با شهامت افغان ا نتخا بات  دور دوم را به عقب زده  و از زد و بند های  قدرتهای ذ ید خل  خارجی – زر داران –  زور داران – تفنگداران – مافیا ئی کشت و  قاچا ق مواد مخدره –  ناقضین حقوق بشر در داخل مادروطن عزیز ما که منتج به ایجاد یک  حکومت تحمیلی  بیکفایت در کشور عزیز ما گردیده  آگاهی  تام دارند و  خوب  میدانیم  که متآ سفانه  در سی و یک سال ا خیر کشور عزیز ما  در اشغال این  و آن  قدرت  بوده  و  سرنوشت  ملت افغان از بیرون  با همکاری عدهء از وطنفروشان  رقم زده  شده و هنوز هم  زده  میشود.  کشتارها   ویرانکاریهای  غیر مسئولانه  دشمنان  مادروطن عزیز ما  کمافی السابق دوام  دارد  لهذا ما  ناگزیریم  به حکم  مسئولیتهای اسلامی- ایمانی- و جدانی  و ملی   برای  نجات مادروطن  که از نیا کان به  میراث برده  ایم  د ست  به اقدامات عاجل – مثبت و موءثر شویم.

بلی این آرزوی مقدس  وقتی براورده  شده میتواند که قشر دانشمند یعنی  دانشمندان علوم  مد نی و د ینی  وطند وست  ما  که  نزد  شا ن منافع  ملی نسبت  به  منافع شخصی  بلند تر باشد  و عده ئی  زیادی آنها  در خارج  الحمدالله از  برکت  نام  نامی مادروطن یعنی افغانستان عزیز صاحب زند گی مرفع  و جاه و جلال شده  اند و یگانه  چشم  امید یتیمان – بیوه  زنان- معلولان- خیمه  نشینان- مریضان و آنانکه هر روز در فقر- بیچارگی – بی خا نه گی- بی لباسی – بی تعلیمی و  بی  امنیتی  در  داخل کشور عزیز ما و یا در کهپها و خیمه های جولیده  پاکستان و ایران زند گی محقر را بسر میبرند  میبا شند. بدون حب و بغض بخاطر خداوند(ج) – مقدسات  و روح  شهدای راهء  حق منافع شخصی –  جاه طلبیها – قدرتطلبیها  و شخصیت پرستیها  را کنار بزنند. خدا پرستی و  وطندوستی را  در قلوب خود جاه داده. بخاطر منافع ملی  د ست  با  د ست همداده  با  یک مشت آهنین و خلوص نیت. طرق راهء  حل نجات وطن را با ایجاد  فضائی صلح از بد ختیهای عدیده  جستجوه و بعد از رسیدن  به یک توافق  نها ئی  به  سطح  بین المللی و  ملی مطرح  شود.

یعنی  قضیه افغانستان از  ابعاد  بین المللی و  ملی دقیقآ  ارزیابی  و در جستجوئی طرق راهء حلی شویم تا مادروطن عزیز خود را  به لطف خداوند متعال با حفظ  و احترام به  دین مبین اسلام  از اشغال اغیار  خلاص و در فضائی  صلح – امنیت – حاکمیت ملی  و حاکمیت قانون  بطرف یک کشور آزاد- مستقل سربلند  و شگوفان در جهان  سوق دهیم  یعنی " طرح صلح افغانستان" را اول در یک کانفرانس بین المللی که مشتمل ا ز کشورهای ذیدخل و کشور های همسایه  و هندوستان خواهند بود و  قرار است در جنوری سال جاری در لندن دایر گردد از طریق سازمان ملل متحد  مطرح  و  بعد از رسیدن  بتوافقات  به  پیشنهادات  ارائیه  شده  در روشنی تصامیم فیصله های کانفرانس بین المللی  که ا می د مطابق آرزوهای  ملت نجیب  و  شریف افغان  با شد  در کا نفرانس  بین الا فغانی  که  مشتمل  به  نماینده گان  با صلاحیت تمام  گروه های در گیر درسی و یکسال اخیر خواهند بود و د ستان شان بخون ملت آلوده نبوده و در لست ناقضین حقوق بشر نباشند  در کابل که مرکز ملی وسیاسی افغانستان  است  دایر و  تصامیم  که  نجات مادروطنما  از  بد بختیهای دامنگیر امروزی وایجاد یک دولت  نسبی ملی  در فضائی صلح باشد مطرح گردد.

اینک  به  اجازه  دانشمندان  گرامی  و  وطندوست  موضوعا ت  مورد  بحث  در کانفرانسهای بین المللی و بین الافغانی را با لترتیب قرار ذیل به عرض میرسانم.

الف – پیشنهادات قابل بحث در کانفراس بین المللی.  

قبل از اینکه به  تفصیل  موضوعات  قابل  بحث در کانفرانس بین المللی  بپردازم میخواهم  به عرض شما برسانم که بعضی از وطنداران گرامی ما با استعمال کلمه اشغال  موافق نیستند یعنی افغانستان را با  موجودیت عساکر خارجی  آزاد  و مستقل میدانند و چنین استدلال  میکنند  که در جاپان – المان و مصر  نیز عساکر امریکای است و پایگا های نظامی دارند اما اشغال نیستند. بحضور شان باید عرض شد  که  صرف موجود یت  عساکر در یک  کشور معنی اشغال  را  نمیدهد  بلکه  قانونمند نبودن  فعالیتهای  نظامی قوای  نظامی خارجی  و مسلط  بود ن  قدرت  خارجی  به  حاکمیت ملی  و ارضی  یک  کشور  را اشغال گویند  یعنی  وقتی.   تعین  تعداد –  وقت اعزام  و  وقت  اخراج  عساکر خارجی در یک کشور بدون اراده  و  تصمیم  ملت باشد –  تعین  و  انتصاب زعیم یک د ولت  بدون  اراده  ملت  در  زد  و  بند های  خارجیها   در  پشت  پرده  باشد – بمبارد مانهای غیر مسئولا نه  و شکستن  در و دیورهای ملت مظلوم در ایام شب و روز مغایر هدایات قانون اساسی  دولت میزبان صورت گیرد  و ساکنین منازل  را  بخاک و خون کشانده باشند – رهبران قدرتهای  ذیدخل در افغانستان در بیخبری دولت افغانستا ن بصورت غیر مترقبه  در  پایگاه های نظامی  شان وارد  شوند – صلاحیت تعین اعضاهء  کابینه  و  والیان  در اختیار خارجیان باشد – ستراجیهای اقتصاد- نظامی- اجتماعی  و سیاسی  دولت  را بدون اراده ملت  تعین و  طرح  کرده باشند آن کشور اشغال است یعنی آزاد نیست فی لهذا کشور عزیز ما  بنا بر شرایط  مسلط  متذکره فوق  با جاپان – المان و مصر فرق داشته و کشور ما  اشغال است و در اشغال آزادی نیست و اگر آزادی نباشد در آن کشور دیموکراسی نیز نمیباشد که نیست.

حال اصل مطلب را که موضوعات مورد بحث در کانفرانس بین المللی قریب الوقوع در لندن است از ستراتجی سه فقره ئی مورخ 8 د یسمبر2009م آقای بارک اوبا ما رئیس جمهور اضلاع متحده امریکا آغاز مینمایم.

اول – اعزام سی هزار عسکر تازه  نفس امریکائی  میباشد که  به جز از  تداوم کشتارهای غیر مسئولا نه  غیر انسانی و درهم شکستاندن غور ملی افغانی ملت افغان در مجموع – خاصتآ برادران  و خواهران پشتون ما در دو  طرف خط  سیاهء تحمیلی دیورند  چیزی دیگری نخواهد بود  فی لهذا  پیشنهاد  مینمایم  که  در عوض اعزام  سی هزار عسکر  تازه  نفس امریکائی   در مدت دوسال آینده که مصادف به آغاز اخراج قطعات محدود امریکائی خواهد بود اردوی ملی و پولیس ملی تربیه گردد.

 یعنی اگرتنا سب مصارف یک عسکر امریکائی معا د ل شصت عسکر افغان باشد قطع نظر از 70000عسکر  فعلی امریکا در افغانستان در مقابل اعزام 30000 عسکر  تازه نفس امریکائی 1800000  عسکر افغان  برای اردوی  ملی  و  پولیس ملی تربیه و مجهز به سلاح  شده میتواند بنآء  پیشنهاد  میشود  که امریکا  الی چهار سال  که ا حتمالآ  یکسال  قبل  از ختم  دوره  ریا ست  جمهوری  آقای حامد کرزی خواهد بود  صرف ربع آنرا که  در حدود  450000  عسکر  و پولیس مسلکی و مجهز  با تسهیا لت  بهتر باشد  برای  حفظ امنیت  سرتاسری  در کشور  و  دفاع  از خاک  و نوامیس  ملی  تربیه  نمایند  وضرورت  به  اقا مت  طویل المدت قوای خارجی  بعد از چهار سال و تشکیل  قوای تباه کن  و آزموده شده ملیشائ نخواهد  بود و کشورهای ذ ید خل  میتوانند  با  صرفه  جوی از مصارف  نظامی  شان  زیربناهای اقتصادی –  اجتماعی   و   نظامی  افغانستان  را  در یک نظام  قوی  مرکزی سر  و صورت  داده و بصورت تدریجی  دیموکراسی  واقعی  را  مطا بق  شرایط  اجتماعی  افغانستان  بر قرارسازند.  باید  متذکر شد که  مطلب از اردوی ملی  و پلیس ملی  سیستم  جلبی  قبل از کود  تائی خونین 27 اپریل 1978م  میباشد  که  با  موجود یت  فرزندان  جوان از هرگوشه  و  کنار  کشور ملت  در مجموع  میتواند در مقابل دشمنان خارجی یک مشت آهنین شوند.

برای  اینکه  عساکر – پولیس  و  صاحب منصبان  اعزازی  غیر مسلکی  فعلی   بی سرنوشت  نما نند و از نیرو  و  تجربه  شان بنفع کشور استفاده شود دو اورگان جدید را  به همکاری قوای آیساف  بنام قوای کار و  قوای  سبز در چوکا ت  قوهء اجرائیه پیشنهاد شده من قبول نما یند تا اولی درچوکا ت وزارت فواید عامه برای اعمار سرکها- پلها-  پلچکها- ساختمان  د یوارهای استنادی و د که ها ی پخته  در کناره  دریائی هلمند –  دریائی آمو  و  دریائی  کنر  و  همچنان   ساختمان   بعضی مکاتب و تعمیرات د ولتی در نقاط  مختلف کشور و دومی  که عبارت از  قوای سبز میباشد  برای ایجاد  فارمهای  زراعتی- مبارزه با کشت و پراسس مواد  مخدره – ساختمان نهر ها – بند های کوچک آب- چاه های عمیق آب – صافکاری و کشیدن کاریزها – احداث  باغها  در ملکیتهای  دولتی  و  تصا حب ملکیتهای غصب  شده د ولتی  از غاصبین  و اعمار  شهرکهای  کوچک از مواد  ساختمانی  محلی  برای مهاجرین بازگشته بی خانه در ولایا ت فعالیت نما یند.  

دوم – دادن کمکها بصورت مستقیم به ولایا ت بدون توضیح مسئولیتهای امنیتی – حسابگیری و حسابدهی  مسئولین  ولایات به اداره مرکزی قوی میباشد که با تشکیل قوائی ملیشائی در هر ولایت و توذیع سلاح برای آنها  و تطمیع  نمودنشان  با دادن پول و قدرت نه تنها  دولت مرکزی  را ضعیف و بار دیگر تجارب تلخ  دوره های گذشته را تکرار  خواهند ساخت بلکه تحت  نام خود  مختاریها  به  ولایات  و تداوم  جنگ برای رسیدن اهداف  طویل المدت سیاسی و اقتصادی  شان  در افغانستان  و  منطقه مادروطن عزیز  و ملت مظلوم  ما  را  به عواقب ناگوار غیر قابل تصور خواهند  کشانید میباشد. لهذا  اگر  قدرتهای ذ یدخل  واقعآ  صادقانه عمل مینمایند  پیشنهاد میشود  که در عوض دادن کمکها   به ولایات. دولت  قوی  مرکزی را  طبق پیشنهادات تغیرات بنیادی من که در کانفرانس بین الافغانی مطرح خواهد شد تا ئید و در عملی شدن آن همکاری نما یند.  

سوم- اداره آقای بارک اوبا ما بدون درک اینکه دولتهای پاکستان از آغاز تآسیس آن از دولتهای امریکا  بحیث گاوه  شیری استفاده مینمایند و با حیله ها و فریبها از امریکا مبالغ هنگفتی مالی را به این نام و آن نام حاصل و آنرا برای منافع  خود و ضد  منافع امریکا – افغانستان و هندوستان  استفاده  نموده اند  بار دیگر  تزئید کمکهای مالی و لوجیستکی نظامی خود را درعوض اینکه د ستهای کثیف آی- اس – آی  پا کستان را  از  فعالیتهای غیر انسانی  و بشری  شان  در افغا نستا ن کوتاه  سازد به پاکستان تحت نام  قلع  و  قمع تروریستها خاصتآ فعالیتها القاعده در مناطق ماورای خط سیاهء دیورند  وعده  داده  که  در نتیجه  پاکستان  از کمکهای  مالی و نظامی نه تنها برادران و خواهران پشتون و بلوچ  ماورای خط سیاهء  دویورند  را بشمول برادران و خواهران مهاجر ما  بخا ک و خون خواهند کشانید.

 بلکه آنها  را از سرزمینهای آبائی و اجدادی  شان آواره  و در بدر ساخته  و تروریستها  را چون  مورچه گان   در منطقه  به  شمول افغانستان  تیت  و  پاشان  و  فعالیتهای غیرانسانی  و غیر اسلامی  خود را  دوام  خواهند  داد.  لهذا    پیشنهاد  میشود  که  بالای  دولت  پاکستان  فشار  وارد  شود  که  روابط  آی – اس- آی – تروریستها  و القاعده را با  منابع امداد های مالی و سلاح شان  قطع و بیشتری  قوای خارجی داخل  ا فغانستان  را  در مجاورت  خط  سیاهء  دیورند  مستقر سازند  و  نیز  از کانفرانس بین المللی خواهش شود  که  امریکا  نباید  به پاکستا ن  چک سفید  بدهد  بلکه  بعد  از  گرفتن  تعهد  از  پاکستان  در ارتباط   متوقف  ساختن  مداخلات  و  فعالیتهای غیر انسانی  و  بشری آی – اس – آی در امور افغانستان داده شوند و نیز در کانفرانس بین المللی  جدی از دولت اسلامی  ایران  تقاضا شو د  که  نباید  در امور افغانستان  مداخلات مخربانه کند و اطمینان داده شود که افغانستان خواهان روابط د وستا نه با تمام جهان صلحدوست خاصتآ کشور های همسایه و اسلامی میباشد.

  چهارم- ایجاد صلح در افغانستان و منطقه ایجاب مینماید که برای رفع تشنجات در منطقه. افغانستان بحیث یک کشور حایل (بفرستت)  بین کشورهای همسایه شناخته شود به این معنی  که  نه افغانستان  به  کشوری  دیگر و نه کشوری  دیگری  به افغانستان تجاوز نماید و نه از افغانستان تخت خیز بر کشوری دیگری ساخته شود.

 پنجم – چون موجودیت عساکر خارجی درافغانستان تحت نام مبا رزه علیه تروریزم است لهذا پیشنهاد میشود تروریزم که در د یکشینری  به  معنی  د حشت افگنی  است  در  کانفرانس بین المللی  تعریف  شود  که  کدام  نوع   د حشت  افگنی  عمل  تروریستی است – ترور به  معنی چه است- تروریست کی  و اعمال  تروریستی کدام اند  تا در چار چوب تعریف وضع شده اردوی ملی افغا نستان و قوای خارجی عملیات نظامی خود را قانونمند ساخته و مشترکآ  وظایف محوله خود را انجام نمایند.

 ششم– تمام  زندانهای خارجی درا فغانستان مسدود و زندا نیان افغان به زندانهای افغانستان انتقال و دوسیه ها یشان جهت بررسی به محاکم عدلی افغانستان سپرده شود.

هفتم- برای اینکه نما ینده گان با صلا حیت تمام  جوانب ذید خل در کا نفرانس بین الافغانی اشتراک بتوانند  مندرجا ت قابل بحث در کانفرانس بین الافغانی را نیز تائید و اعلان آتش بس را قبل از دایر شدن کانفرانس بین الافغانی موافقه نمایند.

همچنان  تمام ترتیبا ت  لوجستکی و امنیتی  کا نفرانس  بین الافغانی را  که  درآن نماینده گان  سیاسی  کشور های  د وست  و مخا لفین دولت  نیز اشتراک  خواهند داشت  نماینده گی سازمان ملل متحد  در کابل و دولت افغا نستان متعهد خواهند شد.  

 ب – پیشنهادات قابل بحث در کا نفرانس بین الافغانی .

 هموطنان نهایت گرانقدر.  

 ما  شاهد  میبا شیم  که هشت سال  قبل بعد  از حادثه المناک 11 سپتمبر  در نیویارک  و  پنتاگن. کنفرانس  بن  را  بد ون  سهمدادن  به  مخالفین دایر  نمودند؛  در  حقیقت  کنفرانس  بن  بنیاد  و اساس همه  بد بختی های هشت  سال  گذ شته  را گذاشت. یعنی  در  نتیجهء   کنفرانس بن  نه   تنها  جیبهای  مفسد ین – جنگسالاران –  نا قضین حقوق  بشر – (ان – جی – او) ها و جنایتکاران به میلیون ها دالر پرگردید   بلکه  سرنوشت  ملت  مظلوم  و  ستمد یده  افغان  که  از  بیست  و دو  سال  جنگ  و برادرکشی  توام  با فقر و بیچاره گی  خسته شده  بودند  و سخت  منتظر  صلح – امنیت –  حاکمیت قانون  و عدالت – نان – لبا س  و  خانه  بودند  یکبار  د یگر  در چنگالهای  خونین  چپا ولگران – ( ان جی او) ها  و  جنگسالاران خریده  شده شان  قرار دادند  و در هشت  سا ل  گذ شته  با  نیرنگهای  مختلف  مادروطنما  را  با  فرزندانش در حالت نها یت د شوار- بحرانی  و تاریک قرار داده اند.

 برادران و خواهران عزیزالقدر.

ما بصورت  مستقیم و یا  غیر مستقیم از جریا نا ت  انتخابات  20 آگست  2009م ریاست  جمهوری و زد  و بندهای پشت پرده  قدرتهای  ذی  نفوذ  جهان  خاصتآ  آ گاهی داریم  که چگونه   آقای  عبدالله عبدالله  از انتخابات مجد د منصرف و جنا ب حا مد کرزی به اریکه قدرت رسید. 

فی لهذا  نگارنده  را عقیده  بر آن است که  ا وضاع  فلا کتبار کنونی هرگز حلال مشکلات نمی باشد و اگر چنین وضع دوام  نماید عواقب  نهایت  ناگوار و  جبران ناپزیری در پی خواهد داشت و همچنان اگر مخالفین دولت  به  این عقیده با شند  که دوام  جنگ  و کشتار راهء حل  و  برقراری  صلح  در مادروطنما  است  آنها  هم دراشتباهء بزرگ ا ند .

 بعضی ها  به  این عقیده اند  که  دایر شدن  لویه  جرگه  عنعنوی  که  در مسا ئیل ملی تصامیم   قا طع  و  سرنوشت ساز میگرفت راهء  حل بحران امروزی  و خاموش کردن آتش افروخته شده خواهد بود. در اینجاه نیز  با حفظ  احترام  به  همه قابل تذکر میدانم   که از یک جا نب ریش  سفیدان وبزرگان قومی که  سی سال  قبل در اقوام و منا طق  خود  صاحب احترام  و دارای ریشه های عمیق بود ند و خود را پا بند به حفظ  آزادی- استقلال- وحدت ملی  برای منافع ملی  دریک نظام  قوی مرکزی متعهد میدانستند  جای خود را  به  جوانانکه  سی سال قبل به  احزاب  و تنظیمهای  مختلف که منافع  خود شان  و اغیار نسبت به  منافع ملی  با اهمیت بود  وابستگی  داشتند و امروزهم  بعد از سی سال با حفظ  وابستگی ها  با رهبریها و اید یالوجی های  وارد  شده  قبلی شان  بنا  به کبر سن  بنام ریش سفید ان و بزرگان  قوم  در اقوام  و منا طق خود صاحب احترام و دارای ریشه های عمیق اند  و خود را پا بند منافع شخصی –  قومی –  لسانی – منطقوی – مذهبی  و  اید یالوجیکی  قبلی  خود  ورهبران خود میدانند  نه منافع ملی.

 یعنی شیرازهء  وحدت ملی بکلی از هم پا شیده  شده نماینده گان انتصابی نمیتواند بنام  لویه جرگه  نما ینده گی از ملت کنند  و از جانب  دیگر در حدود  چهار ملیون  برادر و خواهر افغان ما در مهاجرت دور از  دامان  مادروطن زندگی میکنند  لهذا نمیتواند در شرایط  کنونی لویه جرگه عنعنوی  را که  در مسا ئیل کشوری با  د ر نظر داشت منافع ملی با یکپارچگی و وحد ت ملی تصا میم سرنوشتساز میگرفتند دایر شود  بلکه  صرف یک لویه  جرگه  مصلحتی و تشریفاتی انتخاب رئیس جمهور آقای حامد کرزی برای دوره انتقالی خواهد بود.

 بنآء در شرایط  دشوار کنونی که ملت مظلوم بصورت کل و مخصوصآ دانشمندان با احساس و وطندوست  در آزمون  بس مهم  تاریخی قرار دارند لازم است که با ارائیه پیشنهادات تغییرات بنیادی من  که با  در نظرداشت  هدایا ت قا نون اسا سی قبول شده ئی  دولت  آقای حامد کرزی  و  جوامع  جهانی  میبا شد.  با نوشیدن  زهر  قبول نما یم   که  "دائی غر او دائی کربوری"  یعنی  در شرایط  د شوار امروزی  شخص حامد آقای کرزی را چه انتخا بش مشروع بود و یا خیر الی دو سا ل که مصادف به دایر شدن لویه جرگه  آینده  پیشنها د  شده  آقای حامد کرزی و آغاز خروج  قطعات محد ود عساکر امریکا  میباشد قبول و با کشودن دری  مذاکره با  مخالفین د ولت و حق اشتراک  نما ینده گان  با  صلاحیت شان در کانفرانس  بین الافغانی آینده  طرق عملی ایجاد صلح  برای افغا نستان آزاد و سربلند را جستجوه نمایم .

 و نیز با ارئیه طرح  فوق الذکر به کانفرانس  بین المللی آینده  قدرتهای  ذید خل جهان را قناعت بدهیم که دوام جنگ به این  نام و آن نا م راهی حل  نیست  بهتر خواهد  بود مشترکآ  راهی بیرون  رفت از این  بن بست را جستجوه  و زمینه را  برای اخراج تدریجی و آبرومندانه  قوای خارجی  در چوکات  جد ول  خروجی  طرف  قبول  دولت  افغانستان الی  چهار سال آینده مساعد و برای ایجاد یک  دولت  نسبی ملی کاری و عاری از فساد اداری امروزی  مشترکآ  اقدام  و  برای  دور بینای ایجاد یک دولت ملی- آزاد- مستقل- بیطرف  دوست و همکار  خوب  با  جوامع  بین المللی از آغاز کار دور دوم  آقای حامد کرزی که در یک دوره  د وساله  انتقالی ویا دروه پنجساله او خواهد بود د ست بکار شویم.

 این  آرزو  وقتی  براورده  شده  میتواند  که  بدون  قطع  رشتهء  که   فعلآ بین  آقای حا مد کرزی  و  قدرتهای  ذ ید خل اشغا لگرقرار دارد و قراراست که درکشمکشها ی هر دو طرف قطع شود  عده ئی از دا نشمندان با تقوا- پاک – با ا حساس و با  درد وطند وست افغان  برای یک دوره  دوساله انتقالی  فوق الذکر  در قسمت وسط  رشته  قرار  گیرند  تا  با افتا د ن  رشته  بد ست  اشخا ص  با تقوا – صاد ق – وطندوست – پاک –  بادانش با  هر  د و طرف  رشته  برای  رفع   بحران  موجوده  و آینده  درخشا ن افغانستان عزیز کار و د ر مد ت د وسال  دوره انتقالی با  مدغم شدن تمام احزاب راجستر شده فعلی تنها  د و حزب ملی با شعور سیاسی تا سیس و آغاز  به  فعا لیت برای اشتراک  در لویه جرگه  سرنوشتساز آینده  و ایجاد  یک دولت  واقعی ملی  شوند.

 برای موء فقیت این هدف عالی ضروری است که دری مذاکره  با مخالفین د ولت کشوده شده  و با تفاهم اینکه جنگ راهء آزادی و صلح  نیست از رهبران  مخالف یعنی آقای گلبدین حکمتیار- آقای جلا ا لدین حقانی و آقای ملا محمد عمر خواهش بعمل آید که نماینده گا ن با صلاحیت خود را برای کانفرانس بین الافغانی آینده که در کابل دایر خواهد شد معرفی و آتش بس را الی ختم کانفرانس بین الافغانی قبول فرمایند.

لهذا برای حصول موافقه رهبران مخالف به ارتباط تعین نماینده گا ن با صلاحیت شان   برای  اشتراک  در کا نفرانس  بین الافغانی  آینده  پیشنهاد  مینمایم  که از  شخصیتهای ذ یل خواهش شود تا بحیث یک هیآت مصلح با رهبران فوق الذکر  به اساس موءفقه  د وجانبه درهر جاه که  لازم  ببینند مذاکره  نموده  و از  نزد  شا ن خواهش بعمل  آید  که نما ینده گان  با صلاحیت از شخصیتهای با تقوا- پاک- سابقه نیکو-  صادق – وطند وست  و  دانشمد را  از گروپهای خود  برای  اشتراک  در کانفرانس بین الافغانی  آینده  معرفی فرمایند.

-هیآت موءظف پیشنهاد شده من برای مذاکره با مخا لفین عبارت اند از.

1-آقای سید احمد گیلا نی.

2- آقای داکتر عبدالستار سیرت .

3-آقای داکتر فاروق اعظم.

4-آقای سید جلال کریم.

5-آقای گل آقا شیرزوی.

6-آقای محتسب الله مذ هبی.   

   اینک به اجازه  شما نکا ت  اساسی  پیشنهادات  تغییرات بنیادی که برای  برقراری  صلح  در  مادروطن غزیز ما  بعد  از کا نفرانس بین المللی لند ن در کانفرانس بین الافغانی که امید در قلب مادروطنما (کا بل ) دا یر و مطرح شود  به عرض شما میرسا نم.

 و آن اینست که جلالتمآب آقای حامد کرزی رئیس جمهوراسلامی افغانستان بعد از فیصله و موافقه کانفرانس بین المللی  به اساس   حکم بند  20  ماده  شصت  و چهارم   فصل  چهارم  قانون  اسا سی  به  کمیسیون  انتخابات  فرمان  تآسیس  دو  کمیسیون عالی ذ یل را در کا بل صادر فرما یند. در اینجا قابل توضیح است که  کلمه کمیسیون  که  در  قانون اساسی   ذ کر گردیده  کلمه انگلیسی است و در د کشینریها و غیا ث الغا تهای مختلف بمعنی کمیسیون-هیئت و شورا ترجمه و در قا نون اسا سی افغانستان  نه  تعداد اعضاء  کمیسیون و نه  وظایف  کمیسون تعیین  و نه تعریفی از کمیسیون گردیده.  بنآء  شده میتواند به هر تعریفی- به هروظیفه و هر تعدادی  که  لازم  د یده شود  از نام کمیسیون استفاده شود. و من دراین پیشنهاد خود از کلمات کمیسیون و شورا استفاده نموده ام.     

 الف:- شورای عالی اجرا ئیوی و تقنینی.                                                              ب:- شورای عالی متخصصین و د یوان محاسبات.                                                    

– شورای عالی اجرائیوی و تقنینی.

شورای عالی اجرائیوی و تقنینی که  مجموع  تعداد  آن در حد ود (400) نفر از افغانها ی داخل و خارج  کشور که مرتکب جنایت نگردیده و شا مل لست نا قضین حقوق بشر نباشند در چارچوب پزیروفته شده دوره انتقالی  دوساله  خواهند بود. تا بمنظور بر قراری  صلح – و حد ت ملی – آشتی ملی – حفظ   یکپارچگی  افغانستان  بحیث  یک  کشور  زاد  و  مستقل –  حاکمیت  قانون – تحکیم مساوات و تساوی حقوق زنان – عدالت  و انکشاف علم  و معرفت  متوازن- تشکیل قوای نظا می ملی خود کفا و خود  د فاع – حرکت تدریجی  بطرف د یموکراسی واقعی  مطابق  شرایط  اجتماعی  کشور – زمینه  سازی تشکیل دو حزب  با شعور سیا سی ملی با در نظر داشت احترام  به قا نون اسا سی  و  قا نون احزاب- ایجاد هم  آهنگی  و همکاری بین قوهء سه گانه (اجرائیه- مقننه وقضایه) – همکاری جدی با  کمیسیون عالی  متخصصین  و د یوان محا سبات  بمنظور تخصصی و مسلکی نمود ن دولت و ریشه کن کردن فسا د اداری بالاخره ایجاد قوهء اجرائیه و مقننه سالم که نسبی از ملت نما یند گی  و طرف  قبول  ملت افغان و جوامع جها نی با شند  به اسا س حکم بند 5   ماده 158  فصل  دوازدهم  قانون اساسی  اعضاهء آن   تحت نظارت کمیسیون انتخابات و نماینده سازمان ملل متحد درکابل  مطابق به لست ارائیه شده ذ یل انتصاب یا انتخاب و دایر خواهد گرد ید.

لست اعضا ئی شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی.

 بمنظور ایجاد  صلح – وحدت ملی – آشتی ملی – خفظ   یکپارچگی  افغانستان  و  تصمیم گیری  در مسا ئیل ملی  در  این مقطع  زمانی  خطیر سیع  به عمل  آمده  بدون حب  و بغض  در لست  متذکره ذ یل  روحا نیون –  دانشمندان – اه ل خبره- معززین – نما یند گان  مخالف د ولت جمهوری اسلامی- نماینده گان شورای ملی- تکنوکراتها – نما ینده گان  منتخب ولایات و عده ئی از کاند یدان ریاست جمهوری  به  نماینده گی از رای دهندگان شان در نظر گرفته شود که در مجموع نسبی میتواند نمایند گی از یک  شورای عالی ملی نموده و طرف قبول جوامع جهانی ذ ید خل نیز باشد.  

1 تمام اعضائی  کانفرانس بن به نما یند گی کانفرانسهای روم – پشاور- قبرس- افغان ملت واتحاد شمال (انتصابی).

2-رئیس با دو معاون و دو منشی ولسی جرگه( انتصابی).

3- سی و چهار نفر به نمایند گی سی و چهار ولایت از ولسی جرگه( انتخابی).

4- رئیس با د و معاون و دو منشی مشرانو جرگه( انتصا بی).

5- سی و چهار نفر به نمایند گی  سی و چهار ولایت از مشرانو جرگه ( انتخابی).

6- نماینده گان با صلاحیت طالبان ده نفر به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

7- نماینده گان با صلاحیت حزب اسلامی آقای حکمتیار ده نفر به ( انتصاب و یا انتخاب خود شان).

8- نماینده گان با صلاخیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و یا حزب وطن بعدی ده نفر ( پنج نفر از خلق و پنج نفر از پرچم به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

9- نماینده گان با صلاحیت آقای مولوی جلاالدین حقانی ده نفر به( انتصاب و یا انتخاب خود شان).

10- نماینده گان کدرهای علمی پوهنتونهای مربوط وزارت تحصیلات عالی شصت نفر (انتخابی  البته تعداد نماینده گان هر پوهنتون به تناسب کد رهای علمی آن خواهد بود).

11- نماینده گان کانفرانسهای غیر حزبی و غیر تنظیمی بین الافغانی در امریکا- اروپا و آسترلیا در هشت سال اخیر هشتاد نفر( انتخابی که البته سهم تعداد نفر هر کانفرانس به تناسب اشتراک کننده گان هر کانفرانس خواهد بود).

12- در حدود هفتاد نفر از تکنوکراتهای شا مل لست سالهای 93 و 94م سازمان ملل متحد (انتخابی).

13- سی وچهار نفر رائیسان شوراهای ولایتی سی و چهار ولایت (انتخابی).

14- پنج نفراز کاندیدان ریاست جمهوری 20 آگست2009م که زیادترین رای را بعد از رئیس جمهور آقای حامد کرزی از آن خود کرده اند( انتخابی).

 شورای عالی  پیشنهاد شده فوق باید درشهر کابل بحضور نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و نمایند گان  سیا سی کشورهای  ذید خل  در قضایای افغانستان در مدت سه ماه بعد از ختم کانفرانس بین المللی فوق الذکر دایر گردد.

 شورای عالی اجرئیوی و تقنینی که بعدآ متشکل از دو اورگان جداگانه بنام قوهء اجرائیه و قوهء مقننه خواهند بود چنین آغاز به کار خواهد نمود.

1- شورای عالی  مطا بق  به  عنعنات  اسلامی و افغانی  تحت ریا ست  موءقت نماینده  خاص سرمنشی ملل متحد دایر و در آغاز یکی ازشخصیتهای بادا نش – پاک- وطند وست- باتجربه وبا تقوا را که درجه تحصیلش فوق لیسا نس باشد در رای گیری سری آزاد و مستقیم بحیث رئیس شورای عالی انتخاب می نمایند.

2- شورای عالی   تحت  ریا ست رئیس منتخب یکنفر معا ون و د و نفر منشی را  با لترتیب از اشخاص با تقوا- بادانش- پاک- وطندوست- با تجربه را که درجه تحصیل شان نیز فوق لیسانس باشد در رای گیری سری-آزاد و مستقیم انتخاب می نمایند.

وظایف شوراهای عالی  اجرائیوی و تقنینی.

الف :- تائید طرزالعمل و آجندای کانفرانس که عبارت از مواد ذ یل خواهد بود.

1- تا ئید فیصله کا نفرانس بین المللی پیشنهاد شده فوق.

2- چون امنیت و ثبات برای تطبیق  پروگرامهای اقتصادی- سیاسی- اجتماعی  و نظامی یک امر حتمی است لهذا خلع سلاح   تفنگداران ملکی – (ان جی –او ) ها و جنگسالاران جدی گرفته شده  تصویب شود که دولت منتخب اعلان بدارد که تمام سلاحداران باید الی سه ماه به استثنای  تفنگچه  و تفنگهای  شکاری  تمام  سلاح های خود را رضا کارانه بصورت مجانی و یا در مقابل مواد غذائی- لباسهای عادی  ضروری- تخم اصلاح شده مواد زراعتی- کود کیمیاوی- سا مان و آلات زراعتی و صنایع د ستی به مراجع  د ولتی تسلیم و سند رسمی د ولتی را  از مراجع مربوط   حا صل نمایند. در غیرآن قوای نظامی بین المللی و ملی از نزد شان سلاح را جمع آوری  و اشد مجازات خواهند شد.                                                                     

3- در شهر کا بل  و د یگر شهر ها  نیز از تمام اشخا ص  چون  جنگسالاران  و موء سسات افغانی و غیر افغانی (ان-جی- او) ها  سلاح های شان جمع  آوری و امنیت  موء سسا ت شخصی- دولتی –  نما یندگی های سیا سی – قونسلگریها  – نما یندگی های تجارتی با  توظیف  قوای امنیتی  د ولتی  به اسا س توا فقنامه ها ی  دوجا نبه  تضمین گردد. درصورت انکار تفنگداران از اوامر دولتی مجازات شد ید شوند.

4.هم آهنگ ساختن تدریجی پروسه تطبیق دیموکراسی واقعی و بازار آزاد با سیر انکشاف اجتماعی و حاکمیت قانون در تمام سکتورهای دولتی .

5- قبولی مفکوره ایجاد  کوپراتیفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی داخلی  و  خارجی – تهیه  و  ذخیره  مواد اولیه- ترویج  مجدد  دادن کوپونها  برای مامورین – معلمین-مستخدمین و نظامیان.

6-  طرح  معقول  برای مبارزه علیه  کشت- پراسس و  قا چاق  مواد  مخدره  یعنی  مساعد  نمودن  زمینه  کار یابی  برای زارعین خا شخاش و چرس – جلوگیری  از مشوقین داخلی و  خارجی کشت –  پراسس  و قاچاق  مواد مخد ره  با  تعین اشد  مجازات  و تشویق زارعین  به  زرع  بدیل  چون ترویج  زرع زعفران-پخته- نیشکر-لبلبو- مالداری- مرغداری- باغداری – ساختن سرد  خانه های سا ده  و ابتدای در محلات و قصبات و عصری در شهر ها با استفاده از انرجی افتاب  و جنریترهای  کوچک  و بزرگ – ایجاد کوپراتیفهای زراعتی غیر دولتی و ساختن فابریکات و دستگاهای  کوچک و بزرگ پراسس  مواد غذای- لبنیات و میوه جات.

7- تصمیم در مورد برسی و تد قیق بر ادعا های قانونی افغا نستان و فدراسیون روسیه به ارتباط غرمات جنگی بالای روسیه و قروض روسیه بر د ولتهای قبلی افغانستان.

8- تصمیم درمورد قضیه پشتونستان یعنی موضوع برادران و خواهران همدین-همزبان همکیش و هم فرهنگ افغانهای  جدا شده آنطرف خط سیاهء تحمیل شده د یورند.

9- تصمیم  قاطع و نهائی در مورد  عفوه  و  یا  محاکمه  نا قضین حقوق  بشر – جنایتکاران جنگی – خائینین ملی و مسئولین  قتل 65000 شهریان کابل و تخریب شهر کابل.

10- جستجوی طرق عملی برای بازگشت آبرومندانه و اسکان مهاجرین افغان  از پا کستان و ایران به مادروطنشان افغا نستان.

11- جستجوی طرق عملی و قانونی برا ی مقیم نمودن کوچی ها و یا استفاده از علفچرها.

12- ترتیب و طرح خط مشی سیا سی- اقتصادی- اجتماعی و نظامی  آینده دولت ا نتقالی  افغانستا ن.

 برای تطبیق موءثر پیشنهادات فوق ضرورت به یک قوه اجرائیه موءثر- کاری – باکفایت – بادانش پاک و با تقوا است که ملت و جامعه بین المللی به آن  اعتما د داشته باشد. فی لهذا  لازمی  خواهد بود که ملت نجیب افغان و قدرتهای ذ ید خل در قضیه افغانستان که آرزومند  وحدت ملی – آشتی ملی – مبارزه  با فساد اداری – حاکمیت قانون  و دیموکراسی   واقعی  اند  د وستانه و محترمانه از جنا ب قسیم فهیم معاون  اول  ریاست  جمهوری  و جناب عبدالکریم  خلیلی  معاون د وم ریا ست جمهوری خواهش نما یند  که  بخاطر  خداوند (ج) – مقدسات  و  مصالح  علیای  ملت  رنجکشیده  و ستمدیده  ا فغانستان  استعفای  خود  را به  جلالتماب  حامد کرزی  رئیس جمهور تقدیم و جناب  رئیس جمهور به اساس حکم بند 10 ماده شصت و چهارم  فصل سوم  قانون اساسی افغانستان استعفای  شان را منظور و اجازه  بفرما یند   که   شورای عالی  اجرائیوی و تقنینی دو شخصیت دانشمند  که درجه  تحصیل  شان  فوق  لیسانس- با تقوا- پاک- صادق – باتجربه – وطندوست – معتقد  به  یک دولت  قوی مرکزی  موءثر و کارا با شند  از طریق رای  گیری سری – مسقیم  و آزاد  انتخاب  و  به رئیس جمهور  جهت  منظوری  پیشنهاد  شوند  البته بعد  از منظوری تقرر شان از طرف جلالتمآب رئیس جمهور. یکی بحیث معاون اول در رئس قوهء اجرائیه و دومی در رئس شورای عالی متخصصین و دیوان عالی محا سبات قرار خواهند گرفت.

با تعین معاونین ریاست جمهوری کابینه منتخب جلالتماب کرزی نیز با گذشت از منافع شخصی بخاطر مصالح علیائی ملت مستعفی و شورای عالی اجرا ئیوی و تقنینی اعضای کابینه را از اشخاص مسلکی – با دانش تحصیلات عالی – وطند وست- باتجربه- پاک وبا تقوا از بین شاملین  کانفرانس و از کابینه مستعفی آقای کرزی انتخاب و به جلالتماب حامد کرزی  جهت صدور فرامین  تقرر شان  به اساس حکم بند11  ماده شصت وچهارم فصل سوم قانون اسا سی  افغانستان  معرفی گردند.

سپس سی و چهار نفر از جمله شاملین شورای عالی اجرائیوی و تقنینی و کابینه مستعفی که دارای  تحصیلات و تجربه کاری – پاک- وطندوست- معتقد به دولت مرکزی قوی – با تقوا – شخصیت مرد مدار و پزیرش جامعه باشند بحیث والیان انتخاب و به رئیس جمهور جلالتماب حامد کرزی معرفی تا به اساس بند 13ماده 64 فصل چهارم قانون اسا سی فرامین تقرر شان صادر گردد.

همچنان از جمله شا ملین شورای اجرائیوی و تقنینی دو معاون به اساس پیشنهاد معاون د وم رئیس جمهور بحیث معا ونین شورای عالی متخصصین  و  کمیسیون عالی  د یوان محاسبات  در  رای گیری  سری- آزاد و مستقیم انتخاب و به جلالتماب رئیس جمهور جهت صدور فرامین تقرر شان معرفی گرددند.

چون در ما ده هشتا د و سوم و ما ده هشتاد و چهارم فصل پنجم قانون اسا سی برای انتخابات ولسی جرگه و مشرانو جرگه انتخاب یک یک نفر از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولایت و تعداد اعضای ولسی جرگه  به  تناسب  نفوس هر حوزه از شروط انتخابات ذکر گردیده  وتا حال متآسفانه نسبت نا امنیتی ها نه انتخابات شورا های ولسوالیها صورت گرفته و نه احصائیه نفوس دقیق حوزه های انتخاباتی ونه توذیع تذکره تابعت لهذا انتخابات دور اول شورای ملی غیر قانونی   بود و نیز دور دوم انتخابات شورای ملی درشرایط کنونی غیر قانونی خواهد بود.

 بنآء ایجاب می نماید که الی برقراری امنیت سرتاسری – تکمیل احصائیه گیری نفوس – توذیع تذکره تابعت و انتخابات شورا های ولسوالیها در سرا سر کشور انتخابات شورای ملی موءقتآ معطل و در عوض با ختم انتخاب معاونین ریا ست جمهوری – کابینه (وزیران ومشاورین)- والیان و معا ونین شورا های متخصصین و  د یوان  محا سبات یعنی  معاونین  معا ون  دوم ریا ست جمهوری و تفریق مجموع انتخاب شده گان از تعداد (400)  نفر شامل  شورای عالی  اجرائیوی  و  تقنینی. متباقی (337) نفر بحیث قوهء مقننه موءقت ایفای وظیفه نماید. این قوهء مقننه موءقت با  انتخاب رئیس – معاونین  و منشیان  که  بصورت مستقیم- آزاد و سری به اساس حکم ماده  156 فصل 11 قانون اساسی  تحت  نظارت کمیسون انتخابات صورت خواهد گرفت به اساس فرمان رئیس جمهور الی انتخابات شورای ملی تمام وظایف شورای ملی را که در قانون اسا سی تعین گردیده الی ختم دوره دوساله انتقالی به پیش خواهد برد.

ب:- شورای عالی متخصصین و د یوان محاسبات.

 اورگانهای عالی متخصصین و د یوان محاسبات که  بنامهای ریاست عمومی متخصصین و ریاست عمومی دیوان محاسبات میباشند دارای یک بورد عالی مشترک تحت ریاست معاون د وم رئیس جمهور بصورت جداگانه  در چوکات  اساسنامه ها – لوایح و مقرارت خود  فعالیت خواهند کرد یعنی.

1- ریاست عمومی متخصصین :-

ریاست عمومی متخصصین که متشکل از متخصصین  ورزیده افغانی و بین المللی  در شقوق مختلف چون  تخنیکی – مالی- پلانگذاری- تکنالوجی- تعلیمی- هنری و دیگر امور اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و نظامی خواهند بود مطا بق به اساسنامه خود در چوکات لوایح و مقررات وضع شده با قوائی  سه گانه دولت که عبارت از قوهء اجرئیه- قوهء تقنینیه و قوهء قضایه  و ریاست عمومی  د یوان محا سبات همکاری و رهنمائی های لازمه علمی و تخنیکی را برای بهبود بخشیدن امور از نگاهء کیفیت و سرعت عمل انجام خواهد داد.

2- ریاست عمومی دیوان محاسبات:-

ریاست عمومی دیوان محاسبات که متشکل از اشخاص و متخصصین پاک- با تقوا ووطند وست با دانش در امور اداری و حسابی خواهند بود در اصلاح سیستم اداری و حسا بی با قوای سه گانه  یعنی قوهء اجرائیه – قوهء مقننه  و قوهء  قضا یه  و ریاست عمومی متخصصین در سطح  مرکز و ولایت رهنمائی های لازمه را  برای ایجاد سیستم  اداری  و حسا بگیری و حسابد هی با کیفیت – مدرن و عاری از فساد اداری را که طرف اعتماد ملت افغان و جوامع بین المللی باشد کار و  فعالیت خواهد کرد.  در پایان به آرزوی موءفقیت اولین کانفرانس بین ال افغانی برای  صلح  در مادروطنم. میخواهم احترمآ بعرض برسا نم که کشور ویران شده ما را به جز از علما  و  دانشمندان  مدبر- با احساس- با تقوا  و وطندوست افغان هیچ کسی دیگری نمیتواند بسازد.

 بنآء آرزومندم این کانفرانس اولین و آخرین کانفرانس صلح نباشد و فیصله های که در این کانفرانس صورت میگیرد در تا ق نسیا ن گذاشته نشود بلکه جدی از طرف یک اورگان  قوی مرکزی از دانشمندان تعقیب و خواهرا ن و  برادران افغان در جریان قرار داده شوند .لهذا من  پیشنها د  مینمایم  که  یک  اورگان  مرکزی قوی از هموطنان  عزیز ما   که  در  هیوارد کالیفورنیا  ابتکار دایر شدن این  کانفرانس را به عهده  گرفته اند  با  مراکز ارتباطی مما ثل فرعی آن در کابل و د یگر نقا ط جهان  تائسیس  و در سطح ملی و بین المللی اقدامات و فعالیتهای صلحجویانه  خود  را برای آزادی – استقلال  و شگوفانی مادروطنما  و استحکام  روابط  دوستانه  با جهان  دوام  بدهند  و نیز در پایان آرزومند م  دانشمندان  و  علما ی گرانقدر و فاضل ما چون آفتاب همه  خواهران  و  برادران  افغان  را  به  یک  چشم  ببینند  و  چون  مهتاب روشنگر  تاریکی  های مادروطن  عزیز ما  افغانستان  باشند. تا  به لطف و مرحمت خداوند یکتا و یگانه ملت افغان دیگر چون مرده گان  بار شانه های  دیگران  نباشند و خود برخیزند و  بار خویش خود به پیش برند.

ومن الله توفیق.                                                   

 Engineer Fazel Ahmed Afghan.

8449 Cambie St Vancouver BC.

V6P 3J9. Canada.

Tel;- 604 325 5271

Cel 604 561 9401

 

E-Mail – Afghanfazel@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *