ذلیلی که فخرش به مزدوری است — صدای افغان

 

ذلیلی که فخرش به مزدوری است

 

 

جنگ  و جدل های قومی و نژادی  را قدامت  تاریخی  اندک کمتر از قدامت  وجودی بشر میباشد. چون حرص و آز طبیعت حیوانی را در موجودات زنده وامیدارد که همیشه تنها بخود و  در نهایت آنچه به وی می انجامد  بیندیشد، برای تحقق این هدف از شیوه های مختلف کار میگیرد و اسباب متنوعی را مورد استفاده قرار میدهد.

یکی از این وسایلی که  از آن سؤ استفاده میشود ، بلند کردن جنده  ( جهنده ) قومیت و سلالة نسب   است که برای غارت کردن  دیگران  انرا بلند نگه داشته و در زیر این پدیده عادی و طبیعی  اجتماعی  که هیچ پستی و بلندیی را سبب نیست،  آدم نمایانی میخواهند  از خون و وجود  دیگران  برای خود و هم طرازان خود کسب و کمایی داشته باشند. این خصیصه که یک صفت کاملا  " حیوانی ! " و غیر انسانی است که  بسا اوقات انسان  را تا سرحد حیوان وحشی پست و ذلیل مینماید بد بختانه شامل افراد زیادی و در تمام ملیت ها و اقوام میشود. درد وقتی بیشتر میگردد که این صفت  دونی  احیانا  بشکل منظم و پلان شده توسط دستگاههایی در داخل مؤسسات  دولتی  طرح شده و برای مزدوران شان تلقین و دیکته میگردد تا  برای بر اورده شدن اهداف انها ، این مزدوران بی خرد و بیخبر از پوچی  این افکار زشت و حتی از ضرر ان بخودشان ، چنین فکرهایی را در بین مردم رشد دهند.

 

در این میان عده ای که شرف و عزت انسانی شان را به  سیم و زر اغیار فروخته  و یا  مجانی روی شراکت در این صفت منحوس ، به انها سپرده است  از ناجوانمردانه ترین راه عبور کرده و میخواهند این نهیق کریه خود را بگوش مردم  برسانند، که یکی از انها با ناجوانمردی تمام  و خبث  کامل  خواسته است  این افکار شیطانی  خود و ارباب خود را  به پای یکی از هموطنان بادرد ، با احساس  و شریف میهن ما گره زند.

 

نامه و مطلبی گرفتیم از فرد پلیدی که  چهره و هویت نحسش را در لفافه نام  شخصیت نیک و محترم  آقای   عزیز عزیزی  پوشانیده  و به  این وسیله  خواسته  است  از سویی  در اتش تشنجات  نا پسند و زشت  هیزمی افگنده  و از سویی هم  شخصیت شاعر ازاده وطن را نزد مردم نیک ضمیر وطن ما ، که  اینگونه افکار را در مهدش میکوبند نکوهیده  و در فرجام  پیام و درد این هموطن را که بیشک بر فرق این خفاش و اربابانش گران تمام میشود بی اعتبار سازد.

آقای عزیزی  وقتی از این نامه آگاه شدند ضمن رد کردن نسبت این نامه و مطلب بخودشان ، این گونه افکار را از بیخ و بن مردود دانستند.

 

در  زیر، نامه این موجود فاقد  شرف را با حذف کلمات ونام افراد  و تبصره های کوتاهی در بین قوسین و با رنگی متفاوت  نشر مینماییم تا خوانندگان ارجمند پی ببرند که  دشمنان وطن بخاطر اهداف ناپاکشان از چه راههایی داخل شده وبه چه وسایلی متوصل میشوند.  قطعا همین ها اند که در کنار یک عده از مردم  بیخبر و سطحی نگر، به چنین مطالب  و موضوعات  چسپیده انرا بگونه یک سند در مقابل دیگران برای اثبات افکارشان قرار میدهند.

صاحب این نامه و همفکران شان خیلی کوشا اند تا در کنار تفرقه درمیان مردم افغانستان ، بین ملیت های موجود در ایران با ملیت های موجود در افغانستان دره های عمیقی از تنفر و بد بینی را ایجاد کنند تا در این میان  حاکمین بر رژیم در ایران که ارباب این مزدوران اند برای خود نفع برند .

با تذکر اینکه  ما رد هویت صاحب این مطلب را نیز درک کرده و تا پیداکردن سند قاطع ، نام و هویتش را نزد خود نگاه خواهیم داشت .

 

                                                                                                                                                                  صدای افغان

 

————————————————

 

نامه خفاشی که مطلبش را از جیب  روشنایی عبور میدهد.

 

برادر ارجمند با عرض ادب و سلام های فراوان

متاسفم که ما …. زبانان تا چه سرحد خوش باور هستیم توطئه ها و دسیسه سازی های …..ملت ها را اصلآ

درک کرده نمیتوانیم که شب و روز در فکر و تلاش این هستند تا چطور علیه ایران تهمت ببندند من یک

استالفی هستم ( که دروغ میگویی ونیستی ، و از هر جایی هم باشی مهم نیست.) و خبر دارم که هزاران پروانی، پنجشیری ، بدخشی ، فاریابی ، بلخی، جوزجانی، غوربندی ،

کوهستانی ، سمنگانی و سایر (………….)  سال های سال است که در ایران کار  و زندگی میکنند چون در داخل کشور

نان ندارند و در قرن 21 در عالم تاریکی ها قرار داده شده اند و تا امروز حتی در ایران بینی شان هم خون

نشده است ( یعنی کاسه داغتر از آش !، این موضوع را حتی خیلی از شرفای  ایرانی هم با تأکید قبول کرده اند ، و هموطنان ما که بجایش) و شما دوست ارجمند که صاحب ویبسایت هستید اخبار مزخرف افغانستان (با وطنی که نعش پلید ترا در خود پرورانیده چنین کینه و عقده داری اما ، برای دیگران دستمال و برس بدست و دهان گرفته یی ) را باور میکنید وبه خبر های

طلوع که 24( چرا در این میان نام طلوع را بردی  شاید روزی  اگر شد از خودت مستقیما بپرسیم ) ساعت فلم های هندی و پاکستانی را نشان میدهد و فقط با استفاده از واژه های دانشگاه و

دادگاه (………..) را فریب میدهد اعتماد دارید

تا جاییکه من آگاه هستم 6 ملیون هموطنان فارسی زبان (  تا حدی کور شدی که هموطنان دیگر مارا تماما از خط انداختی!؟ … و تو مگر عضو دفتر امار گیری مهاجرین هستی ) در ایران غیر رسمی ( و با ان دو ملیون و زیاده که حکومت ایران آنرا رسمی  اعلان میکند، میشود  تقریبا نصف نفوس افغانستان  زندگی مینمایند اما در امریکا و

اروپا که در کشور ما حضور نظامی دارند 170 هزار و همینطور در اروپا 40 هزار یا 70 هزار یا 150 هزار یا

نیم ملیون ( چه امار های دقیق! . تو که چشم عقلت کور گردیده و در همین اروپا  تنه یی  بی هویتت را فربه میکنی ، نمیدانی که در حدود چه تعداد هموطن افغانی ما در اینجا هستند)

 

همچنان من صد فیصد خبر دارم که گروه های قاتل و وحشی از جانب ( …..  ) و طالبان (……. ) صفت به ایران

بخاطری خرابکاری اعزام میشوند ( با وجود مزدورانی چون تو چگونه میتوانند که اینها  در انجا فعالیت کنند؟) که ما باید در این مورد بیشتر کار کنیم تا این مسایل را افشا نماییم ( وقتی مزدوری جزء خصلت فرد میگردد، این دگر بمصیبت تبدیل میشود.)

(…… ).و( …..).پلان های وسیع را در مورد احتمال حمله طالبان بالای ایران روی دست دارند چون

همین ویبسایت ها  ( کدام وبسایت ها …؟)بود که دشمنان را به لرزه در آورده است تا نشود( ……) که در حقیقت نژاد فارس هستند

با هموطنان و همنژادان اصلی شان مانند ایرانی ها و تاجیکیستانی ها یکجا شوند

چون(…… )ها فکر میکنند که تنها آنها هموطن دارند و مردم پشاور را هموطنان شان خطاب مینمایند

 مرده باد(……) ملت که زادگاه خردمندان و دانشمندان جهان شناس ما را به مرکز تروریزم بین المللی و

دهشت افگنی تبدیل کرده اند

زنده باد( ……) و( …….) ( منافق ! در اینجا از انها نام میبری اما در قبله آمالت  همراه با ارباب خود بر آنها و هرچه به انها تعلق میگیرد تمسخر میکنید)  صادق و خوش باور که به هر چیز زود باور میکنند

 

امید است این موضوع با همکاری شما بعد از ویرایش و اصلاح ( امیدواریم  بصورت درست حق ویرایش و اصلاح را داده باشیم  در سایت وزین تان(  در برابر این صفت کردنت از سایت  ما باید بگرییم ) به نشر برسد و بنده را در

جریان بگذارید

سربلند و سرفراز باشید

 

عزیز عزیزی لندن (سؤ استفاده کردنت از نام  نیک  محترم عزیز عزیزی  سبب سیاهی بشتررویت خواهد شد. )

 

 

 توضیح:

این نویسنده بدنام در پهلوی مطلب بالا جملاتی را بنام شعر که همه حاوی مطالب زشت و ګندیده ای چون مغزش بود، فرستاده است که نظر به کلمات رکیک و ناموزون بودن آن از لحاظ شعری از نشر آن خود داری میداریم.

                                                                                                                              

                                                                                                  صدای افغان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *