سال نو هجری شمسی مبارک باد — انجنیر فضل احمد افغان

 

سال نو هجری شمسی مبارک باد

 

 

حلول سال نو هجری شمسی را از صمیم قلب

به همه هموطنان نهایت عزیز وگرانقدرم تبریک و

تهنیت عرض وازبارگاۀ زات پاک الهی آرزومند که سال1390 ,سال وحدت صادقانه ملت افغان و

آزادی مادروطن دوستداشتنی ما افغامستان باشد

تا در قضاۀ صلح و در پرتو نورعلم گلباغ نیاکان را بطرف خوشبختی و سعادت سوق دهند

باعرض حرمت"انجنیرفضل احمد افغان وفامیل"


 

Happy New Year.1390.

To all Muslim brothers and

sisters as well to all mankind

 

Love.

E.Fazel Ahmed Afghan and Family.

B.C. CANADA.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *