سال نو ۱۳۹۰ هجری شمسی بر همه هموطنان مبارک باد — صدای افغان

 

 

 

سال نو ۱۳۹۰ هجری شمسی بر همه هموطنان مبارک باد

 

نو روز زیبا و بهار پربها را به تک تک هموطنان عزیز خویش در وطن گرانبار و خارج از آن ، مبارکباد میگوییم ، به این امید که دیگر وطن و هموطن ما از زیر بارهای گران غم و اندوه رهایی یافته همچو بهاران ، شاداب و پر طراوت به پای خود بإیستند و بعد از دهها سال تلخاب چشیدن، طعم میوه های شیرین زندگی را به کام خویش داشته باشند.

هرروز تان نوروز نورزتان پیروز

ادارۀ صدای افغان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *